3. marts 2020: Opdatering

2020-03-03 af Peter Bruun Hansen

Diplomatarium.dk er i dag blevet opdateret med 192 nye udgivelser.

Diplomatarium Danicums kvartalsvise opdatering byder i marts 2020 på 192 nye udgivelser, som bekræfter at alt er som det plejer: Kirken tager vare på de kristnes sjæle, inden for den jordejende klasse skifter ejendomme hænder, og kongen ligger i krig med det nordtyske hanseforbund.

Blandt de mange dansksprogede breve om salg, leje og pantsætning udgør de eftermiddelalderlige registraturer stadig flertallet. Arbejdet med udgivelsen af Antvorskov klosters registratur fortsætter ufortrødent, og arbejdet med registraturerne over Viborg stifts breve er indledt. Materialet omfatter to af hinanden uafhængige registraturer, kaldet A og B, fra henholdsvis 1540'erne og 1574. Desuden inddrages et fragment på Det Kgl. Bibliotek af en registratur over breve angående Fjends, Års, Fleskum og Hellum herreder.

I historien om de mægtiges krig er et højdepunkt den kejserligt udnævnte fredsmægler Nicolaus Stoks forsøg på at overrække en stævning til holstenere og hanseater, hvormed de skulle møde for den tysk-romerske konge, som skulle dømme imellem dem og kong Erik. De nægtede imidlertid pure at tage imod stævningen - én fik tilmed den lyse idé at smide stævningen i havet - og den gode Nicolaus blev så nødt til at forkynde den mundtligt. Efter alt at dømme vidste han udmærket at sandsynligheden for at holstenere og hanseater ville efterkomme stævningen var yderst ringe, og at han kunne blive bebrejdet ikke at have opfyldt sit hverv. Derfor lod han en notar gengive omstændighederne omkring stævningen, således at han kunne have ryggen fri, når han skulle aflægge rapport; den notarielle gengivelse er fra 17. april 1428, DD nr. 14280417001.

Læs de nye og opdaterede udgivelser her:

 1. 14130106002
 2. 14130320002
 3. 14130522002
 4. 14139999006
 5. 14139999007
 6. 14139999024
 7. 14140525032
 8. 14140525033
 9. 14140525034
 10. 14140525035
 11. 14140525036
 12. 14140525037
 13. 14140525038
 14. 14140525039
 15. 14140525040
 16. 14140525041
 17. 14140525042
 18. 14149999018
 19. 14149999019
 20. 14150307001
 21. 14150423001
 22. 14150711001
 23. 14150814001
 24. 14159999018
 25. 14159999021
 26. 14159999022
 27. 14160504004
 28. 14160515001
 29. 14160810001
 30. 14169999012
 31. 14169999023
 32. 14169999024
 33. 14169999025
 34. 14169999026
 35. 14169999027
 36. 14169999029
 37. 14169999030
 38. 14179999001
 39. 14179999020
 40. 14179999021
 41. 14179999022
 42. 14179999023
 43. 14179999024
 44. 14179999025
 45. 14179999042
 46. 14180423001
 47. 14180620002
 48. 14180817001
 49. 14181208001
 50. 14189999039
 51. 14189999040
 52. 14189999041
 53. 14189999042
 54. 14190317001
 55. 14190317003
 56. 14190528002
 57. 14190722001
 58. 14190808001
 59. 14190811001
 60. 14190908001
 61. 14191025004
 62. 14199999010
 63. 14199999037
 64. 14199999038
 65. 14199999039
 66. 14199999040
 67. 14199999041
 68. 14199999043
 69. 14199999044
 70. 14199999045
 71. 14199999046
 72. 14200113001
 73. 14200308001
 74. 14200525003
 75. 14200926001
 76. 14201021001
 77. 14209999001
 78. 14209999043
 79. 14209999044
 80. 14209999045
 81. 14209999046
 82. 14209999047
 83. 14209999048
 84. 14209999049
 85. 14209999050
 86. 14209999051
 87. 14210228001
 88. 14210317001
 89. 14211101001
 90. 14219999017
 91. 14219999018
 92. 14219999023
 93. 14221112001
 94. 14230928001
 95. 14231011001
 96. 14239999017
 97. 14239999018
 98. 14239999019
 99. 14239999020
 100. 14239999021
 101. 14239999025
 102. 14239999026
 103. 14240229001
 104. 14240723001
 105. 14240907001
 106. 14241016001
 107. 14241016002
 108. 14241203001
 109. 14249999029
 110. 14249999030
 111. 14249999031
 112. 14249999032
 113. 14249999033
 114. 14250102002
 115. 14250199001
 116. 14250212001
 117. 14250221001
 118. 14250905001
 119. 14260423002
 120. 14261003001
 121. 14269999020
 122. 14269999021
 123. 14270225001
 124. 14270619002
 125. 14270925001
 126. 14271027002
 127. 14271221001
 128. 14280106001
 129. 14280123001
 130. 14280411001
 131. 14280417001
 132. 14280726001
 133. 14280924001
 134. 14289999014
 135. 14290113001
 136. 14290307001
 137. 14290526001
 138. 14290528001
 139. 14291101001
 140. 14299999017
 141. 14299999018
 142. 14300222001
 143. 14300423001
 144. 14300501001
 145. 14300609001
 146. 14300709001
 147. 14300808001
 148. 14300810002
 149. 14300820001
 150. 14300823001
 151. 14300907001
 152. 14309999032
 153. 14310425003
 154. 14310717001
 155. 14320314001
 156. 14320709002
 157. 14320822005
 158. 14321028001
 159. 14329999018
 160. 14330129001
 161. 14330223001
 162. 14330308001
 163. 14330317001
 164. 14330530001
 165. 14330724001
 166. 14330801001
 167. 14330908001
 168. 14331027001
 169. 14339999019
 170. 14340111001
 171. 14340324001
 172. 14340331001
 173. 14340711002
 174. 14340715005
 175. 14350608001
 176. 14350722002
 177. 14350824001
 178. 14350904001
 179. 14359999029
 180. 14360404002
 181. 14360501001
 182. 14360501002
 183. 14360509001
 184. 14369999010
 185. 14369999019
 186. 14369999020
 187. 14369999022
 188. 14379999026
 189. 14380722001
 190. 14381109001
 191. 14399999018
 192. 14399999019

Læs mere om Diplomatarium Danicum