1. juni 2019: Opdatering

2019-06-01 af Markus Hedemann

Diplomatarium.dk er i dag blevet opdateret med 215 nye udgivelser.

Som sædvanlig er emnerne mangeartede, men det er ikke for meget sagt, at krigen imellem Erik af Pommern på den ene side og de holstenske grever og de vendiske hansestæder på den anden sætter sit præg. Således de mange krigserklæringer sendt fra tyske byer i 1426 og 1427; alene 26. marts 1427 blev der udsendt fejdebreve fra 16 forskellige byer, blandt andre Hannover, hvis fejdebrev kan læses under DD nr. 14270326004. Det ser drabeligt ud, men i virkeligheden dækker erklæringerne, som er bemærkelsesværdigt standardiserede, over det forhold, at afsenderne kun på papiret støttede de vendiske hansestæder: Konkret krigshjælp kom det aldrig til.

De kirkelige forhold er også repræsenteret. Blandt andet sender kong Erik en anmodning til pave Martin 29. juni 1425 (DD. nr. 14250629001) om at få en vis Hemming Boesen antaget til underpønitentiar for sine tre riger i Peterskirken. Erik bekymrede sig angiveligt for sine undersåtters sjælefrelse, der ville kunne nyde bedre fremme med en repræsentant i Peterskirken, der mestrede de tre nordiske rigers sprog, der ifølge ansøgningen er helt enestående blandt verdens tungemål.

Arbejdet med de ældste arkivregistraturer fortsætter: Udgivelsen af den omfattende Silkeborgske registratur (over århusbispens arkiv på Silkeborg slot), der foreligger i to versioner fra 1558, er nu afsluttet. I alt drejer det sig om 64 indførsler om breve, der senere er gået tabt. Udgivelsen af registraturen over århusbispens arkiv på Åkær slot er indledt. Brevene blev registreret i 1591 og 1611, og ved udgivelsen tages der udgangspunkt i sidstnævnte, mest komplette version. Noget af materialet fra Åkær blev senere flyttet til Stjernholm og registreret på ny i 1624, og varianter herfra inddrages.

Udgivelsen af Maribo klosters registratur fra 1624 fortsætter. Det drejer sig om 42 indførsler om breve, der senere er gået tabt, eller kun kendes i afskrift eller i udtog hos senere antikvarer og historikere.

Læs om alt dette og meget andet her:

 1. 14130325001
 2. 14130326001
 3. 14130405002
 4. 14130423001
 5. 14130501001
 6. 14130518001
 7. 14130519001
 8. 14130522003
 9. 14130526001
 10. 14130526002
 11. 14130709001
 12. 14130729002
 13. 14130814002
 14. 14130906001
 15. 14130915001
 16. 14131003001
 17. 14139999011
 18. 14140417001
 19. 14140725001
 20. 14141015001
 21. 14141227001
 22. 14149999010
 23. 14149999012
 24. 14149999013
 25. 14159999010
 26. 14169999009
 27. 14169999010
 28. 14179999007
 29. 14179999013
 30. 14179999014
 31. 14179999015
 32. 14179999016
 33. 14179999041
 34. 14189999016
 35. 14189999029
 36. 14189999030
 37. 14189999031
 38. 14189999032
 39. 14189999033
 40. 14189999034
 41. 14189999035
 42. 14189999036
 43. 14190831002
 44. 14191220002
 45. 14199999022
 46. 14199999023
 47. 14199999027
 48. 14199999028
 49. 14199999029
 50. 14199999030
 51. 14199999031
 52. 14199999032
 53. 14199999033
 54. 14199999034
 55. 14199999035
 56. 14199999036
 57. 14200327004
 58. 14200329001
 59. 14200528001
 60. 14200618001
 61. 14201016001
 62. 14201016002
 63. 14201223001
 64. 14209999019
 65. 14209999020
 66. 14209999021
 67. 14209999022
 68. 14209999024
 69. 14209999031
 70. 14209999032
 71. 14209999033
 72. 14209999034
 73. 14209999035
 74. 14209999036
 75. 14211110001
 76. 14211126001
 77. 14211126003
 78. 14211126004
 79. 14211213001
 80. 14219999014
 81. 14219999024
 82. 14219999025
 83. 14219999026
 84. 14219999027
 85. 14219999028
 86. 14219999029
 87. 14219999030
 88. 14219999031
 89. 14219999032
 90. 14219999033
 91. 14220122001
 92. 14220305001
 93. 14220311001
 94. 14220324002
 95. 14220423001
 96. 14221009003
 97. 14221009004
 98. 14221017001
 99. 14229999003
 100. 14230106003
 101. 14230117001
 102. 14230221001
 103. 14230324002
 104. 14230501002
 105. 14230526001
 106. 14230526003
 107. 14230607001
 108. 14230607002
 109. 14230615002
 110. 14231215002
 111. 14239999030
 112. 14240430001
 113. 14240510004
 114. 14240823003
 115. 14241023001
 116. 14249999023
 117. 14250112001
 118. 14250424002
 119. 14250505001
 120. 14250517001
 121. 14250601001
 122. 14250626001
 123. 14250629001
 124. 14250722001
 125. 14250814001
 126. 14259999017
 127. 14259999018
 128. 14259999019
 129. 14260127001
 130. 14260201001
 131. 14260617001
 132. 14260715001
 133. 14261210001
 134. 14269999013
 135. 14269999014
 136. 14269999038
 137. 14269999039
 138. 14270307001
 139. 14270307002
 140. 14270324001
 141. 14270326001
 142. 14270326002
 143. 14270326003
 144. 14270326004
 145. 14270326005
 146. 14270326006
 147. 14270326007
 148. 14270326008
 149. 14270326009
 150. 14270326010
 151. 14270326011
 152. 14270326012
 153. 14270326013
 154. 14270326014
 155. 14270326015
 156. 14270326016
 157. 14270328001
 158. 14270330001
 159. 14270330002
 160. 14270403001
 161. 14270403002
 162. 14270406001
 163. 14270407001
 164. 14270414001
 165. 14270419001
 166. 14270619001
 167. 14270629001
 168. 14270703001
 169. 14270704001
 170. 14270707001
 171. 14270708001
 172. 14270806001
 173. 14270823002
 174. 14271027001
 175. 14271202001
 176. 14271203001
 177. 14271203002
 178. 14271213001
 179. 14279999019
 180. 14279999020
 181. 14279999021
 182. 14279999022
 183. 14280313002
 184. 14280527001
 185. 14289999008
 186. 14290123001
 187. 14290611003
 188. 14299999010
 189. 14299999011
 190. 14310923001
 191. 14320523002
 192. 14330507001
 193. 14330730001
 194. 14330818001
 195. 14330909001
 196. 14330927002
 197. 14331129001
 198. 14331129002
 199. 14340829001
 200. 14360214003
 201. 14360718001
 202. 14360730002
 203. 14361029001
 204. 14370107001
 205. 14380214001
 206. 14380214002
 207. 14380521001
 208. 14380618001
 209. 14380909001
 210. 14390202001
 211. 14390213001
 212. 14390906001
 213. 14391129001
 214. 14460121001
 215. 14509999045

Læs mere om Diplomatarium Danicum