Du har søgt på:

Sprog: Alle
Kategori: Skoede

322 Resultater:
Vis 200 pr. side
1401. 19. januarHelsingborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Arnold Stuke og fru Mette skøder Kajemose og Ørslev til kronen.

1401. 20. januarHelsingborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Andersen i Bosarp skøder alt det gods, han arvede efter Peder Laxmand i Danmark, Norge og Sverige, til dronning Margrete med undtagelse af Brödåkra.

1401. 24. januarHelsingborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Kong Erik 7. af Pommerns brev, at Bent Andersen skøder Törringe til dronning Margrete.

1401. 30. januar sprog: latin, emne: skøde

Biskop Peder af Roskilde skøder tre brydegårde i Allindemagle til hr. Niels Bille, kannik i Roskilde.

1401. 30. marts sprog: latin, emne: skøde

Jens Lykke, ridder, skøder alt sit gods i Slet herred og i Himmersyssel til Peder Nielsen af Ågård, ridder.

1401. 30. marts sprog: latin, emne: skøde

Jens Lykke, ridder, skøder alt sit gods i Slet herred og i Himmersyssel til Peder Nielsen af Ågård, ridder.

1401. 14. juniÅgård sprog: gammeldansk, emne: skøde

Brødrene hr. Peder Nielsen af Ågård og hr. Erik Nielsen oplader og skøder deres rettigheder i gården Lunholm i Vendsyssel og i Galgebjerg til dronning Margrete.

1401. 20. juniViborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Peder Nielsen af Ågård skøder og afhænder hovedgården Brøndum i Slet herred med tilliggende gods til dronning Margrete.

1401. 7. juliRyde sprog: gammeldansk, emne: skøde

Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, og hendes svigersønner, hr. Hans og hr. Predbjørn Podebusk samt Aksel Jakobsen oplader og skøder til dronning Margrete al deres mulige ret til Brøndum i Himmersyssel og til det gods, som Povl Glob havde ejet.

1401. 13. juliRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Henrik Knudsen skøder og oplader til dronning Margrete al sin ret i gården Lunholm og i Galgebjerg.

1401. 14. juliRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Svend Skobe, hans søster Katrine, hendes svigersøn Peder Jensen og dennes hustru Edel oplader og skøder til dronning Margrete al deres ret i Lindegård.

1401. 16. juliRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, og hendes svigersønner, herrerne Hans og Predbjørn Podebusk samt Aksel Jakobsen, erkender, at kong Valdemar overdrog gården Korup og Korup overdrev sammen med Ålborg på tro og love, hvilke de nu tilbagegiver, og de overdrager og skøder deres mulige rettigheder i gården til dronning Margrete.

1401. 19. juliÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Gyde, enke efter Peder Sture, oplader og skøder sin rettighed i gården Lundergård i Vennebjerg herred til dronning Margrete.

1401. 25. juliÅrhus sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, giver og skøder sit gods i Hyllested i Djurs Sønder herred i Åbo syssel til domkirken i Århus.

1401. 3. august sprog: da, emne: skøde

Niels Jensen af Klæstruplund skøder og oplader sit gods Klæstruplund til dronning Margretes repræsentant, hr. Mogens Munk, høvedsmand på Ålborghus.

1401. 22. novemberFlensborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Sivert Krog, borgmester i Flensborg, m.fl. skøder deres rettigheder i Løgismose til Iver Jul.

1401. 22. november sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Iver Jul skøder Jens Pedersen al den ret i Løgismose, som hans moder fru Mette havde arvet efter sin fader og moder.

1401. 20. december sprog: da, emne: skøde

Hr. Jakob Akselsen af Krageholm skøder sin hovedgård i Bollerup og en gård i Gerarp til hr. Stig Pedersen.

[Omkr. 1401. 21. december] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Mechtild og hendes søn Oluf Hermansen skøder Yderstved til Aksel Mogensen.

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Elav Elavsen skøder det gods, der er tilfaldet ham efter Povl Glob, til dronning Margrete.

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Hartvig Limbæk skøder den faste gård Nebbe til kronen, fordi han havde slået Albert Rytter ihjel på Jerslev herredsting.

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Rettertingsbrev, at Bent Ahlefeld sælger sit gods i Krønge til dronning Margrete.

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Thomas Ågesen skøder en gård i Skals til Niels Smed.

1401Hellum herredsting emne: skøde

Tingsvidne, at Jens Torbensen skøder sit gods i Kragstrup til Palle Truedsen.

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Mads Jakobsen Skrædder skøder sit gods i Kettinge til Jakob Brun.

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Valdemar Bydelsbak skøder Gavnø til dronning Margrete.

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Pedersen af Svanholm skøder sit gods i Krøjerup til biskop Peder af Roskilde.

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Bent Andersen skøder sin fædrene gård i Tyringe til dronning Margrete.

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Bent Ahlefeld af Krønge skøder til sit gods i Danmark til kronen.

[1401-1406] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Nielsen af Visborgs skødebrev på en ålegård ved Hals bro.

1402. 16. januar sprog: gammeldansk, emne: skøde

Brødrene hr. Gerhard og hr. Heine Snakenborg, hr. Klaus Doget, hr. Peder Ågesen og hans moder, fru Anna, sælger og skøder Frøslev i Stevns herred til dronning Margrete.

[Efter 1402. 23. januar - før 1404. 1. november] sprog: gammeldansk, emne: skøde

Niels Jakobsen Lunge, biskop af Strängnäs, skøder hr. Anders Jakobsen Lunge, ridder, af Egede sit gods i Falkerslev på den betingelse, at han skal indløse det fra deres broder hr. Folmer Jakobsen for 80 lybske mark.

1402. 27. marts sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Moltke skøder Anders Jakobsen Lunge, ridder, gods i Gunderslevlille og Rejnstrup.

1402. 18. april sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Palle Brammel skøder Kålbækgård i Ellerup og en gård i Borris til Tyge Levring.

1402. 16. maj sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Holk og hans søster Sofie skøder en gård i Næs til deres bror, Palle Kirt.

1402. 25. maj sprog: middelnedertysk, emne: skøde

Jens Ivarsen af Frørup skøder alt sit gods i Verst til Henneke Limbek.

1402. 23. juniSølvesborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Kong Erik og dronning Margrete skøder alt deres gods i Tyvelse, Tybjerg herred, til abbeden og klostersamfundet i Skovkloster til gengæld for Gavnø, hvor de ønsker at oprette et fruekloster.

1402. 23. septemberRoskilde sprog: latin, emne: skøde

Biskop Peder af Roskilde skøder al sin ret i Skuldelev samt bispetienderne af Skuldelev, Gerlev, Kyndby og Skibby og en gård i Sæby til sankt Laurentii kapel i Roskilde domkirke til gengæld for det gods, som afdøde biskop Niels havde skænket i Ods, Ars, Skippinge og Tuse herreder, og henlægger kapellet til præbenden Osted.

1402. 25. september emne: skøde

Tingsvidne, at Tideke Høviske skøder en gård i Lund til sin medborger Jakob Skytte.

1402. 6. november sprog: gammeldansk, emne: skøde

Anders Gunnesen i Nösdala skøder på Göinge herredsting gods i Everöd til Åstred Madsen.

1402. 23. november sprog: latin, emne: skøde

Folmer Jakobsen Lunge, ridder, skøder Magleby, tre gårde i Varpelev og tre gårde i Tåstrup til biskop Peder af Roskilde.

1402. eller 1403. 13. december sprog: latin, emne: skøde

Evert Grubbe, væbner, sælger sin hustru Margretes arvegods i Stærkinge til biskop Peder af Roskilde og overdrager hende til gengæld eet bol jord i Vedskølle.

1402. 16. december sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Anders Mortensen Pep og Jens Andersen Grim sælger alt deres arvegods i Harjagers herred til Niels Svendsen af Ellinge.

1402 sprog: latin, emne: skøde

Samme Cecilie skøder en grund i Stuby til Næstved sankt Peders kloster.

1402 emne: skøde

Jens Selin skøder Bodulv Ågesen sin gård i Malmø

1402 eller 1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Erik Jensen af Stadsgård skøder gods i Nebel til biskop Bo af Århus.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Vidisse af skødning af gods til Børglum kloster.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Johan Skarpenberg skøder sit gods i Ljørslev sogn til Børglum kloster, jf. nr.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Fru Ellen Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, skøder sit gods Lywnxwetth til Børglum kloster.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens og Arild Madsen skøder en gård i Kalundborg til biskop Peder af Roskilde.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Pedersen af Svanholm skøder sit gods i Fensmark til biskop Peder af Roskilde.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hartvig Tralow skøder gods i Freerslev sogn til biskop Peder af Roskilde.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Landstingsvidne om Hartvig Tralows skødning af gods i Freerslev sogn til biskop Peder af Roskilde, jf. nr.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Kristine Pilemand skøder sin ejendom i Sigersholm til biskop Peder af Roskilde.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Pedersen af Svanholm skøder sin andel i Borsjø gård til dronning Margrete.

[1402-1409] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Aksel Ubbesen skøder alt sit gods på Fyn, herunder hovedgården i Brembæk, til biskop Niels Jakobsen Lunge af Strängnäs.

1403. 18. februar sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Tyge Basse i Nielstrup skøder en gård i Gunderslevlille til hr. Folmer Jakobsen Lunge.

1403. 19. februar sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Anders Jakobsen Lunge i Gunderslevlille oplader og skøder alt sit gods i Rye i Voldborg herred til sin broder hr. Folmer Jakobsen Lunge i Rye.

1403. 6. marts sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Folmer Jakobsen Lunge af Ryde skøder 8 gårde i Rørbæk til hr. Aksel Mogensen af Krenkerup.

1403. 21. aprilRibe byting sprog: latin, emne: skøde

Tingsvidne af Ribe byting om, at Jens Greverod, borgmester i staden Ribe, skøder sin badstue i Sudergade til Ribe by.

1403. 24. april sprog: latin, emne: skøde

Jakob Ulvsen, ridder, skøder en gård i Igelösa til kapitlet i Lund som vederlag for en gård i Årsjö

1403. 12. maj sprog: middelnedertysk, emne: skøde

Henneke Rantzau, væbner, oplader al sin ret til det gods på Hostrup, han havde købt af Gunne Jensdatter, til jomfru Thorgun, søster til Peder Dunker.

1403. 24. maj sprog: latin, emne: skøde

Evert Moltke i Helsinge, væbner, skøder al sin ret til en gård i Bøstrup til Antvorskov kloster.

1403. 15. juni emne: skøde

1403. 15. juni, Reg. Dan. nr. *3113, også trykt Gammeldanske Diplomer II 154, Ivar Nilsson, ridder, Sten Haraldsson, væbner, gift med Cecilia, søster til Ivar Nilsson, skøder al deres ret til Fiholm til kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.

1403. 24. juni sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jakob Larsen skøder tre gårde og et bol i Ellerup til Tvilum kloster.

1403. 11. juli sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Henrik Prip og Niels Eriksen skøder en gård i Rejnstrup med mere gods til hr. Anders Jakobsen Lunge.

1403. 29. juli sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Ingmar Nielsen skøder en gård i Gunderslevlille til hr. Anders Jakobsen Lunge.

1403. 15. august sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Krabbe skøder gods til Håsum kirke.

1403. 24. august sprog: latin, emne: skøde

Absalon Mogensen i Krenkerup, ridder, skøder sit gods i Herridslev til væbnerne Markus Pedersen, Peder Jakobsen og Konrad Reberg.

1403. 13. november sprog: gammeldansk, emne: skøde

Jens Povlsen af Frøslev sælger og skøder til hr. Anders Jakobsen i Gunderslev alt det gods i Ås m.fl. steder, som han havde fået tilskødet på Faxe herredsting af Jens Pedersen.

1403 sprog: latin, emne: skøde

Hr. Bjørn Olufsen skøder en gård ved Frerslev og en grund i Næstved til Næstved sankt Peders kloster.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Kong Erik 7. af Pommerens rettertingsbrev, at fru Kristine Timmesdatter, enke efter hr. Henning Podebusk, d.Y., skøder Tangå til dronning Margrete.

1403Sjællands landsting sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Landstingsvidne, at Peder Olufsen, borger i Køge, skøder tre gårde i Vester-Såby og andet gods til dronning Margrete.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Godskalk Rostrup skøder sin jord i Rode til Øm kloster.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Jakob Lavesen af Starup skøder en gård i Gedsted til sin søn Lars Jakobsen.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Johan Skarpenberg skøder gods i Hjorthede og Hvidding til hr. Erik Nielsen af Tim.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Gris skøder gods i Hune og Pirup til biskop Svend af Børglum.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Mortensen skøder Mads Nielsen af Beg en gård i Hvidsten.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Henrik Uffesen skøder sin rettighed i Paddeborg med mere gods til biskop Peder af Roskilde.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Henning Gyncikesen skøder sin rettighed i Holte til biskop Peder af Roskilde.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Hans Lykke skøder gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Tygesen skøder en gård i Køge til hr. Mads Larsen.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Sabel Kerkendorp skøder en gård på Tusenæs til biskop Peder af Roskilde.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Olufsen Lunge af Næsby skøder sit gods i Stigs-Bjærgby til Sabel Kerkendorp.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Grubbe og Margrete, enke efter Henrik Skytte, skøder deres gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jakob Gyncikesen skøder alt sit gods på Sjælland til biskop Peder.

[Omkr. 1403] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jakob Troelsen af Stensballegård skøder to gårde i Sneptrup til Øm kloster.

[Omkr. 1403-1407] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Ivan Nielsen skøder en gård i Øster Branderslev (?) til hr. Folmer Jakobsen Lunge i Tvede.

[Omkr. 1403-1407] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Lars Pedersen skøder sit gods i Rørbæk til hr. Folmer Jakobsen Lunge.

[1403-1410] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Anders Jakobsen Lunge af Gunderslevlille skøder en gård i Vester Såby til sin broder hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye.

1404. 19. januar sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Knudsen i Fuglebjærg skøder en gård i Rejnstrup til hr. Anders Jakobsen Lunge.

1404. 9. april emne: skøde

Henneke Gyncekesen Mule, borger i Roskilde, skøder en grund i Skanør til Klemens Truedsen, rådmand i Lund.

1404. 11. maj sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Fru Sofie Jensdatter, enke efter Peder Basse, og sønnen Jens Basse skøder deres gods i Båg herred til Jens Pedersen af Løgismose.

1404. 23. juli sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Johan Skarpenberg skøder gods i Djurs Nørre herred til hr. Peder Nielsen af Ågård.

1404. 24. juli sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Svend Udsen skøder og oplader halvdelen af gården Tordrup i Galten herred til hr. Peder Nielsen af Ågård mod vederlag i gods i Djurs Nørre herred.

1404. [Efter 2. august] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Biskop Lave af Viborg skøder et møllested i Ulbjerg til Viborg sankt Hans kloster.

1404. 3. august sprog: latin, emne: skøde

Lars Jensen, dekan i Roskilde og kannik i Lund, skøder 8 boder i Skanør, 8 gårde i Nävishög samt alt sit gods i Måssheddinge og Hemmestorp til Lunds kirkes bygningsfond mod, at dennes værger lader en daglig messe holde i koret.

1404. 7. september sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Ingvarsen skøder sin rettighed i en gård i Gunderslevlille til hr. Tyge Basse.

1404. 15. oktober sprog: da, emne: skøde

Hr. Peder Basse i Svendstrup skøder og oplader det gods i Årsmarke og Årsmarke overdrev, som han arvede efter sin farmor fru Kirstine, til hr. Folmer Jakobsen Lunge i Tvede.

1404. 19. oktober sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Anders Jakobsen Lunge i Gunderslevlille skøder ved mageskifte 2 agre og 3 skæpper land til Jakob Nielsen Rintaf i Reinstrup.

1404. 19. oktober sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jakob Nielsen, Rentaff i Rejnstrup skøder skov og mark ved Bavelse til hr. Anders Jakobsen Lunge.

1404. 19. oktober sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Svendsen i Rejnstrup skøder skov og mark ved Bavelse sø til hr. Anders Jakobsen Lunge.

1404. 19. oktober sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Åstrad Svendsen i Rejnstrup skøder skov og mark ved Bavelse sø til hr. Anders Jakobsen Lunge.

1404. 1. november sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte, skøde

Hr. Anders Jakobsen Lunge mageskifter to agre, der tidligere har ligget til en gård i Gunderslevlille, til Åstrad Svendsen i Reinstrup for denne jord ved Bavelse sø

1404. 3. decemberSjællands landsting sprog: latin, emne: skøde

Gertrud Pedersdatter, enke efter ridderen Erik Barnimsen af Skarsholm, skøder på Sjællands landsting alt sit fædrene gods i Ejby til Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde.

1404 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Jakobsen Lunge skøder Bridde mølle til kronen.

1404 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Otto Oldeland skøder sit gods i Ulsted og andetsteds til Børglum kloster.

1404 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Fru Ellen Buggesdatter skøder Mads Nielsen en gård i Hastrup.

1404 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Alike, enke efter hr. Jens Rud, skøder sin arv efter Johan Remersen til biskop Peder af Roskilde.

1404 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jakob Gyncikesen skøder gården Holte og sit gods i Tokkerup til biskop Peder af Roskilde.

1404 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Jens Rud skøder alt sit arvegods efter fru Bege til biskop Peder af Roskilde.

1404 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Pedersen af Svanholm skøder gods i Sømme, Volborg og Ringsted herreder til biskop Peder af Roskilde.

[1404-1414] sprog: latin, emne: skøde

Ingvar Nielsen af Kædeby, væbner, skøder Helligkors' eller sankt Ødbøns alters gods i Bøstrup, Næstebølle og Emmerbølle, som hans hustru Mettes fader Anders og bedstefader Niels Butze i over 60 år har haft i deres værn, tillige med altrets pengeblok til præstebordet i Bøstrup mod afholdelse af en ugentlig messe.

1405. 15. januarLunds byting sprog: gammelsvensk, emne: skøde

Tingsvidne, at Niels Simonsen skøder en gård i Lund til Niels Sunesen.

1405. 21. marts emne: skøde

Peder Jonsen af Osby skøder en gård i Bältinge til Bosjø kloster.

1405. 21. april sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jakob Kirt sælger og skøder Næsholm og andet gods i Hellum herred til biskop Lave af Viborg.

1405. 24. maj sprog: latin, emne: skøde

Erik Jensen, præst og prior i Ring kloster, Margrete Lavesdatter, priorinde, og konventet sammesteds skøder klostrets øde gods i Nederskov til brødrene Jens og Mikkel Madsen som vederlag for deres øde gods i Assendrup.

1405. 19. juni sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Henrik Prip og Klaus Mørk sælger en gård i Udby i Rogsø herred til biskop Bo i Århus.

1405. 6. juliSlesvig sprog: latin, emne: skøde

Kristian Holk, væbner, skøder sit gods i Tolk til hellig trefoldighedsgildet i Slesvig.

1405. 21. juliMalmø sprog: gammeldansk, emne: skøde

Provst Folkvin sælger et stenhus ved havnen i Malmø til dronning Margrete.

1405. 22. novemberRossared sprog: gammeldansk, emne: skøde

Mogens Hake skøder hovedgården i Olafors med mølle til hr. Bent Piik.

1405 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Maren, enke efter Anders Pedersen, skøder sin del af Tolbøl til Vestervig kloster.

1405 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Lars Moltesen skøder en gård i Øster Hørdum til Vestervig kloster.

1405 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Mogensen skøder Bryde mølle til dronning Margrete, og Anders Lunge giver stadfæstelsesbrev herpå

1406. 10. februarÅrhus sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Svend Udsen og hans hustru Kristine Andersdatter stadfæster det skøde, som fru Kristines fader, hr. Anders Uffesen havde givet kong Valdemar på den faste gård Tordrup med tilliggende gods i Galten og Hovlbjerg herreder.

1406. 11. februarÅrhus sprog: gammeldansk, emne: skøde

Stig Andersen stadfæster det skøde, som hans fader hr. Anders Uffesen havde givet kong Valdemars på gården Tordrup, og oplader gården med tilliggende gods til dronning Margrete.

1406. 23. martsViborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Peder Høg af Tandrup stadfæster det skøde, som hans far, hr. Bo Høg, havde givet kong Valdemar på den faste gård Ørum i Thy, og afhænder gården til kong Erik og dronning Margrete.

1406. 15. aprilRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Peder Jensen, bymand i Randers, sælger og skøder til dronning Margrete den stenhusgård vest for sankt Hans Kirke i Viborg, hvilken han tidligere selv beboede.

1406. 1. maj sprog: latin, emne: skøde

Stig Ågesen af Näs, ridder, skøder to gårde i Djurslöv til Lunds kirkes bygningsfond mod afholdelse af en årtid for ham og hans hustru Ingeborg i domkirkens kor.

1406. 13. majÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Peder Mortensen (Galskyt) oplader og skøder til kong Erik og dronning Margrete al sin arveret i jordegods og al anden arv, som tilkom ham efter hr. Niels Myg (Galskyt), specielt i Diernæs og Krekær.

1406. 13. maj sprog: gammelsvensk, emne: skøde

Kristense, datter af Knud Porse, hendes søn Aksel Mogensen og hendes svigersøn Henneke Nielsen sælger forskelligt gods i Skåne og Halland til hr. Abraham Brodersen.

1406. 15. majÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Peder Nielsen af Ågård og hans broder hr. Erik Nielsen oplader og afhænder til kong Erik og dronning Margrete deres mulige ret til gården Åstrup i Vendsyssel.

1406. 17. majÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Elav Elavsen og Katrine, enke efter Strange Pedersen, samt hendes brødre, Bugge og Henrik Nielsen, skøder og afhænder til kong Erik og dronning Margrete deres mulige ret til gården Åstrup i Vendsyssel med tilliggende gods.

1406. 17. majÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Peder Mortensen og Jens Nielsen af Visborg sælger og skøder alt, hvad de havde fået af Færkes gods, til kong Erik og dronning Margrete.

1406. [Før 19. maj] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Brev, at Folmer Jakobsen, Hans og Predbjørn Podebusk skøder alt deres gods i Ejdrup til hr. Kristian Vendelbo.

1406. 19. maj sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Brev, at hr. Kristian Vendelbo skøder biskop Lave af Viborg Ejdrup som bod for skade, han har forvoldt bispedømmet.

1406. 19. majÅlborg sprog: da, emne: skøde

Peder Høg og Niels Krabbe oplader og skøder på deres egne og deres arvingers vegne, specielt Peder Høgs datter Sofie, forskelligt (opregnet) jordegods i Nørre og Sønder Tranders til kong Erik og dronning Margrete og kronen.

1406. 8. juniBåhus sprog: gammeldansk, emne: skøde

Esger Jensen Færke, præst, stadfæster Peder Mortensens og Jens Nielsen af Visborgs skøde til kong Erik og dronning Margrete på hans faders, Jens Færkes gods, hvilket han sammen med sin moder og broder havde overladt til de nævnte, Peder Mortensen og Jens Nielsen.

1406. 6. augustRibe sprog: gammeldansk, emne: skøde

Niels Eriksen og hans hustru Sofie Pedersdatter lover at fuldbyrde det skøde, hvormed Sofies fader Peder Høg og Jens Mikkelsen Krabbe har skødet og opladt dronning Margrete og kong Erik deres mulige ret til forskelligt gods i Sønder- og Nørre Tranders m.m., og giver afkald på alle krav på dette gods.

1406. 20. augustLundenæs sprog: gammeldansk, emne: skøde

Susanne, Godskalk Nielsens enke, og hendes sønner Jens Eriksen af Landtind, Niels Eriksen af Skarregaard og Brune Erik samt hendes svigersøn Stig Munk afhænder og skøder til dronning Margrete og kronen den ret, de på egne vegne og efter Godskalk Nielsen og dennes og Susannes afdøde søn Niels Godskalksen måtte have til Åstrup i Vendsyssel.

1406. 20. augustLundenæs sprog: gammeldansk, emne: skøde

Ærkedegnen Jens Helt, kantoren Troels og hele kapitlet i Ribe oplader og skøder til dronning Margrete Ribe domkirkes mulige ret til den jord, hvor borgen Nørholm ligger, og omliggende agre og enge med mølle og å, samt endvidere domkirkens ret til gården Kviksbæk.

1406. 5. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Folmer Jakobsen oplader og skøder gården Højstrup i Stevns herred til dronning Margrete, skønt han tidligere havde pantsat hende den for 1000 lødige mark, og pantet var uindløseligt i hendes levetid.

1406. 6. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Mogens Munk skøder og oplader Møllegård i Hornum herred tilbage med møllen, Gamlevads mølle og en gård i Astrup samt en landbo til dronning Margrete og giver samtidig afkald på al ret til Boring i Bygholm len.

1406. 6. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Bjørn Svendsen afhænder og skøder Uregård i Tistrup sogn i Vardesyssel til dronning Margrete.

1406. 6. septemberViborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Torkil Myg, hans hustru Bodil Gundesdatter og dennes søster Mette Gundesdatter afhænder og skøder deres mulige rettigheder i gården Vig i Thy med tilhørende gods bl.a. fem gårde kaldet Sigtrygs gods, til dronning Margrete og hendes efterkommere. Desuden oplader og skøder nævnte Mette sine mulige rettigheder i Brøndum og Rolstrup samt Povl Globs gods.

1406. 7. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg afhænder og skøder Odsgård i Middelsom herred, som Jens Brandsen og hans søster samt denne svigersønner tidligere ejede, til dronning Margrete.

1406. 9. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Jens Hval afhænder og skøder forskelligt, opregnet gods i Vendsyssel til dronning Margrete.

1406. 11. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Mogens Villadsen, hans hustru Gro, datter af Geverd Berlin og hendes frænder afhænder og skøder forskelligt gods i Hundborg og Hillerslev herreder til dronning Margrete.

1406. 17. septemberRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Keld Mikkelsen, Maren Ebbesdatter, enke efter Bjørn Eriksen, hendes søster Cecilie og Elene Jensdatter, enke efter Peder Fynbo afhænder og oplader til dronning Margrete forskelligt gods i Rinds og Lysgårds herreder, hvilket er deres arvegods efter Knud Hågensen af Bølle og fru Bodil, deres søn Hågen Knudsen samt Keld Keldsen.

1406. 22. september sprog: gammeldansk, emne: skøde

Jakob Villesen af Kjeldkær oplader og skøder til dronning Margrete den rettighed, som han og hans hustru Gisla, Hartvig Sesteds datter, måtte have i den faste gård og by Grødersby med alle tilliggender, som de Pogewischer havde solgt til dronningen, til hvem Hartvig Sested og hans børn også havde afhændet deres niendedel.

1406. 5. oktoberKalundborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Folmer Jakobsen bekræfter salget af gården Højstrup i Stevns herred med alt tilliggende opregnet gods, som han tidligere havde pantsat til dronning Margrete. Han stadfæster det skøde, han har udstedt på retterting i Ålborg, og da han ikke selv kan være til stede, beder han landsdommeren Jens Gyrstinge om på landstinget at skøde Højstrup til dronning Margrete eller hendes repræsentant.

1406. 11. november sprog: gammeldansk, emne: mageskifte, skøde

Jens Josefsen Most i Stora Jordberga mageskifter gods i Harjagers herred til hr. Niels Jensen Svarteskåning og Bengt Turesen til gengæld for gods i Vemmenhög herred.

1406. 11. november sprog: gammeldansk, emne: skøde

Jens Jakobsen i Radsted skøder og sælger til hr. Folmer Jakobsen i Tvede al sin rettighed i gården Asserstrup på Lolland, som han havde arvet efter sin broder Anders Jakobsen og sin fader Jakob Pedersen.

1406. 30. november sprog: middelnedertysk, emne: skøde

Kristian Holck, væbner, skøder sit gods i Tolk til hellig trefoldighedsgildet i Slesvig.

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Leghel skøder sit gods på Forlev mark til Øm kloster.

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Jakob Kalf skøder alt sit gods i Levring til biskop Lave i Viborg.

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Merete Andersdatter skøder alt sit gods i Kyse til dronning Margrete.

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Folmer Jakobsen Lunge skøder hr. Klaus Krumpen alt sit gods i Skellerup.

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, skøder en gård i Køge til biskop Peder af Roskilde.

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Sakse Odgersen og hans hustru skøder deres gods på Møn til biskop Peder af Roskilde.

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anne, hr. Mikkel Ruds hustru, skøder et halvt bol jord i Gladsaxe til sankt Clara kloster i Roskilde.

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Sakse Grubbe skøder alt sit gods i Boeslunde, Englerup og Sønderup til Antvorskov kloster.

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Oluf Pedersen skøder en gård i Drøsselbjerg til Antvorskov kloster.

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Esbernsen Bille skøder 7 ørtug jord i Eggeslevlille til Antvorskov kloster.

[Efter 1406] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Mogens von Alen får Højstrup i forlening.

1407. 6. januar sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Jens Olufsen Lunge af Gundestrup og Niels Olufsen Lunge af Falkerslev oplader og skøder alt det gods i Nørre- og Sønderjylland, som de havde arvet efter deres fader hr. Oluf Olufsen Lunge af Mosegård, til deres fætter hr. Folmer Jakobsen Lunge af Tvede.

1407. 6. januar sprog: gammeldansk, emne: skøde

Abele i Radsted, Gotfred Bangs enke, sælger og skøder sin rettighed i halvdelen af Assersdrupgård til hr. Folmer Jakobsen Lunge af Tvede.

1407. 18. januar sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Herluf Nielsen skøder sin rettighed i gods i Bjæverskov herred til hr. Jens Falks børn.

1407. 16. februarKungsbacka sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Abraham Brodersen skøder til sin stedsøn hr. Bent Piik 20 gårde og 2 møller i Fjäre herred samt tilbageleverer det pantsatte Rossared.

1407. 2. martsRingsted sprog: da, emne: skøde

Hr. Folmer Jakobsen skøder på Sjællands landsting gården Højstrup med alle tilliggender til dronning Margretes repræsentant Klaus Skinkel, efter at han tidligere har skødet den til hende på rettertinget og ladet landsdommeren for Sjælland gøre det på landstinget.

1407. 6. marts sprog: latin, emne: skøde

Rigild Puge af Alstrup og hans hustru Sofie skænker Viborg bispestol deres gods i Højslev sogn for sjælemesser.

1407. 7. marts sprog: gammeldansk, emne: skøde

Synde Jakobsen og hans hustru Tove Santesdatter oplader til hr. Abraham Brodersen alt det gods, som Tove fik i morgengave af sin første mand Knud Simonsen eller arvede efter sin datter Cecilie.

1407. 8. marts sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Anders Olufsen af Næsby, hans hustru Margrete og hendes broder Henneke Ahlefeld skøder deres rettighed i Krønge til dronning Margrete.

[1407. Omkring 9. marts] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Anders Olufsen af Næsby skøder Krønge hovedgård og al ret på Lolland til dronning Margrete.

[1407. Omkring 9. marts] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Anders Olufsen af Næsby skøder på rettertinget dronning Margrete alt det gods, der tilfaldt ham med hans hustru Margrete.

1407. 10. april sprog: latin, emne: skøde

Abraham Brodersen, ridder, skænker 15 gårde, et fæste og 2 møller til Lunds domkirke til opretholdelse af det alter for Gud og jomfru Maria, som han har indstiftet sammesteds, og til afholdelse af en evig messe.

1407. 14. april sprog: latin, emne: skøde

Jens Rampe, borger i Randers, skøder al sin bebyggede og øde jord i sankt Olufs sogn i Århus til hr. Jens Stigsen, evig vikar ved kirken i Århus.

1407. 31. maj sprog: gammelsvensk, emne: skøde

Mats, kannik i Linköping og provst i Sunnerbo, skøder Rönnäs og to gårde i Vedåsa til ridderen hr. Abraham Brodersen.

1407. 24. juni sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Pedersen, kaldet Lillemunk, skøder en gård i Aptrup.

1407. 20. juliGræse sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Jakobsen Stygge i Glivarp skøder Stånum til fru Ida Lavesdatter.

1407. 28. juliHolbæk sprog: middelnedertysk, emne: skøde

Fru Kristine, datter af hr. Erik Barnimsen og gift med Gevert Bydelsbak, skøder alt sit gods i Tuse og Ars herreder til ridderen hr. Hans Podebusk.

1407. 1. augustHolbæk sprog: gammeldansk, emne: skøde

Fru Taleke Podebusk, enke efter Brand Podebusk, skøder og oplader på kong Eriks retterting i Holbæk al den rettighed i Danmark og Tyskland, som hun arvede efter Brand Podebusk og deres datter Elisabeth, til herrerne Hans og Predbjørn Podebusk; desuden stadfæster hun det skøde, som de havde givet dronning Margrete på Dronningholm.

1407. 2. augustGunderslevlille sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Erik Thomsen i Vinstrup skøder en gård i Rejnstrup til hr. Anders Jakobsen Lunge.

1407. 12. september sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Tingsvidne, at Peder Lading skøder sin gård Fajstrup til Tvilum kloster.

1407. [Omkr. 22. september]Trøjborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Klaus Limbek skøder Trøjborg, Skinkelsborg og Hundsbæk til dronning Margrete.

1407. [Omkr. 22. september] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Klaus Limbek skøder Trøjborg til dronning Margrete.

1407. 14. november emne: skøde

Troels Nielsen skøder en gård i Bonderup til Jon Nielsen.

1407. 28. november emne: skøde

Tingsvidne, at Reineke Smed skøder en del af en gård i Malmø til Niels Jensen af Væsum.

1407. 29. december sprog: da, emne: skøde

Niels Eriksen skøder til sin frænde Niels Jakobsen Lunge, biskop i Strängnäs, alt det gods i Støvring herred, som han arvede efter sin fader Erik Nielsen, og som er pantsat til biskop Peder i Roskilde for 90 lødige mark.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Pedersen Galskyt skøder sit gods i Ans til Alling kloster.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Godskalk Rostrup skøder Borregård til biskop Bo af Århus.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Godskalk Rostrup skøder biskop Bo ovennævnte gods.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Elav Elavsen skøder sit gods i Borre til biskop Bo af Århus.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Elav Elavsen skøder biskop Bo ovennævnte gods.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Albrechtsen skøder gods i Hollensted til Hellig kors alter i Børglum.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Pedersen af Svanholm skøder sit mødrene gods i Særløse til biskop Peder af Roskilde.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Olufsen af Hillerødholm skøder sit gods i Kettinge til biskop Peder af Roskilde.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Tingsvidne om, at Ture af Tørring skøder Mariager kloster al sin ret gods i Edderup, hans forældre havde skænket.

[Før 1407] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Broder Jens Tordsen skøder Mariager kloster en gård i Ålborg.

1408. 7. januar sprog: gammeldansk, emne: skøde

Gunde Jonsdotter sælger sit gods i Dye, Törestorp, Hillerstorp, Slingsås, Norrebo, Poarp, Higjöl, Hohult, Allbohult, Holma og Torp samt alt andet gods undtagen Harkeryd, der er skænket til Nydala kloster, til ridderen hr. Abraham Brodersen for 400 mark svensk.