3. september 2019: Opdatering

2019-09-03 af Peter Bruun Hansen

Diplomatarium.dk er i dag blevet opdateret med 247 nye udgivelser.

Igen står opdateringen i registraturernes tegn: Størsteparten af udgivelserne stammer dels fra registreringerne af Maribo klosters og Århus bispestols arkiver, hvoraf udgivelsen af registraturerne fra Århus nu er fuldendt og registraturen fra Maribo er meget tæt på sin afslutning, dels fra lægen og historikeren Cornelius Hamsfort d. Yngres (1546-1627) såkaldte Chronologia rerum Danicarum, som indeholder mange notitser om ellers tabte breve, især vedrørende Odense stift, hvor Hamsfort boede hele livet; 58 af disse notitser udkommer nu.

Hamsforts egenhændige notitser er gået tabt, men til alt held blev de forinden afskrevet af en anden renæssancelærd, Stephanus Johannis Stephanius (1599-1650). Enken efter Stephanius solgte hans bibliotek til dronning Kristina af Sverige, men af uransagelige årsager endte biblioteket hos den svenske gesandt Magnus Gabriel de la Gardie. Størsteparten af biblioteket befinder sig i dag i Uppsala. Særlig interessant er en notits fra 3. august 1425 (DD nr. 14250803001) om et afladsbrev på 40 dage til Dalum kirke og kloster. Man kan forstå på Hamsfort, at dette brev er et "diplom af samme slags" (ejusdem generis diploma), som blev tildelt Åsum kirke kort forinden. Det er så vidt vides første gang, ordet diplom rent faktisk optræder i Diplomatariet.

Ud over disse store grupper udkommer breve på dansk, nedertysk og latin, typisk vedrørende fast ejendom, og for de nedertyske teksters vedkommende nærmest udelukkende om krigen mellem kong Erik på den ene og hansestæderne og holstenerne på den anden side i slutningen af 1420’erne. Et af disse dokumenter er en lang beretning af Nicolaus Stok, der af den romerske kong Sigismund var blevet udpeget til at mægle i striden. Om de mange genvordigheder han blev udsat for, kan man læse i DD 1428. 18. april, nr. 14280418001. Den langmodige Nicolaus Stok, der beretter om sine mæglingsforsøg mellem 20. oktober 1427 og 17. april 1428, nåede at rejse mellem Lübeck, Reinfeld, Slesvig, Flensborg, Rendsborg, Roskilde og København inden han til sidst måtte drage hjem med uforrettet sag.

Endelig er konkordansen mellem løbenumrene fra den gamle webudgave af Diplomatarium Danicums 4. række (1401-1412) blevet forbedret, således at det nu er nemmere at finde frem til en henvisning efter det gamle system med bind og løbenumre, og der er blevet rettet op på diverse fejl og mangler i en håndfuld tidligere udgivelser.

Læs de nye udgivelser her:

 1. 14020116002
 2. 14020506001
 3. 14040206001
 4. 14040206002
 5. 14040206003
 6. 14040206004
 7. 14060519003
 8. 14130706002
 9. 14149999015
 10. 14150120001
 11. 14150330001
 12. 14150722002
 13. 14150929001
 14. 14151009001
 15. 14151018001
 16. 14151105001
 17. 14159999004
 18. 14159999005
 19. 14159999019
 20. 14160225003
 21. 14160324001
 22. 14160328001
 23. 14160329001
 24. 14160401001
 25. 14160504002
 26. 14160521001
 27. 14160728002
 28. 14160814001
 29. 14160816001
 30. 14160907001
 31. 14161010002
 32. 14161014001
 33. 14161102001
 34. 14161102002
 35. 14161108002
 36. 14161122001
 37. 14161122002
 38. 14161207001
 39. 14170117001
 40. 14170307001
 41. 14170428001
 42. 14170627001
 43. 14170911001
 44. 14171221001
 45. 14179999002
 46. 14181206001
 47. 14189999003
 48. 14190223001
 49. 14190302001
 50. 14190514001
 51. 14191025001
 52. 14199999026
 53. 14200526002
 54. 14200618001
 55. 14210299001
 56. 14210814001
 57. 14211028001
 58. 14211113001
 59. 14211299001
 60. 14220729001
 61. 14229999022
 62. 14229999023
 63. 14229999024
 64. 14229999025
 65. 14230304001
 66. 14230317001
 67. 14230327001
 68. 14230501001
 69. 14230624001
 70. 14230624002
 71. 14230715001
 72. 14230911001
 73. 14231025001
 74. 14231112001
 75. 14239999028
 76. 14239999029
 77. 14239999031
 78. 14239999032
 79. 14239999033
 80. 14249999002
 81. 14249999041
 82. 14249999042
 83. 14249999043
 84. 14249999044
 85. 14249999045
 86. 14249999046
 87. 14249999047
 88. 14249999048
 89. 14249999049
 90. 14249999050
 91. 14249999051
 92. 14249999052
 93. 14249999053
 94. 14249999077
 95. 14250726001
 96. 14250803001
 97. 14259999007
 98. 14259999027
 99. 14259999028
 100. 14259999029
 101. 14259999030
 102. 14259999031
 103. 14259999032
 104. 14259999033
 105. 14259999034
 106. 14259999035
 107. 14259999036
 108. 14259999037
 109. 14260214001
 110. 14260529001
 111. 14269999001
 112. 14269999024
 113. 14269999025
 114. 14269999026
 115. 14269999027
 116. 14269999028
 117. 14269999029
 118. 14269999030
 119. 14270801001
 120. 14279999002
 121. 14279999028
 122. 14279999029
 123. 14279999030
 124. 14279999031
 125. 14280225001
 126. 14280226001
 127. 14280319001
 128. 14280418001
 129. 14280423001
 130. 14280503001
 131. 14280507001
 132. 14280526002
 133. 14280605001
 134. 14280614001
 135. 14280616001
 136. 14280628001
 137. 14280703001
 138. 14280724001
 139. 14280814001
 140. 14280816001
 141. 14280819001
 142. 14289999002
 143. 14289999004
 144. 14289999015
 145. 14289999019
 146. 14289999021
 147. 14290109001
 148. 14290611001
 149. 14290824001
 150. 14299999020
 151. 14299999021
 152. 14299999022
 153. 14299999023
 154. 14299999024
 155. 14300801001
 156. 14300925001
 157. 14301004001
 158. 14309999001
 159. 14309999004
 160. 14309999015
 161. 14309999016
 162. 14309999017
 163. 14309999019
 164. 14309999020
 165. 14309999021
 166. 14309999022
 167. 14309999023
 168. 14309999024
 169. 14309999033
 170. 14309999034
 171. 14309999035
 172. 14309999036
 173. 14309999037
 174. 14309999038
 175. 14309999039
 176. 14309999040
 177. 14309999041
 178. 14311018001
 179. 14319999012
 180. 14319999013
 181. 14319999020
 182. 14319999021
 183. 14319999022
 184. 14319999023
 185. 14319999024
 186. 14319999025
 187. 14319999026
 188. 14319999043
 189. 14320610001
 190. 14329999009
 191. 14329999010
 192. 14329999011
 193. 14329999024
 194. 14330521001
 195. 14330524003
 196. 14339999016
 197. 14339999017
 198. 14339999024
 199. 14339999025
 200. 14339999026
 201. 14339999027
 202. 14339999028
 203. 14340624003
 204. 14340630002
 205. 14340702001
 206. 14340711001
 207. 14349999020
 208. 14349999034
 209. 14350619001
 210. 14359999005
 211. 14359999014
 212. 14359999015
 213. 14359999016
 214. 14359999017
 215. 14369999013
 216. 14369999014
 217. 14369999015
 218. 14369999025
 219. 14369999026
 220. 14369999027
 221. 14369999028
 222. 14369999029
 223. 14369999030
 224. 14369999031
 225. 14370699001
 226. 14371018002
 227. 14379999014
 228. 14379999015
 229. 14379999029
 230. 14381018001
 231. 14389999021
 232. 14389999022
 233. 14389999024
 234. 14389999032
 235. 14389999033
 236. 14389999034
 237. 14389999035
 238. 14389999036
 239. 14389999037
 240. 14389999038
 241. 14389999039
 242. 14389999040
 243. 14389999041
 244. 14389999042
 245. 14390203001
 246. 14390310001
 247. 14390805001
 248. 14399999012
 249. 14399999024
 250. 14399999025
 251. 14399999026
 252. 14399999027
 253. 14409999049
 254. 14429999042

Læs mere om Diplomatarium Danicum