Du har søgt på:

Sprog: Alle
Kategori: Regnskab

134 Resultater:
Vis 100 pr. side
1408. 21. august sprog: ældre nydansk, emne: regnskab,

Tingsvidne om, at Palle Lind har pantsat Outrup gård til Års kirke for 36 lødige mark

1408. 26. august sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til danske riddere og sendebude

1408. 23. oktober emne: regnskab,

1408. 23. oktober, også trykt Gammeldanske Diplomer IV 100, Kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete slutter overenskomst med arvingerne efter den afdøde ridder hr. Sten Bengtsson om dennes panter, slotte, len og købstæder og kvitterer dem for alt regnskab, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold

1408. 20. november sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til den danske ridder Bent

[1408]. 26. november Westminster sprog: fransk, emne: regnskab,

Kong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at udbetale 82£ til Henry, lord Scrope of Masham, for dennes deltagelse i Filippas rejse til Danmark

[1409] 14. februar Westminster emne: regnskab,

Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udlevere tiloversbleven proviant fra dronningens rejse til Danmark til tre ledsagere

1409. februar sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for varer til udsendinge fra den danske konge

1409. 22. martsElbing sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Reces af de preussiske stæders dag i Elbing

1409. 12. maj Tempzin sprog: latin, emne: regnskab, falsknerier

Notarialvidne om, at broder Vilhelm Cachipolli, ordensmester i antonitterklostret i Mårkær, har sluttet overenskomst med sin overordnede Peter Barlonis, ordensmester i antonitterklostret i Tempzin, angående den årlige afgift på 20 rhinske gylden, således at sidstnævnte lader Rügen visitere af to brødre, og at hvad de oppebærer, skal gå til dækning af afgiften

[1409. 17. maj] sprog: latin, emne: regnskab,

Udbetaling af £159 13s 4d til William Bourchier, ridder, for en rejse til Danmark og Norge vedrørende de dansk-engelske forhandlinger

1409. 24. december sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til skomageren for levering af sko til Peder og Ulf, de danske udsendinge

1409 sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Kopi af det lybske borgerskabs klagebrev over det gamle råds styrelse sendt til Danmark, i hvilket rådets politik overfor sørøveriet og de tre nordiske riger kritiseres

1409, 1495, 1497 sprog: ældre nydansk, emne: regnskab,

Tre breve om, at Vissenbjerg kirkes jord skal være til præstens underhold og årlig give kirken 30 skilling

1409Kampen sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

En forordning om regnskabsaflæggelse omtaler købmænd fra Skåne

1409 sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for varer til udsendinge fra den danske konge

1409 sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for varer til udsendinge fra den danske konge

1409 sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for fortæring til danskeren Peder

1409 sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til beklædning til danskeren Ulf

1410. 1. januarThorn sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Indførelse i Thorns pundtoldregnskab om et sendebud til Danmark

1410. 12. februarDeventer sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Optegnelse i Deventer bys regnskab om udgifter til Andries, sendebud fra dronningen af Danmark

1410. 12. februarDeventer sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Optegnelse om sendebud fra dronningen af Danmark i Deventer bys regnskab

1410. 16. marts sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Notits i pundtoldregnskabet for 1410 om udgift til et sendebud til Danmark

1411. 1. juniS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: regnskab,

Paven udnævner ærkedegn Jens Povlsen til nuntius og kollektor i Danmark

1411. 1. juniS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: regnskab,

Paven befaler sin nuntius og kollektor, ærkedegn Jens Povlsen i Lund at opkræve en 3-års tiende af alle gejstlige indtægter i Danmark til kampen mod den kætterske kong Ladislaus af Neapel

1411. 23. augustS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: regnskab,

Paven bemyndiger sin nuntius Ludovico Baglioni, som han sender til Tyskland, Böhmen, Danmark, Sverige og Norge, til at opkræve hos kollektorer og subkollektorer de penge, de havde indsamlet, særlig Peterspengene fra Sverige, og derefter sende dem til kurien

1411. 2. septemberVisby sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Kong Erik, der har ladet bygge et slot i Visby på Gotland, bekræfter stadens privilegier, og bestemmer retsforholdet mellem stad og slot

1411. 6. novemberS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: regnskab, aflad,

Paven udnævner sognepræsten i Skagen, Jens Hennekesen Rynkeby, til nuntius i Danmark, Sverige og Norge og overdrager ham til at prædike korstog mod kong Ladislaus af Neapel og modpaven Gregor 12. samt overgive udbyttet til Ludovico Baglioni

[1412]. 16. november Westminster sprog: latin, emne: regnskab,

Kong Henrik 4. af England belønner flere navngivne personer, heriblandt Henrik, lord Fitz Hugh, som belønnes for sit arbejde i Danmark for Filippas ægteskab

1414. 30. maj sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Alliance imellem Lübeck, Hamburg, Holsten, hertugdømmet Slesvig og Erich af Sachsen

1416. 24. majLübeck sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Hansereces: beretning om forhandlinger med kong Erik angående forholdsregler over for det lybske oprørsråds 4 medlemmer, der angiveligt skulle have bagtalt ham i Konstanz

1424. 7. oktober - 1425. 26. juniRom sprog: latin, emne: regnskab,

Notarialvidne om de holstenske grevers forsøg på at appellere Slesvigsagen til kurien

1425. 13. februarFranciskanerklostret i Lund sprog: gammeldansk, emne: regnskab,

Ærkebiskop Peder af Lund træffer en principiel afgørelse om retsgrundlaget i sagen mellem dronning Philippa og biskop Ulrik af Århus om arven efter biskop Bo af Århus

1425. 26. februarFranciskanerklostret i Lund sprog: gammeldansk, emne: regnskab,

Ærkebiskop Peder af Lund fælder dom i sagen mellem dronning Philippa og biskop Ulrik af Århus om arven efter biskop Bo af Århus

1443. 8. januarRibe sprog: latin, emne: regnskab,

Kong Christoffer 3. af Bayern og ærkebiskop Hans Laxmand af Lund udsteder i fællesskab en forordning om klostrenes reformering