Du har søgt på:

Sprog: Ældre nydansk

921 Resultater:
Vis 100 pr. side
1407. [Omkr. 22. september] sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommerns rettertingsbrev, at Klaus Limbek skøder Trøjborg til dronning Margrete

1407. [Omkr. 22. september] sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommerns rettertingsbrev, at Klaus Limbæk skøder Skinkelsborg til dronning Margrete

1407. 31. oktoberRavnsborg sprog: ældre nydansk

Esbern Pedersen i Ravnstrup oplader en gård i Rejnstrup til hr. Anders Jakobsen Lunge

1407 sprog: ældre nydansk

Ivar Nielsen og hans hustru Johanne skænker Helligåndshuset i København et hus i Malmø

1407 sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at en gård i Ring har ligget til Voer kloster i 40 år

1407, 1427 eller 1479 sprog: ældre nydansk

Skøde på gods i Gesager og Årup

1407 sprog: ældre nydansk

Lovhævd på præstegården i Løsning

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Niels Galskyt pantsætter en halv gård i Ans

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Pedersen Galskyt skøder sit gods i Ans til Alling kloster

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Godskalk Rostrup skøder Borregård til biskop Bo af Århus

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Godskalk Rostrup skøder biskop Bo ovennævnte gods

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Elav Elavsen skøder sit gods i Borre til biskop Bo af Århus

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Elav Elavsen skøder biskop Bo ovennævnte gods

1407 sprog: ældre nydansk

Niels Pedersen Galskyts pantebrev på et bol i Ans

1407 sprog: ældre nydansk

Jens Pedersen erkender at have lejet Antvorskov klosters gods ved Ladbro (i København)

1407 sprog: ældre nydansk

Tingsvidne om, at hr. Svend Udsen ofte har budt sig i rette med hr. Anders Uffesen af Bjørnholm om retten til godset i Næstrup

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Albrechtsen skøder gods i Hollensted til Hellig kors alter i Børglum

1407 sprog: ældre nydansk

Tingsvidne om et stykke eng til en gård i Bjergby

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Fru Cecilie Nielsdatter pantsætter sin hovedgård i Stødby til hr. Folmer Jakobsen

1407 sprog: ældre nydansk

Ove Bosen indløser på biskop Peders vegne Bonde Jensens brev til Uffe Pedersen

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Anders Gris af Nordrup pantsætter en gård i Lille Fuglede til Zabel Kerkendorp

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Pedersen af Svanholm skøder sit mødrene gods i Særløse til biskop Peder af Roskilde

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Olufsen af Hillerødholm skøder sit gods i Kettinge til biskop Peder af Roskilde

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Karl Hansen pantsætter to gårde i Gislinge til sin broder Alexander

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Erik Holck pantsætter to gårde i Hørby til Zabel Kerkendorp

1407Holbæk byting sprog: ældre nydansk

Skødebrev mellem Niels Hansen og Hans Skytte på ½ gård i Holbæk

1407 sprog: ældre nydansk

Hr. Anders Svendsen, provst i Nørre-Halland, sælger hr. Abraham Knudsen et grundstykke i Kärreberg

1407 sprog: ældre nydansk

Oluf Pedersen giver Antvorskov kloster en gård i Drøsselbjerg

1407 sprog: ældre nydansk

Jakob Olufsen, borger i Slagelse, oplader Jens Rus en gård i Drøsselbjerg, som han havde i pant af Jens Pedersen

1407 sprog: ældre nydansk

Povl Jakobsen af Gierslev erkender at have lejet en gård sammesteds af Antvorskov kloster

1407 sprog: ældre nydansk

Jens Pedersen erkender at have lejet Antvorskov klosters gods i Kelstrup

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Tingsvidne om, at Ture af Tørring skøder Mariager kloster al sin ret gods i Edderup, hans forældre havde skænket

1407 sprog: ældre nydansk

Jens Andersen skænker en gård i Grydsted og en gård i Vokslev til Mariager kloster

[Før 1407] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Broder Jens Tordsen skøder Mariager kloster en gård i Ålborg

1407 sprog: ældre nydansk

Vidnesbyrd om, at abbed Ravn tilbagegiver Jens Tordsen et brev på et grundstykke i Ålborg

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Mogens Tygesen pantsætter sin del af en gård i Kalkerup til sin broder Peder Tygesen

1407 eller [1507] sprog: ældre nydansk

Brev angående sammenlægningen af menighederne i Maglebrænde og Stubbekøbing

1407 sprog: ældre nydansk

Et vidne, at skylden fra Niels Olufsens gård gik til Gellerup kirke

1407 sprog: ældre nydansk

Kong Kristoffers brev, som biskop Jens i Roskilde har givet på Møn med slot, len og fiskeri

1407 sprog: ældre nydansk

Domkapitlet i Lund får ved mageskifte med Esrom kloster Gislöv

1407 sprog: ældre nydansk

Mats Nielsen giver Peder Kjeldsen Kyrning brev på gods i Färlöv sogn

[1407-1408. juli] sprog: ældre nydansk, emne: regnskab,

Richard Clifford, Filippas garderobemester aflægger regnskab for udgifterne i forbindelse med dronning Filippas rejse til Danmark

[1407] sprog: ældre nydansk

Johan Skarpenberg sælger Tranholm gård og gods til dronning Margrete

1408. 19. januar sprog: ældre nydansk

Testamente af hr. Johan Skarpenberg

1408. 21. marts sprog: ældre nydansk

Vidne om forlig mellem Jens Pedersen af Løgismose og Jakob Abildgård

1408. 23. marts sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Hågensen skøder en gård i Allerup til biskop Bo af Århus

[1408. Omkr. 21. april] sprog: ældre nydansk

Dronning Margrete skænker Børglum kloster gods

1408. 13. maj eller 1413. 21. maj sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Maren Povlsdatter, enke efter Mads Trillar, anerkender over for Eskil Jakobsen, at hendes afdøde mand har skødet gods i Hammershøj, Passthorp og Lindum til dennes fader Jakob Eskilsen

1408. 28. maj sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Elisabeth Gammels i Hou skøder en gård i Kastbjerg til Povl Pallesen

1408. 10. juni sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jakob Vilhelmsen pantsætter al sin ret i Løgismose til Jens Pedersen

1408. 14. juni sprog: ældre nydansk

Vidisse af biskoppens og kapitlet i Roskildes kvitteringsbrev til dronning Margrete

1408. 2. juli sprog: ældre nydansk

Jens Kruse giver biskop Lave skøde på en gård i Horsens, to gårde i Askildrup m.m. gods, som han havde givet til Blenstrup kirke for en messe

1408. 2. juli sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Tingsvidne, at Anders Jakobsen Stygge af Glivarp skøder Stånum by og mølle til Ove Torbensen på fru Ide Lavesdatters vegne

1408. 25. juliKalundborg sprog: ældre nydansk

Ridderen hr. Niels Jensen Bilds indførselsbrev til forskelligt gods

1408. 28. juli sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Jensen skøder Langnos en gård i Ove

[Omkring 1408. 1. august] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Krabbe skøder en gård i Risum til Selde kirke

1408. 11. august sprog: ældre nydansk

Niels Krabbe erkender over for Svend Udsen at have rejst ulovligt kæremål vedrørende en gård i Harre og en gård i Nautrup

[Før 1408. 15. august] sprog: ældre nydansk

Bernhard Fidle erkender at have lejet et stenhus af biskop, kapitel og kirkeværger i Ribe

1408. 19. august sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Niels Krag og Hartvig Tun skøder deres gods i Bolund til hr. Mogens Munk

1408. 21. august sprog: ældre nydansk, emne: regnskab,

Tingsvidne om, at Palle Lind har pantsat Outrup gård til Års kirke for 36 lødige mark

1408. 6. september sprog: ældre nydansk

Jens Sunesen Skæg sælger gods i Nymø, Venneberga, Viby, Mjönäs og Kvistofta til hr. Aksel Pedersen

[Før 1408. 3. oktober] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Niels Krag og hans hustru fru Elene skøder Rybjerg gård med mere gods til Ribe kapitel

1408. 18. oktoberMiddelsom herredsting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne om den gård i Mammen, som Niels Villadsen bor i

1408. 21. oktober sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommerens rettertingsdom mellem hr. Hans Gylling, kannik i Århus, på biskop Bos vegne og hr Jens Povlsen vedrørende gods i Holbæk i Rougsø herred, hvilket tildømmes biskop Bo

1408. 18. november sprog: ældre nydansk

Pantebrev på en gård i Skanderup

1408 sprog: ældre nydansk

Hr. Niels Strangesen kvitterer dronning Margrete for 1100 lybske mark

1408 sprog: ældre nydansk

Biskoppen af Odense bekender at have Tåsinge i pant for 9000 lybske mark

1408 sprog: ældre nydansk

Biskoppen af Odense bekender at have Tåsinge i pant for 9000 lybske mark

1408 sprog: ældre nydansk

Indførelsesbrev for Mogens Mikkelsen i gods i Vissing

1408 sprog: ældre nydansk

Tingsvidne om, at befolkningen i Ry anerkender at skulle betale årlig afgift til Øm kloster

1408 sprog: ældre nydansk, emne: testamente

Vidisse af Bent Puders testamente

1408 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Thomas Vesteni pantsætter Oldrup og andet gods

1408 sprog: ældre nydansk

Skødebrev på jord i Halling mark

1408 sprog: ældre nydansk

Biskop Lave af Viborg inddrager under sin myndighed den ødejord i Vium og Hjerk sogne, som hører til Højslev

1408 sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommerens dombrev på gods i Musted

1408 sprog: ældre nydansk

Aksel Jakobsens (Thott?) anerkendelsesbrev på en gård i Sterup

1408 sprog: ældre nydansk

Biskop Peder af Børglum giver sit samtykke til, at provsten og kannikerne i Børglum skal have bispedømmets gods i Hundelev

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Niels Iversen skøder Hammelmose til Børglum kloster

1408 sprog: ældre nydansk

Mageskifte mellem biskoppen af Børglum og Børglum kloster

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Dronning Margrete skøder en gård i Stabæk og andet gods til Børglum kloster

1408 sprog: ældre nydansk

Lovhævd på gods i Tilsted og Tingstrup

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Kaas skøder fire gårde i Vile sogn og en gård og et bol i Nautrup sogn til Dueholm kloster

1408 sprog: ældre nydansk

Dronning Margretes fundats på Grimstrup

Omkring 1408 sprog: ældre nydansk

Befaling om, at en række breve skal udleveres til kongen, biskoppen af Odense og biskop og kapitel i Roskilde med henblik på oprettelse af et kloster i Grimstrup

1408 sprog: ældre nydansk

Jens Svendsen Brims bekender at have befaling af dronning Margrete til at bygge et kloster af Grimstrup

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Lavesen og hans brødre skøder fire gårde i Mesing til biskop Bo af Århus

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Ebbe Larsen skøder fire gårde i Mesing til biskop Bo af Århus

1408 sprog: ældre nydansk

Tingsvidne om en gård i Skelby

1408 sprog: ældre nydansk

Jens Brims meddeler klostersamfundet i Maribo, at dronning Margrete vil bygge et kloster af Grimstrup

1408 sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommern stadfæster hr. Jens Andersens skøde til Klaus Krumpen

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Dannemand, borger i Kalundborg, skøder en gård sammesteds til biskop Peder af Roskilde

1408 sprog: ældre nydansk

Hr. Erik Nielsen af Tim giver biskop Peder af Roskilde fuldmagt til at indløse Tadre og Vintre møller

1408 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Anders Pedersen af Svanholm pantsætter sit gods i Særløse og Ebberup til biskop Peder af Roskilde

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Tideke Bent af Menstrup skøder sit gods i Vollerslev og Gørslev til Bonde Jensen

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Bonde Jensen Bolsendal skøder sit gods i Vollerslev og Gørslev til biskop Peder af Roskilde

1408 sprog: ældre nydansk

Hr. Johan Olufsen af Søholm oplader sig gods i Magleby til biskop Peder af Roskilde

1408 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Karen Jakobsdatter, enke efter Knud Jensen, pantsætter en gård i Ørsted til biskop Peder af Roskilde

1408 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Erik Nielsen pantsætter sit gods i Råbylille til biskop Peder af Roskilde

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Jakob Kalf skøder sit gods i Jylland til biskop Peder af Roskilde

1408 sprog: ældre nydansk

Vidisse af Jakob Kalfs ovennævnte skødebrev til biskop Peder af Roskilde