Du har søgt på:

Sprog: Ældre nydansk

921 Resultater:
Vis 100 pr. side
[Omkr. 1401] sprog: ældre nydansk

Peder Nielsen af Kälkestad giver hr. Oluf Stigsen brev angående pantebreve

[1401-1411, 1412 eller 1413] sprog: ældre nydansk

Hr. Hans Podebusk og Aksel Jakobsen kvitterer hr. Folmer Jakobsen Lunge for deres andel i Tjæreby

[Efter 1401] sprog: ældre nydansk

Vidisse af Folmer Stampes pantebrev på to gårde på Mors

[1401-1406] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Nielsen af Visborgs skødebrev på en ålegård ved Hals bro

[1401-1409] sprog: ældre nydansk

Peder Gunnesen og hans søn Gunne Pedersen stadfæster, at Elsnab er skødet til Børglum kloster

1401 sprog: ældre nydansk

Tue Rye skænker jorder til Wrams kirke

1402. 27. marts sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Moltke skøder Anders Jakobsen Lunge, ridder, gods i Gunderslevlille og Rejnstrup

1402. 18. april sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Palle Brammel skøder Kålbækgård i Ellerup og en gård i Borris til Tyge Levring

1402. 18. april sprog: ældre nydansk

Kolbækgård i Ellerup tildømmes Tvilum kloster

1402. 2. maj sprog: ældre nydansk

Hr. Johan Olufsen af Søholm oplader gods i Storby til Fikke Moltke

1402. 16. maj sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Holk og hans søster Sofie skøder en gård i Næs til deres bror, Palle Kirt

1402. 24. maj sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Niels Brok af Häckeberga pantsætter forskelligt gods på Fyn til Gerhard Finke

1402. 24. juniSjællands landsting sprog: ældre nydansk

Landstingsvidne, at dronning Margrete indløste Bussjø fra Anders Pedersen af Svanholm

1402. 11. juliGalten herredsting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at Fruerlund fra arilds tid ligger til Næsfærgegård

1402 sprog: ældre nydansk

Kong Erik lader sit mageskifte med Næstved kloster besegle

1402 sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommeren giver sit samtykke til skiftet angående Gladsax og Gavnø

1402 sprog: ældre nydansk

Abbeden og klostersamfundet i Gavnø oplader deres rettighed i Gavnø til dronning Margrete

1402 sprog: ældre nydansk

Anders Pedersen, hr. Stig Ågesen og Gustav Madsen oplader deres ret til Bussjø til dronning Margrete

1402 Skånes landsting sprog: ældre nydansk

Landstingsvidne, at Bussjö tilhører kongen

1402 sprog: ældre nydansk

Fikke og Karsten v. Westen oplader deres ret til Sæby på Lolland til dronning Margrete

1402 sprog: ældre nydansk

Brev på jord i Halling og Randlev mark

1402 eller 1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Erik Jensen af Stadsgård skøder gods i Nebel til biskop Bo af Århus

1402 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Godskalk Rostrup pantsætter gods i Hads herred til biskop Bo af Århus

1402 eller 1432 sprog: ældre nydansk

Skødebrev på ovennævnte gods

1402Vendsyssels ting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at Cecilie, Hans Oms, oplader nogle breve på gods i Hørup til Niels Jonsen

1402 sprog: ældre nydansk

Hr. Erik Nielsens brev på en gård i Hovstrup

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Vidisse af skødning af gods til Børglum kloster

1402 sprog: ældre nydansk

Provsten i Børglum bekender indløsning af en gård i Stride

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Johan Skarpenberg skøder sit gods i Ljørslev sogn til Børglum kloster, jf. nr.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Fru Ellen Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, skøder sit gods Lywnxwetth til Børglum kloster

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens og Arild Madsen skøder en gård i Kalundborg til biskop Peder af Roskilde

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Pedersen af Svanholm skøder sit gods i Fensmark til biskop Peder af Roskilde

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hartvig Tralow skøder gods i Freerslev sogn til biskop Peder af Roskilde

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Landstingsvidne om Hartvig Tralows skødning af gods i Freerslev sogn til biskop Peder af Roskilde, jf. nr.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Kristine Pilemand skøder sin ejendom i Sigersholm til biskop Peder af Roskilde

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Pedersen af Svanholm skøder sin andel i Borsjø gård til dronning Margrete

1402 sprog: ældre nydansk

Hr. Hartvig Limbæk giver Jens Olufsen af Lykkesholm lov til at bygge en vejrmølle ved Jersore

1402 sprog: ældre nydansk

Niels Bosen sælger en gård i Slagelse til Niels Pedersen

1402 sprog: ældre nydansk

Brev om Stangerum og Mads Nielsen i Dalbyneder

1402 sprog: ældre nydansk

Optegnelse om et brev på latin

1402 eller 1403 sprog: ældre nydansk

Borgmester, råd og borgere i Fåborg skænker helligåndsklostret sammesteds et møllested nord for byen

[1402-1409] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Aksel Ubbesen skøder alt sit gods på Fyn, herunder hovedgården i Brembæk, til biskop Niels Jakobsen Lunge af Strängnäs

[1402-1409] sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Hr. Didrik Heest pantsætter tre gårde i Allese

1403. 29. januar sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommeren dømmer i en strid mellem hr. Elav Elavsen og hr. Ove Hase om gods i Hids og Hovlbjærg herreder

1403. 18. februar sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Tyge Basse i Nielstrup skøder en gård i Gunderslevlille til hr. Folmer Jakobsen Lunge

1403. 19. februar sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Anders Jakobsen Lunge i Gunderslevlille oplader og skøder alt sit gods i Rye i Voldborg herred til sin broder hr. Folmer Jakobsen Lunge i Rye

1403. 6. marts sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Folmer Jakobsen Lunge af Ryde skøder 8 gårde i Rørbæk til hr. Aksel Mogensen af Krenkerup

1403. 8. marts sprog: ældre nydansk

Skødebrev på en gård i Vellev

1403. 12. marts sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jens Sonnesen Skæg pantsætter fem gårde til Absalon Kjeldsen

1403. 24. marts sprog: ældre nydansk

Lovhævd på kirkegods i Håsum

1403. 22. april sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jens Pape pantsætter Mogenstrup gård samt gods i Tustrup og Vium til Johan Skarpenberg

1403. 24. juni sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jakob Larsen skøder tre gårde og et bol i Ellerup til Tvilum kloster

1403. 11. juli sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Henrik Prip og Niels Eriksen skøder en gård i Rejnstrup med mere gods til hr. Anders Jakobsen Lunge

1403. 29. juli sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Ingmar Nielsen skøder en gård i Gunderslevlille til hr. Anders Jakobsen Lunge

1403. 15. august sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Krabbe skøder gods til Håsum kirke

1403. 5. oktober sprog: ældre nydansk

Pantebrev på tre ødegårde i Torsted og en gård i Funder

1403. 6. oktober sprog: ældre nydansk

Officialens brev om gods i Vorup, der var kommet bort fra Essenbæk kloster

1403. 31. december sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Tage Nielsen pantsætter to gårde i Vester Grønning til hr. Johan Skarpenberg

1403 sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte,

Grubbe Jensen af Gunderslevmagle mageskifter seks skæpper jord med tilhørende eng til Jakob Rentaff

1403 sprog: ældre nydansk

Lars Nielsen skænker noget jord til Rynkeby kirke

1403 sprog: ældre nydansk

Niels, provst i Thy, erkender, at Henrik Knudsen har gjort ham fyldest for al skade

[Omkr. 1403] sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Henrik Knudsen pantsætter frem læster korn for 1000 mark lybsk til Niels Mikkelsen, provst på Thyholm, til gengæld for den skade, han har forvoldt provsten

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Kong Erik 7. af Pommerens rettertingsbrev, at fru Kristine Timmesdatter, enke efter hr. Henning Podebusk, d.Y., skøder Tangå til dronning Margrete

1403Sjællands landsting sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Landstingsvidne, at Peder Olufsen, borger i Køge, skøder tre gårde i Vester-Såby og andet gods til dronning Margrete

1403 sprog: ældre nydansk

Jakob Thomsen af Stensballe skænker gods til Øm kloster efter sin død til gengæld for, at han nu har klosterets gods i Ovsted

1403 sprog: ældre nydansk

Nævninges brev i en sag om skel

1403 sprog: ældre nydansk

Stadfæstelse på, at Lindgård(?) i Hjemslev herred til hører Ring kloster

1403 sprog: ældre nydansk

Troels Andersen i Galtens skøde på Nørretoft

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Godskalk Rostrup skøder sin jord i Rode til Øm kloster

1403 eller 1452 sprog: ældre nydansk

Peder Skrivers skødebrev på Hoved gods

1403 sprog: ældre nydansk

Peder Stærk bortskøder sig gods på Hoved mark

1403 eller 1430 sprog: ældre nydansk

Pantebrev på en gård i Nørreby i Glud sogn

1403 sprog: ældre nydansk

Pantebrev på to gårde i Nørby og to i Østrup

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Ingeborg af Højby pantsætter en gård i Halling til Mikkel Nielsen

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Jakob Lavesen af Starup skøder en gård i Gedsted til sin søn Lars Jakobsen

1403 sprog: ældre nydansk

Hr. Jakob Larsens skødebrev på en gård i Højslev

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Johan Skarpenberg skøder gods i Hjorthede og Hvidding til hr. Erik Nielsen af Tim

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Gris skøder gods i Hune og Pirup til biskop Svend af Børglum

1403 sprog: ældre nydansk

Johan Skarpenberg skænker en gård i Odby til Vestervig kloster

1403 sprog: ældre nydansk

Anders Kærs skøde på en gård i Sørup

1403Ommer sysselting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne af Ommer sysselting om halvdelen af Kovsted og Kovsted mølle

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Mortensen skøder Mads Nielsen af Beg en gård i Hvidsten

1403, 1419 og 1464 sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte,

Peder Larsens, Kristian Nielsens, Jens og Oluf Andersens mageskifter og gavebreve til Maribo kloster

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Fru Cecilie Nielsdatter pantsætter sin hovedgård i Stødby til hr. Folmer Jakobsen

1403 sprog: ældre nydansk

Fru Margrete Ovesdatter forhøjer biskop Peder af Roskildes pant i det gods i Stripperup, Tåstrup, (Tveje-)Merløse, Arnakke, Ågerup, Dragerup m.m., som hendes moder, fru Inger af Skærsø, havde pantsat biskop Niels af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Henrik Uffesen skøder sin rettighed i Paddeborg med mere gods til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Henning Gyncikesen skøder sin rettighed i Holte til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Ove Steg af Ølsemagle pantsætter gods i Tokkerup til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jakob Gyncikesen pantsætter sit gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Hans Lykke skøder gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk

Hr. Hans Lykke kvitterer biskop Peder af Roskilde for 100 lybsk mark

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Fru Inger Pallesdatter, enke efter Jens Grubbe, pantsætter gods i Nyrup til Peder Nielsen af Flinterup

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Sabel Kerkendorp pantsætter fire gårde i Eggeslev til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Sabel Kerkendorp pantsætter tre gårde i Tystrup til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Biskop Peder af Roskilde pantsætter en gård i Toremark (?) til hr. Anders Jakobsen af Egede

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jens Knudsen pantsætter sit gods i Himlingøje til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Tygesen skøder en gård i Køge til hr. Mads Larsen

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Sabel Kerkendorp skøder en gård på Tusenæs til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Olufsen Lunge af Næsby skøder sit gods i Stigs-Bjærgby til Sabel Kerkendorp

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Hartvig Bryske pantsætter sin hovedgård i Hørby til Kristian Holck