16. december 2019: Opdatering

2019-12-16 af Peter Bruun Hansen

Diplomatarium.dk er i dag blevet opdateret med 211 nye og opdaterede udgivelser.

Også december står i registraturernes tegn. Der udgives indførsler fra registraturerne over arkiverne i Alling kloster (1580), Antvorskov kloster (1607), Hundslund kloster (som var deponeret i Ålborghus, 1573), Tommarp kloster (1550), Ø kloster (1543), og fra den såkaldte Skånebrevsfortegnelse, der som navnet antyder registrerer breve fra Skåne; i årtierne efter at Danmark måtte afgive Skåne i 1658, fandt der fra den svenske centraladministrations side et meget stort registreringsarbejde sted i skånske lokalarkiver. For det skylder eftertiden den svenske konges embedsmænd stor tak, for i 1697 gik meget store dele af originalerne, der i mellemtiden var blevet ført til Stockholm, op i røg.

Foruden de mange registraturer udgives der breve in extenso på dansk, tysk og latin. De dansksprogede vedrører som oftest handel med fast ejendom, mens størstedelen af de tyske belyser den udenrigspolitiske sfære, altså især de uophørlige krige og forhandlinger mellem Danmark og de nordtyske naboer, og brugen af det latinske sprog er næsten begrænset til kirkelige anliggender, hvad end det drejer sig om oprettelsen af et alter, afladsprivilegier eller kirkens folks godstransaktioner. Foruden de nye udgivelser er der blevet lavet rettelser og forbedringer af flere tidligere udgivne dokumenter.

Endelig er det en glæde at meddele at det faglige tilsyn, der måned for måned læser de kommende udgivelser og bistår med værdifuld faglig kvalitetssikring, er blevet suppleret med professor, dr.phil. Bjørn Poulsen fra Aarhus Universitet.

Diplomatarium Danicums redaktion ønsker god læselyst og glædelig jul!

Læs de nye og opdaterede udgivelser her:

 1. 14089999068
 2. 14089999069
 3. 14121025002
 4. 14121111001
 5. 14130320001
 6. 14130412001
 7. 14130527001
 8. 14130713001
 9. 14130814001
 10. 14130814002
 11. 14130903001
 12. 14131003001
 13. 14140126001
 14. 14140216001
 15. 14140224022
 16. 14140225001
 17. 14140226001
 18. 14140306001
 19. 14140321001
 20. 14140330001
 21. 14140415012
 22. 14140415014
 23. 14140415016
 24. 14140415019
 25. 14140425001
 26. 14140525016
 27. 14140525023
 28. 14140525030
 29. 14141201001
 30. 14141201002
 31. 14150812001
 32. 14150821001
 33. 14150928001
 34. 14150928002
 35. 14151003001
 36. 14151003002
 37. 14151223001
 38. 14161214001
 39. 14169999034
 40. 14169999035
 41. 14169999036
 42. 14169999037
 43. 14170222001
 44. 14171220002
 45. 14180126001
 46. 14181008001
 47. 14181026001
 48. 14189999007
 49. 14189999017
 50. 14189999018
 51. 14190128001
 52. 14190430001
 53. 14190715001
 54. 14190809001
 55. 14191113001
 56. 14199999024
 57. 14200225001
 58. 14200225002
 59. 14200506001
 60. 14200525002
 61. 14200526001
 62. 14200711001
 63. 14209999030
 64. 14209999040
 65. 14209999041
 66. 14209999042
 67. 14210125001
 68. 14210205002
 69. 14210216001
 70. 14219999034
 71. 14220122002
 72. 14220608001
 73. 14220703001
 74. 14220801001
 75. 14220824001
 76. 14220905002
 77. 14221225001
 78. 14230517001
 79. 14230604002
 80. 14231018001
 81. 14231030001
 82. 14231213001
 83. 14239999034
 84. 14240214001
 85. 14240321001
 86. 14240514001
 87. 14240828001
 88. 14241115001
 89. 14249999054
 90. 14249999055
 91. 14250304001
 92. 14250329001
 93. 14250524001
 94. 14250606001
 95. 14250812001
 96. 14250908001
 97. 14250914001
 98. 14259999026
 99. 14259999038
 100. 14259999039
 101. 14259999040
 102. 14259999041
 103. 14259999042
 104. 14259999043
 105. 14260304001
 106. 14260503001
 107. 14260522004
 108. 14260819001
 109. 14269999018
 110. 14269999045
 111. 14270917001
 112. 14271111001
 113. 14279999015
 114. 14280104002
 115. 14280116001
 116. 14280128001
 117. 14280131001
 118. 14280205001
 119. 14280213001
 120. 14280910001
 121. 14280912001
 122. 14280912002
 123. 14281118001
 124. 14290330001
 125. 14290410001
 126. 14290518001
 127. 14290523001
 128. 14290605001
 129. 14290620001
 130. 14290624001
 131. 14290624002
 132. 14290625001
 133. 14290625002
 134. 14290701001
 135. 14290713001
 136. 14290716001
 137. 14290811001
 138. 14290908001
 139. 14290921001
 140. 14291111001
 141. 14291113001
 142. 14291116001
 143. 14291213001
 144. 14299999004
 145. 14299999007
 146. 14299999025
 147. 14299999026
 148. 14299999027
 149. 14300214001
 150. 14301012001
 151. 14301021001
 152. 14309999008
 153. 14309999010
 154. 14309999013
 155. 14309999042
 156. 14309999043
 157. 14310112001
 158. 14310214001
 159. 14310227001
 160. 14310304001
 161. 14310304002
 162. 14310312001
 163. 14310415001
 164. 14310602003
 165. 14310617001
 166. 14310624001
 167. 14310707001
 168. 14311109001
 169. 14311202001
 170. 14311223003
 171. 14319999027
 172. 14319999028
 173. 14319999030
 174. 14319999044
 175. 14320707001
 176. 14320729001
 177. 14320810001
 178. 14320904001
 179. 14329999025
 180. 14329999026
 181. 14330812002
 182. 14330901002
 183. 14339999029
 184. 14339999030
 185. 14340315001
 186. 14340715004
 187. 14340801001
 188. 14349999013
 189. 14349999035
 190. 14350323001
 191. 14350729001
 192. 14359999011
 193. 14359999030
 194. 14360214001
 195. 14360503001
 196. 14369999032
 197. 14369999033
 198. 14370325001
 199. 14370525001
 200. 14379999030
 201. 14380607001
 202. 14380701001
 203. 14381220001
 204. 14381220002
 205. 14389999029
 206. 14389999043
 207. 14390206001
 208. 14390813002
 209. 14399999015
 210. 14399999016
 211. 14399999033

Læs mere om Diplomatarium Danicum