Du har søgt på:

Sprog: Ældre nydansk

921 Resultater:
Vis 100 pr. side
1432 sprog: ældre nydansk

Jens Bang skøder Åbenterp samt fire gårde og bol i Høgsted til Vrejlev kloster

1432. sprog: ældre nydansk

Et tingsvidne på en eng og en gangsti i Hæstrup

1433. 8. juli sprog: ældre nydansk

Forlig mellem fru Margrete (Henriksdatter) af Løgismose, enke efter Jens Pedersen (Panter), og hendes svigerdatter fru Mette (Pedersdatter (Present)), enke efter Lars Jensen (Panter). Fru Margrete skal efter sin mand og sin søn, Peder Jensen (Panter), have en fjerdedel af Brændegård, og fru Mette skal på vegne af sin søn, Lars Larsen (Panter), have de tre fjerdedele. Fru Margrete skal tillige have en tredjedel af Løgismose, og fru Mette de to tredjedele.

1433 sprog: ældre nydansk

Jakob (Pedersen) Frost (Strangesen) til Frøslevgård skøder en gård i Grurup til Vestervig kloster

1433 sprog: ældre nydansk

Jakob Nielsen, Bodil Gundesdatter (Lange) og hendes mand Jakob Knogmose stadfæster overdragelsen af en gård i Grurup til Vestervig kloster

1433 sprog: ældre nydansk

Et pantebrev på gods i Skjoldborg sogn og Stagstrup sogn

1433. sprog: ældre nydansk

Tingsvidne om skellet mellem Bastholm og Sterup

1433. sprog: ældre nydansk

Et tingsvidne om Peder Olsens pantebrev på enge i Sterups mark og Bastholms mark

1434. 1. september sprog: ældre nydansk

Mogens (Akselsen) Gøye bevidnes indførsel i Krenkerup og Krenkerup mølle, i gods i Hydesby og i en gård i Stuby på Sjælland.

1434. 12. septemberKøbenhavn sprog: ældre nydansk

Henning (Pedersen) Walkendorff i Højby erklærer, at han af Mogens (Akselsen) Gøye har modtaget den pantesum på 12 lødige mark, for hvilken han havde en gård i pant af Mogens Gøyes moder, og giver pant og pantebrev tilbage.

1434 sprog: ældre nydansk

Fru Elisabeth Nielsdatter (af Bratbjerggård) testamenterer en gård i Ingstrup til Børglum kloster

1434.Morsø Nørreherreds ting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne af Morsø Nørreherreds ting om, at der aldrig har været rejst sag om det gods i Vester Jølby, som fru Maren af Digsind havde skødet til Dueholm Kloster

1434 sprog: ældre nydansk

Et skiftebrev af Lave Jakobsen (Saltensee til Stårupgård) på en gård i Odby

1434 sprog: ældre nydansk

Anders Stigsen giver afkald på gods eller rettigheder

1434 sprog: ældre nydansk

Et brev om skov og fællig i Gønderup

1434 sprog: ældre nydansk

Et pantebrev om Sterup og Bastholm

1434 sprog: ældre nydansk

Erik Nielsen (Rotfeld) af Bratskov skøder en gård i Sønder Vrå til Vrejlev kloster

1434 sprog: ældre nydansk

Et pantebrev om gods i Svennum og Torhave

1434 sprog: ældre nydansk

Erik Nielsen (Rotfeld) af Bratskov skøder en gård i Sønder Vrå til Vrejlev kloster

1435. 6. januar Ålstrup sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommern tildømmer på rettertinget Mogens (Akselsen) Gøye hovedgården Krenkerup med Krenkerup mølle, to gårde i Hydesby og en gård i Stuby på Sjælland.

1435 sprog: ældre nydansk

Henrik (Klausen) Smalsteds vedkendelsesbrev vedrørende en gård på Gjøl

1435 sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at beboerne i Try og Hejselt aldrig har haft fællig i Ovnstrup mark

1435 sprog: ældre nydansk

Lars Nielsen (Saltensee af Linde) til Strandbygård skænker en gård i Refs til Vestervig kloster

1435 sprog: ældre nydansk

Mogens Villadsen pantsætter Madstedgård med mere gods til provsten i Vestervig for 200 mark lybsk

1435Vestervig birketing sprog: ældre nydansk

Vestervig birketing tildømmer Vestervig kloster den jord i Ålborg, som Henrik Tuesen har skødet det

1435. sprog: ældre nydansk

Ridemændenes erklæring om at have indført Vestervig kloster i jord i Ålborg, som Henrik Tuesen havde skødet det

1435 sprog: ældre nydansk

Lars (Nielsen) Skadeland skøder Solbjerg toft til Viborg Sankt Hans kloster

1435. [Nørlyng herredsting eller Ommer sysselting?] sprog: ældre nydansk

Et tingsvidne om skoven, der ligger mellem Koldbæk og himmerbovejene

1436. 28. majKøbenhavn sprog: ældre nydansk

Peder (Nielsen) Mus af Torup pantsætter en gård i Vejleby til Jakob Andersen af Særslev for 100 mark stæderpenninge.

1436. 24. augustKalmar sprog: ældre nydansk

Hr. Jens (Andersen) Grim (Has) af Tolstrup, ridder, pantsætter alt sit gods i Djurs Sønder herred til Jens Jensen (kaldet Olufsen (Godov)) af Hessel for 50 tunge engelske nobler. Brevet skal ikke anfægte det tidligere udstedte pantebrev om samme gods.

1436. 15. septemberÅlstrup sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommern giver på rettertinget Mogens (Akselsen) Gøye låsebrev på hovedgården Krenkerup, Krenkerup mølle, to gårde i Hydesby og en gård i Stuby på Sjælland.

1436 sprog: ældre nydansk

Lave Jakobsen (Saltensee til Stårupgård) skøder et bol i den sydlige del af Thyør til Vestervig kloster

1436 sprog: ældre nydansk

Mogens Thomsen (Seefeld) pantsætter en gård i Dover til Vestervig kloster

1436. sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommern tildømmer på rettertinget Vestervig kloster jord i Ålborg, som Henrik Tuesen havde skødet det

1436 sprog: ældre nydansk

Lars Thomsen (Vestenie til Søbygård) skøder fire gårde i Ravnkilde, Nysum og True til Viborg Sankt Hans kloster

1437. 22. aprilKøbenhavns byting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne af Københavns byting om, at Henrik Beketkorw, bymand sammesteds, har skødet en grund af sin gård nord for rådhuset i Skt. Peders sogn i København til borgmester Arild Kruse på byen Københavns vegne.

1437 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Stigsen skøder en gård i Furreby til Børglum kloster

1437 sprog: ældre nydansk

Peder Bones ejendomsbrev på gods i Agdrup mark

1437 sprog: ældre nydansk

Hr. Eskild Nielsen (Banner (Høg) af Lyngholm) skøder gården Vittrup til Vestervig kloster

1437 sprog: ældre nydansk

Anders Tygesen skøder gods i Kovstrup til Viborg Sankt Hans kloster

1438. 12. martsKøbelev sprog: ældre nydansk

Lars Koppen i Købelev, bonde, skøder Jens Andersen i Vindebygård al sin jord, ager og eng i Vindeby fang for vederlag. Undtaget i overdragelsen er skoven og Salteengen.

1438. 25. marts sprog: ældre nydansk

Morten Jensen (Gyrstinge) af Kragerup, ridder, erklærer at have modtaget indløsning af den pantesum på 500 mark, for hvilken han havde hovedgården Krenkerup med tilliggende i pant af hr. Matthias (Johansen) Moltke og Evert (Johansen) Moltke (af Bavelse), og giver Mogens Gøye gods og adkomstbreve tilbage.

1438. 22. juli sprog: ældre nydansk

Hans (Klausen?) Grubendal pantsætter en gård i Nørre Jernløse til fru Kirstine (Jensdatter (Krumpen)) til Vollerup, enke efter hr. Peder Nielsen (Present), for 53 nye Arnhem-gylden.

1438. 2. november sprog: ældre nydansk

Ingeborg Nielsdatter (Dyre), enke efter Niels Pedersen Stemp, skøder fru Kirstine Jensdatter (Krumpen) til Vollerup, enke efter hr. Peder Nielsen (Present), en gård i Ting Jellinge, som fru Kirstines mand tidligere havde i pant af Ingeborgs fader, Niels Jensen Sosadel (Dyre), for 100 mark.

1438 sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at Jens Laursen af Vadbæk giver sig og sin hustru ind i Børglum kloster med Vadbæk og andet gods

1438 sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at der var fremført klage over ulovligt fiskeri i Gerndrup

1438 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Torben Nielsen skøder sin part i en kælder i Aalborg til Børglum kloster, jf. nr.

1438 sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommern stadfæster på rettertinget Vestervig klosters besiddelse af jord i Ålborg, som var skødet det af Henrik Tuesen

1438 sprog: ældre nydansk

Et skøde på en del af Mårup skov

1438 sprog: ældre nydansk

Fru Else Christensdatter (Vendelbo af Støvring) pantsætter Mogens Gris alt sit gods i Ejstrup

1438 sprog: ældre nydansk

Peder Krabbe og Erik Iversen skøder gods i Kovstrup til hr. Klement Besk, forstander i Viborg Sankt Hans kloster

1439 sprog: ældre nydansk

Tingsvidne på latin, at Nørre Vrå er pantsat til provsten i Børglum kloster

1440 sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at Høgstedholm ukæret har tilhørt Børglum kloster i over 40 år, jf. nr. , og

1440 sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at Elsnab tilhører Børglum kloster

1440. sprog: ældre nydansk

Strange Nielsen (Strangesen) skænker gods i Flovlev til Vestervig kloster

1440 sprog: ældre nydansk

Et skøde- og gavebrev på Nordentoft mølle

1440. sprog: ældre nydansk

Vidisse af et skødebrev på gården Skyldal

1440 sprog: ældre nydansk

Et pergamentsskøde på to agre nord for Hakkehøj

1440 sprog: ældre nydansk

Fru Else Svendsdatter skøder en gård i Foulum til Viborg Sankt Hans kloster

1440 sprog: ældre nydansk

Svend Dyring skøder to gårde, der ligger syd for Sankt Mortens kirkegård, til Viborg Sankt Hans kloster

1440 sprog: ældre nydansk

Et pantebrev på en gård i Sankt Mogens sogn

1440 sprog: ældre nydansk

Et mageskifte af gods i Tollestrup

1440. sprog: ældre nydansk

Et tingsvidne om, at engen ved Jerslev bro tilhører Vrejlev kloster og ligger til Sindholt

[1440 - 1448]. sprog: ældre nydansk

Kong Christoffer 3. af Bayern stadfæster, at ingen må stævne Vestervig klosters tjenere for andre end kongen og provsten i Vestervig

1441 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Lars Svendsen i Nørre Saltum skøder ødejord til Børglum kloster

1441 sprog: ældre nydansk

Jens Lauridsen (Bagge til Ulstrup) skøder en gård i Redsted til Vestervig kloster

1441. [Vandfuld herredsting] sprog: ældre nydansk

Tingsvidne af Vandfuld herredsting med dom vedrørende en gård i Fjaltring sogn, der hedder Ottedal

1442 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Stigsen skøder alt sit gods i Furreby til Børglum kloster

1443 sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at provsten i Børglum på tre på hinanden følgende ting før Sankt Hans har tinglyst Vandsted, og at Henrik Stigsen (Skovgaard?) oplader Vandsted til provsten

1443. sprog: ældre nydansk

Jens (Mogensen) Nist skænker gården Korsgård i Heltborg sogn til Vestervig kloster

1443 sprog: ældre nydansk

Lars (Nielsen) Skadeland skøder en gård i Rødding til Viborg Sankt Hans kloster

1443 sprog: ældre nydansk

Hr. Peder Skram til Voldbjerg skøder en gård i Vormstrup og ødegården Knudslund med en enemærkeskov til Viborg Sankt Hans kloster

1443 sprog: ældre nydansk

Anders Jakobsen skøder gods i Refs herred og andet gods i Thy til Viborg Sankt Hans kloster

1443. Vendsyssels ting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne af Vendsyssels ting om gård i Gønderup

1444 sprog: ældre nydansk

Et afkald mellem Mads Jensen af Hættestrud og Mads Assersen i Lemvig på gården Hættestrud i Heldum sogn

1444 sprog: ældre nydansk

Christen Eskildsen skøder gods i Hostrup sogn til hr. Hans Brun, forstander i Viborg Sankt Hans kloster

1444 sprog: ældre nydansk

Peder Krabbe skøder Viborg Sankt Hans kloster en øde gård i Fabjerg sogn kaldet Brunshussted

1444 sprog: ældre nydansk

Et skøde på ager og eng i Østertoft og Vestertoft

1445Jerslev herredsting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne af Jerslev herredsting, at Høgstedholm har været i Børglum klosters besiddelse, jf. nr. , og

1445 sprog: ældre nydansk

Lovhævd, at Høgstedholm tilhører Børglum kloster, jf. nr. , og

1445 sprog: ældre nydansk

Biskop Gert (Pedersen Gyldenstjerne) tildømmer Børglum kloster gods i Hjermitslev og Mejersted, som Morten Nielsens fader og moder gav til klosteret

1445 sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at bebyggelsen på Vrensted mark har været der i atten år

1445 sprog: ældre nydansk

Fru Bodil Gundesdatter (Lange) skøder Heltborggård med mere gods til Vestervig kloster

1445 sprog: ældre nydansk

Et pantebrev på en gård i Hørdum

1445 sprog: ældre nydansk

Morten (Nielsen) Krabbe (af Østergård) skøder Roslev mølle til Viborg Sankt Hans kloster

1445 sprog: ældre nydansk

Fru Else Christensdatter (Vendelbo af Støvring) skøder sit gods i Ejstrup og en gård i Storvorde til Viborg Sankt Hans kloster

1446 sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at Børglum klosters skovhuggere på Gjøl har ret til skovhugst i Halager skov

1446 sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte

Anders Nielsen (Banner) af Kokkedal mageskifter alt sit gods i Øster Brønderslev med Børglum kloster

1446 sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at Bro ålegård har tilhørt Børglum kloster i hundrede år

1446 sprog: ældre nydansk

Vidisser af tingsvidner, at Høgstedholm med mere gods tilhører Børglum kloster, jf. nr. , og

1446 sprog: ældre nydansk

Albert Barfod skøder en gård i Kokspang by, en øde toft i Kravnsø og alle sine rettigheder i Kokspang mølle til Viborg Sankt Hans kloster

1446. sprog: ældre nydansk

Tingsvidne om afgørelse af markskel (sandemændstog) mellem Fastrup mark og Bigum mark.

1447 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Thomas Jensen skøder Vandsted til Børglum kloster

1447 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Knud Nielsen og Peder Madsen af Boller, væbnere, skøder Vandsted i Kristi sogn, Vennebjerg herred til Børglum kloster

1447. sprog: ældre nydansk

Jens (Mogensen) Nist af Toftum skøder en gård i Heltborg til Vestervig kloster

1447 sprog: ældre nydansk

Jakob Steenfeld skøder nogle gårde i Tørring sogn til Vestervig kloster

1447 sprog: ældre nydansk

Fru Johanne Lavesdatter, enke efter Mikkel (Nielsen) Kruse, pantsætter en gård i Rødding til Viborg Sankt Hans kloster

1447Viborg landsting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne af Viborg landsting om Peder Krabbes skødning af Fabjerg mølle og en gård i Sønderby til Viborg Sankt Hans kloster

1447. [Skodborg herredsting eller Hardsyssels ting?] sprog: ældre nydansk

Tingsvidne om en mølle i Fabjerg sogn

1447 sprog: ældre nydansk

Fru Edel (Christensdatter Munk af Kovstrup) skøder en gård i Ørum til Viborg Sankt Hans kloster