Du har søgt på:

Sprog: Ældre nydansk

921 Resultater:
Vis 100 pr. side
1410 sprog: ældre nydansk

Anders Josefsen Smed sælger en gård til Jakob Nielsen

1410 sprog: ældre nydansk

Niels Brund sælger jord til Jakob Skæv

1410 sprog: ældre nydansk

Mageskifte imellem Næstved Sankt Peders kloster og Roskilde domkirke

1410[Odense] sprog: ældre nydansk

Tingsvidne om Odense magistrats brev og skriftlige tilladelse af 1280 (cf. DRB. 2. rk. II nr. 425, 1280) på fægang i Lykkemarken for Sankt Hans klosters kreaturer

1410 sprog: ældre nydansk

Et tingsvidne og et gejstligt vidne om salg af jord til forstanderne for Sankt Gertruds gilde i Odense

1410 sprog: ældre nydansk

Jens Vendelbos brev på gods i Råby

1410 sprog: ældre nydansk

Lovhævd på Demstrup lund

1410 sprog: ældre nydansk

Vidisse angående arv

[1410, senest] sprog: ældre nydansk

Kong Erik overdrager indløsningsretten til Pederstrup til dronning Margrete

1411. 22. februar sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Thygesen (= Anders Jakobsen Stygge) og hustru Kristine Eskilsdatter skøder hr. Aksel Pedersen, ridder fra Härlöv tre gårde i Göinge herred

[1411. 27. marts, tidligst] sprog: ældre nydansk

Ingvar Andersen, borgmester i Roskilde, oplader Folmer Jakobsens børn og arvinger pantegods hidrørende fra Hans Podebusk i Allerslev

[1411. 27. marts, tidligst] sprog: ældre nydansk

Clara Klosters kvitterer Hans Podebusk for betaling af gæld på 18 lybske mark

[1411. 27. marts, tidligst] sprog: ældre nydansk

Clara Kloster kvitterer Folmer Jakobsens enke for 48 lybske mark

[1411. 10. november-1428] [Ringsted] sprog: ældre nydansk

Peder Tå lejer gods af abbeden og konventet i [Ringsted]

1411 sprog: ældre nydansk

Jens Lavesen skænker gods til Staby kirke

1411 sprog: ældre nydansk

Abbeden og klostersamfundet i Sorø kvitterer dronning Margrete dels for 2000 lybske mark dels for betalingen for Køge

1411 sprog: ældre nydansk

Kapitlet i Roskilde oplader Sigerslev til dronning Margrete

1411 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Bonde Pedersen skøder en gård i Elsted til Sankt Søren i Ry

1411 sprog: ældre nydansk

Jens Terkelsen af Hessel pantsætter gods med vornede til Peder Nielsen i Høbjerg

1411 sprog: ældre nydansk

Registratur af skødebrev på gods i Hads herred

1411 sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommerns brev til dronning Margrete på Kyse

1411 sprog: ældre nydansk

Indførselsbrev for dronning Margrete i Kyse

1411 sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at Maren, Lyder Rantzaus hustru, skødede sin rettighed i Kyse til dronning Margrete

1411 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Torstensen Bæger og Karen Ilvidsdatter skøder deres gods i Jylland og på Fyn til biskop Peder af Roskilde

1411 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Niels Jensen pantsætter jord til Synde Bentsen

1411 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Henning Pedersen pantsætter jord til Synde for 29 lødige mark

1411 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Henning Pedersen sælger og pantsætter jord til Synde

1411 sprog: ældre nydansk

Synde skænker gods til Antvorskov kloster

1411 sprog: ældre nydansk

Henning Pedersen sælger jord til Synde

1411 sprog: ældre nydansk

Synde Bentsen sælger jord til Antvorskov kloster

1411 sprog: ældre nydansk

Mogens Jensen sælger jord til Niels Jensen

1411Skam herredsting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne angående en vej

1411Skam herredsting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne af Skam herredsting

1411 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Antvorskov kloster skøder plads til en kålgård

1411 sprog: ældre nydansk

Bonde Pedersens skøde til Sankt Severin i Rye

1411 sprog: ældre nydansk

Niels Povlsen oplader jord til Nørre kloster

1412. [26. januar] sprog: ældre nydansk

Genbrev til nr.

1412. 12. marts sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Henrik Jakobsen pantsætter en gård i Radsted til hr. Oluf Akselsen af Krenkerup

1412. 1. maj sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Klaus Krummedige pantsætter al sin rettighed i Stensgård på Fyn til hr. Bjørn Olufsen

1412. 29. juli sprog: ældre nydansk

Henneke, prior i Sebber kloster, gør mageskifte med biskop Lave i Viborg om en gård i Skørbæk

1412. 21. septemberHelsingborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Vestensen sælger og skøder to gårde i Grødby i Ivetofta sogn, Villands herred, til hr. Aksel Pedersen af Härlöv

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Erik Mikkelsen skøder sin broder Kristian Mikkelsen en gård i Fjelstrup

1412Vindinge herredsting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne af Vindinge herredsting om, at hr. Jens Sjundesen, provst i Assens og præst i Nyborg, har fået vidnesbyrd af otte mænd om, at ridderen hr. Zabel Kerkendorp har givet gods på Fyn til Vor Frue kirke i Nyborg

1412Flensborg sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommern giver hr. Ture Stensson ret til at arve hr. Abraham Brodersen

1412 sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommern tillader engelske købmænd at ligge i Landskrona

1412 sprog: ældre nydansk

Jens Mikkelsen oplader sin ret til en gård i Låsby til Øm kloster

1412 sprog: ældre nydansk

Tingsvidne om to gårde i Lundum

1412 sprog: ældre nydansk

Hr. Jens Nielsen af Aunsbjergs skødebrev på gården Ris og et bol i Iller

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Ivar Ræv skøder to gårde i Ulbjerg til Niels Smed

1412 sprog: ældre nydansk

Skødebrev på Skyldal

1412 sprog: ældre nydansk

Peder Borres skøde på Tolbøl

1412 sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte,

Ærkedegnen Niels Bille mageskifter en gård i Sørup til biskop Peder af Roskilde for en gård i Åstrup

1412 sprog: ældre nydansk

Hertug Ulrich af Stargard skylder biskop Peder af Roskilde 1000 stralsundske mark

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Abbeden af Æbelholt kloster skøder gods i Boeslunde til biskop Peder af Roskilde

1412 sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte,

Herman von Ørtz af Ellinge og Jens Madsen i Holløse mageskifter Pilegård til biskop Peder af Roskilde

1412 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Kong Erik 7. af Pommern pantsætter Næsbyhoved len med byerne Odense og Kerteminde til biskop Peder af Roskilde

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Kristine Olufsdatter i Holbæk skøder en gård i Holbæk til biskop Peder af Roskilde

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Troels Pedersen skøder en gård i Holbæk til biskop Peder af Roskilde

1412 sprog: ældre nydansk

Dronning Margrete tildømmer Maren, Torsten Venstermands enke, gods i Østrup

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Kristine Olufsdatter skøder sin gård i Holbæk til biskop Peder af Roskilde

1412 sprog: ældre nydansk

Jens Gyrstinge skænker sin gård i Førslev til Antvorskov kloster

1412 sprog: ældre nydansk

Jens Gyrstinge sælger på Antvorskov klosters vegne det ovennævnte gods i Førslev til Peder Klementsen

1412 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jakob Bosen af Oreby pantsætter Askegård til Sankt Peders alter i Ørslev kirke

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Lydeke Skinkel af Egeskov skøder en gård i Katterød, en i Seden og en i Øster Skerninge til Predbjørn

1412 sprog: ældre nydansk

Kort Lowe, rådmand i Greifswald, skænker gods i Remetze på Rügen til Sankt Hans kloster sammesteds

1412 sprog: ældre nydansk

Forstanderen ved Sankt Gertruds kapel i Nyborg forpligter sig til at holde en lampe evigt brændende

1412 sprog: ældre nydansk

Biskop Jens af Odense lejer Antvorskov klosters gods i Ormestrup

1412 sprog: ældre nydansk

Oluf Rus sælger en gård i Køge til Peder Friis

1412 sprog: ældre nydansk

Hr. Anders Jakobsen oplader sin rettighed i Stødbygård til Jens Jakobsen

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Merete Arentsdatter skøder gods i Kyse til dronning Margrete

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Valdemar Albertsen skøder en gård i Karlby til Nørre Kloster

1412 sprog: ældre nydansk

Mariager klosters lovhævdsbrev på Tørslev mølle og mølledam

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Nielsens skøder en tredjedel bol i Nøddenæs til Nørre Kloster

1413. 4. august sprog: ældre nydansk

Niels Jakobsen (Gøye) i Radsted skøder hr. Oluf Akselsen Gøye, ridder, en gård i Rørbæk, en gård i Hjelm, en gård i Krungerup og det halve af Kragestoft i Radsted.

1413 sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommerns stadfæstelsesbrev

1413 sprog: ældre nydansk

Otto Oldeland overlader Vrejlev kloster gods i Hejselholt som sjælegave

1413 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Johan Skarpenberg skøder gården Højris i Ljørslev sogn til Børglum kloster, jf. nr.

1413 sprog: ældre nydansk

Niels Assersens skødebrev på Heltborggård

1413 sprog: ældre nydansk

Tingsvidne af Hassing herredsting angående Hvidbjerg mølle

1413. sprog: ældre nydansk

Tingsvidne på gods i Fovsing

1413 sprog: ældre nydansk

Provsten i Verstervig og Niels Eriksen (Høg) til Tandrup slutter forlig

1413 sprog: ældre nydansk

Et skødebrev på tre agre i Svennum mark

1414. 24. marts sprog: ældre nydansk

Hr. Predbjørn (Henningsen) Podebusk, ridder, pantsætter to gårde i Vejleby til Niels Mus for 200 mark.

1414. 1. august sprog: ældre nydansk

Brødrene Jens Pedersen (Present) og Bent Pedersen (Present) giver deres fader Peder Nielsen (Present) af Vollerup, ridder, kvittering for modtagelsen af seks gårde i Tjæreby, tre gårde i Næblerød og alle de rettigheder, der var tilfaldet ham i Jylland efter deres moder fru Marine.

1414. 22. november sprog: ældre nydansk

Jens Jakobsen (Gøye) i Tårs pantsætter halvdelen af sin hovedgård i Radsted til hr. Oluf Akselsen (Gøye) i Krenkerup for seks lødige mark.

1414. sprog: ældre nydansk

Tingsvidne på gods i Fovsing

1415. 24. februar sprog: ældre nydansk

Jens Jakobsen (Gøye (i Tårs)) pantsætter for fire lødige mark hr. Oluf Akselsen (Gøye) sin halve fædrenegård i Radsted, som han havde arvet efter sin fader Jakob Pedersen (Gøye), og som hr. Oluf Akselsen tidligere havde ejet.

1415. 14. juni sprog: ældre nydansk

Jakob (Olufsen) Lunge til Stadager, ridder, erklærer, at han på kongens vegne fra landkisten har modtaget fire lødige mark i hvide penge, som fru Kirsten Skaves, enke efter Jakob Jensen Skave, havde indbetalt for gods i Kartofte.

1415 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jes Tygesen skøder Børglum kloster al sin rettighed i Agdrup

1415 sprog: ældre nydansk

Tingsvidne af Børglum herredsting om Vrejlev klosters lovhævd på Lindholt

1416. 23. april sprog: ældre nydansk

Evert (Arnoldsen) Moltke (af Helsinge) giver Jakob Herlugsen Brimle fuldmagt til at indløse det gods i Djurs Sønder herred, som han fik med sin hustru Ingeborg, og som han tidligere havde pantsat til Knud Godskalksen.

1416. sprog: ældre nydansk

Tingsvidne om Vestervig klosters ret til sagefald af sine tjenere

1416 sprog: ældre nydansk

Lovhævd på eng tilhørende Risager

1416. sprog: ældre nydansk

Et tingsvidne om den grøft, som hr. Peder (Bosen) Høg (til Tandrup) har ladet grave mellem Madsted og Tandrup mark

1417. 1. april sprog: ældre nydansk

Gerhard (Hartvigsen) Bryske skøder sin broder hr. Iven (Hartvigsen) Bryske det gods i Løserup, som han arvede efter sin søster Abele.

1417. 5. april sprog: ældre nydansk

Jens Jakobsen (Gøye) i Ågerup giver Mogens (Akselsen) Gøye fuldmagt til at indløse en gård, hvorpå hans fader tidligere havde boet, og som hr. Oluf Akselsen (Gøye) tidligere havde haft i pant af ham.

1417. 6. april sprog: ældre nydansk

Jens Jakobsen (Gøye) i Ågerup pantsætter for fire lødige mark Mogens (Akselsen) Gøye en halv gård i Radsted, som hr. Oluf Akselsen (Gøye) tidligere havde i pant

1417. 10. juniLollands landsting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne af Lollands landsting om, at fru Kirsten Skaves i Udstolpe har fået tingets bekræftelse på indførsel i hovedgården Ellehavegård i Kartofte.

1417 sprog: ældre nydansk

Biskop Lave Glob af Viborg skænker Vestervig kloster en gård i Refs

1417 sprog: ældre nydansk

En lovhævd på gods i Vang sogn