Du har søgt på:

Sprog: Alle
Kategori: Pant

169 Resultater:
Vis 100 pr. side
1408. 10. juni sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jakob Vilhelmsen pantsætter al sin ret i Løgismose til Jens Pedersen.

1408. Efter 10. juni sprog: latin, emne: pant,

Klaus Bremer og Klaus Snydewind pantsætter deres skib til Gert Tidemansen for 26 mark, at betale i Skåne.

1408. 23. juni sprog: latin, emne: pant,

Uffe Pedersen af Tørslev, væbner, pantsætter sine to brydegårde i Tørslev og Gerlev til væbneren Peder Okse for 10 mark sølv.

1408. 24. juni sprog: gammeldansk, emne: pant,

Edel Jakobsdatter, enke efter hr. Barnim Eriksen, kundgør, at hun skylder Sten Basse af Tybjerg 600 lybske mark, for hvilke hun pantsætter ham sin gård Uglerup i Tuse herred.

1408. 29. august emne: pant,

Asbjörn Sture pantsætter gården Bentorp i Gällstad sogn til ridderen hr. Abraham Brodersen for 40 mark penge.

1408. 16. september sprog: latin, emne: pant,

Hartvig Bryske, ridder, pantsætter sit gods i Næsby til biskop Peder af Roskilde for 600 mark lybsk.

1408. 14. oktober sprog: gammeldansk, emne: pant,

Hr. Hartvig Bryske af Tersløse pantsætter sit gods i Løve herred til hr. Sabel Kerkendorp for 400 lybske mark.

1408 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Thomas Vesteni pantsætter Oldrup og andet gods.

1408 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Anders Pedersen af Svanholm pantsætter sit gods i Særløse og Ebberup til biskop Peder af Roskilde.

1408 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Karen Jakobsdatter, enke efter Knud Jensen, pantsætter en gård i Ørsted til biskop Peder af Roskilde.

1408 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Erik Nielsen pantsætter sit gods i Råbylille til biskop Peder af Roskilde.

1408 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Kristian Holck pantsætter sig gods i Høng til Zabel Kerkendorp.

1408 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Anund Hemmingsson pantsætter gods i Sunnerbo til hr. Abraham Brodersen.

1408 emne: pant,

Hammer, væbner, pantsætter tre bebyggede gårde i Hvarrø og to øde gårde i Flisby sogn til hr. Abraham Brodersen.

[1408-1421] sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Gert Hartvigsen Bryske pantsætter to gårde i Høng til sin broder hr. Ivan Bryske.

1409. 23. februar sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Hr. Thomas Vesteni pantsætter otte gårde i Jylland til hr. Mogens Munk.

1409. 19. juli sprog: gammeldansk, emne: pant,

Peder Rød pantsætter 84 læs eng til Jakob Jensen, bymand i Varde, for en gæld på 23 lybske mark og 1 skilling sterling.

1409. 9. oktoberFlensborg sprog: middelnedertysk, emne: pant,

Grev Henrik af Holsten og Elisabeth, hertuginde af Slesvig, pantsætter Flensborg by og borgen Nyhus til kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete for 11400 mark lybsk, dog med undtagelse af, hvad hertuginden af Sachsen, grev Klaus' datter, og fru Helene af Haderslev skal have.

1409. 24. novemberSlesvig sprog: middelnedertysk, emne: pant,

Hr. Erik Krummedige sælger 50 mark årlig afgift af landsbyer i Gelting og Tøstrup sogne til kapitlet i Slesvig for 500 mark.

1409 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Johan Olufsen pantsætter Hans Andersen sin gård i Rostrup for 10 mark.

1409 sprog: latin, emne: pant,

Peder Krabbe pantsætter nogle grunde i Næstved til Tideke Bent.

[1409-1414] sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Henning Podebusk pantsætter forskelligt gods på Sjælland til hr. Aksel Pedersen.

[1409] sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Hr. Hans Podebusk pantsætter en grund i Slagelse til hr. Abraham Brodersen for 100 lybske mark.

1410. 2. januar emne: pant,

Lars Hvas pantsætter en gård i Aptrup.

1410. 22. februar sprog: gammeldansk, emne: pant,

Jens Lunge i Falkerslev kvitterer sin fætter hr. Folmer Jakobsen Lunge for seks lødige mark, hvormed dennes pant i Vester Såby forhøjes fra 24 lødige mark til 30 lødige mark.

1410. 25. martsRoskilde sprog: middelnedertysk, emne: pant,

Predbjørn Podebusk, ridder, pantsætter al den ret, han havde erhvervet af søstrene Eufemia, Grevinde af Naugard, og Elisabeth, døtre af Henning Podebusk den Yngre, til grevskabet og godset Streu til biskop Peder af Roskilde for 4000 mark lybsk.

1410. 29. martsNæstved sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Hr. Evert Moltke i Veksø pantsætter Strids mølle til hr. Anders Jakobsen Lunge.

1410. 30. marts sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Svend Skobe pantsætter to gårde i Aldrup og andet gods.

1410. 6. maj sprog: latin, emne: pant,

Jens Mogensen Nist, væbner, pantsætter alt sit gods i Nørholm til provsten og kapitlet i Viborg for 30 mark sølv.

1410. 17. juni sprog: latin, emne: pant,

Niels Jensen, væbner i Herlev, pantsætter en gård for fem mark sølv til Torsten Venstermand.

1410. 1. augustRoskilde sprog: latin, emne: pant,

Hedenrik Konradsen, fordum borger i Roskilde, pantsætter en gård i Allehelgens sogn i Roskilde til Jakob Pedersen, rådmand i Roskilde, for seks mark sølv.

1410. 17. november sprog: gammeldansk, emne: pant,

Hr. Evert Moltke af Veksø pantsætter sit gods i Atterup i Bavelse sogn i Tybjerg herred til landsdommeren Jens Gyrstinge for en gæld på 20 lødige mark.

1410. 30. november sprog: gammeldansk, emne: pant,

Niels Pedersen Griis pantsætter Peder Jensen, guldsmed i Kalundborg, fem ørtug skyldjord i Kærby i Ars herred.

1410 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Ærkebiskop Jakob Gertsen skænker gods til biskopsbordet i Lund, og pantsætter Elleholm slot til Aksel Pedersen.

1410 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Erik Nielsen af Bratskov pantsætter Falleskov til borgmester og råd i Viborg.

1410 sprog: latin, emne: pant,

Hans Sappi pantsætter en gård ved åen i Næstved til Bo Bryde.

1411. 20. januarNeuhaus sprog: middelnedertysk, emne: pant,

Hertug Erik og hertuginde Elisabeth af Sachsen pantsætter byen og slottet Åbenrå med tilliggende len i birkerne Varnæs, Søderup og Alslev, sognene Kværn og Stenbjerg i Angel, deres rettighed i staden Flensborg samt Sønder-Rangstrups herred, Rise herred og det halve af Barsø til dronning Margrete i en 5-års periode for 3000 mark lybsk.

1411. 20. januar sprog: middelnedertysk, emne: pant,

Kong Eriks og dronning Margretes revers til hertug Erik af Sachsen og hertuginde Elisabeth, grev Klaus' datter, af Holsten, i anledning af pantsættelsen af Åbenrå, Flensborg m.m.

1411. 1. maj sprog: latin, emne: pant

Niels Jensen, væbner, erkender at være Torsten Venstermand skyldig 9 mark sølv, for hvilke han har givet en gård i Mørkhøj i pant indtil den for løsning af gælden fastsatte termin.

1411. 2. juni sprog: latin, emne: pant,

Niels Hermansen, borger i Malmø, pantsætter sin gård sammesteds til ridderen Niels Svendsen i Ellinge.

1411. Omkring 10. juliLübeck sprog: latin, emne: pant,

Lydeke Flensborg erkender at skylde Johan Stenbeke, der før boede i Flensborg, og Henning Brand på børnenes vegne efter Peder Fadersen, der bor i Ribe, og hans første hustru 127 mark lybsk og pantsætter sit hus i Korsgade derfor.

1411. 29. juli sprog: gammeldansk, emne: pant,

Gunver Bosdatter, enke efter hr. Erland Kalf, pantsætter til Lave Kristensen, kaldet Rød, en hovedgård og 3 andre gårde i Tønning sogn i Tyrsting herred for 200 lybske mark.

1411. 29. september emne: pant,

Jens Jensen i Vindinge pantsætter en gård i Ting-Jellinge til hr. Peder Nielsen i Vollerup.

1411. 31. oktoberHelsingborg sprog: gammeldansk, emne: pant,

Kong Erik pantsætter alt sit gods i Glimåkra sogn i Göinge herred til hr. Trued Has.

1411. 31. oktoberVadstena sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Inge Ingesson pantsætter en gård i Göstrings herred, Sverige, til Vadstena kloster for 60 mark penge i tysk, gotlandsk, sjællandsk og engelsk møntfod, som skal udredes sådan at tre hvide tyske penge gælder for én øre, fire gotlandske penge gælder for én øre og fire engelske, som før nævnt, for én øre.

1411. 10. november sprog: gammeldansk, emne: pant,

Hr. Henrik Daa pantsætter Jens Andersen gods i Ods og Volborg herreder for en gæld på 10 lødige mark.

[1411. 2. december - 1412. 30. januar] sprog: latin, emne: pant,

Johannes Crevet, Gottschalk Rubus' befuldmægtigede, fastsætter for Arnold Poleman d. Yngre prisen på førnævnte Gottschalks faste bod i Skåne med alle tilliggelser til 84 mark; hvad der overstiger denne sum, forbeholdes Gottschalk og dennes arvinge.

1411. 26. decemberStockholm sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Johan Bengtsson i Linxhamar pantsætter til den omsigtsfulde mand Erik Jakobsen og hans arvinger jord i Sverige. Givet i Stockholm i det Herrens år 1411, dagen efter Vor Herre Jesu Kristus' fødsel.

1411 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Niels Jensen pantsætter jord til Synde Bentsen.

1411 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Henning Pedersen pantsætter jord til Synde for 29 lødige mark.

1411 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Henning Pedersen sælger og pantsætter jord til Synde.

1411 sprog: latin, emne: pant,

Hans Sappi pantsætter for anden gang en gård ved åen i Næstved til Bo Bryde.

1412. 11. februar sprog: gammeldansk, emne: pant,

Biskop Peder af Roskilde pantsætter en gård i Ølsemagle og to i Kirke-Skensved til Kristine, Ove Steegs enke, for en gæld på 36 lødige mark.

1412. 17. februar sprog: gammeldansk, emne: pant,

Mogens Bryning pantsætter en gård i Jølby til Niels Tagesen for en gæld på seks lødige mark.

1412. 12. marts sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Henrik Jakobsen pantsætter en gård i Radsted til hr. Oluf Akselsen af Krenkerup.

1412. 13. april sprog: latin, emne: pant,

Henrik Virs pantsætter tre boder i Falsterbo til Herman Ram, Johan Torkel og Didrik Boysing for 48 mark.

1412. 1. maj sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Klaus Krummedige pantsætter al sin rettighed i Stensgård på Fyn til hr. Bjørn Olufsen.

1412. 21. maj sprog: gammeldansk, emne: pant,

Anders Jensen, kaldet Brun, i Næstebølle, pantsætter hr. Fin Ågesen i Løjtved en øde jord i Pederstrup i Longelse sogn for 10 lybske mark.

1412. 8. september sprog: gammeldansk, emne: pant,

Svend Udsen pantsætter alt sit gods på Langeland, som han har arvet sammen med sin hustru Kristine Andersdatter, til hr. Fin Ågesen for 300 lybske mark.

1412 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Kong Erik 7. af Pommern pantsætter Næsbyhoved len med byerne Odense og Kerteminde til biskop Peder af Roskilde.

1412 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jakob Bosen af Oreby pantsætter Askegård til Sankt Peders alter i Ørslev kirke.

1412 sprog: latin, emne: pant,

Hans Sappi pantsætter en åbod i Næstved til Jakob Olufsen.

1412 sprog: latin, emne: pant,

Hans Sappi pantsætter en hel gård med stenhus til Jakob Olufsen.

1413. 4. aprilTvede sprog: gammeldansk, emne: pant,

Jens Lunge pantsætter gods i Bjæverskov herred til fru Elisabeth Hansdatter [Podebusk], hr. Folmer Jacobsens enke.

1413. 23. juni sprog: gammeldansk, emne: pant,

Hr. Jeppe Jensen og Ellen Palnesdatter pantsætter gods i Volborg herred til hr. Aksel Pedersen.

1413. 23. juni sprog: gammeldansk, emne: pant,

Hr. Jeppe Jensen og Ellen Palnesdatter pantsætter gods i Volborg herred til hr. Aksel Pedersen.

1413. 25. november sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Jon Marsvin pantsætter alt det gods, som hans fader Gute Marsvin ejede i Bjerkenäs i Odensjö sogn, til Peder Nielsen af Skedala.

[før 1416. 21. september] sprog: gammeldansk, emne: pant,

Katrine Jenskone pantsætter med samtykke fra sin datter Alike Erlands sin gård i Ribe til kannik Jens Pedersen for 40 mark lødigt sølv.

1439. 13. augustRibe byting sprog: gammeldansk, emne: pant,

Ribe byting vidimerer Otto Snafs pantebrev af 1420. 22. november, hvori han pantsætter Morten Jensen sit arvegods.