Du har søgt på:

Sprog: Ældre nydansk

921 Resultater:
Vis 200 pr. side
[1252-1259. 1320-1332 el. 1440-1448] sprog: ældre nydansk

Kong Kristoffer (1.-3.) pantsætter gods i Skibing og Ring

[1259-1286] sprog: ældre nydansk

Kong Erik 5. Glipping giver indbyggerne i Stege privilegier

[1259-1286] sprog: ældre nydansk

Kong Erik 5. Glipping giver indbyggerne i Stege toldfrihed i Skanør

[1277-1286] sprog: ældre nydansk

Torkil Bonde testamenterer gods i Hundslev og Nørre Broby til St. Knuds kloster i Odense

1283. 14. januar sprog: ældre nydansk

Jon Jonsen Lille skænker gods i Vassingerød og Kirkelte til alteret for Sankt Cecilie i Vor Frue kirke i København

[1285] sprog: ældre nydansk

Broder Peder, biskop af Viborg, bevidner, at en Marie i Viborg har skænket to gårde til Sankt Hans kloster sammesteds

[1286-1319 el. 1396-1439] sprog: ældre nydansk

Erik 6. Menved eller Erik 7. af Pommern skøder en gård i Dræby til franciskanerklostret i Odense

[1286-1319 el. 1396-1439] sprog: ældre nydansk

Mageskifte, hvorved gråbrødreklosteret i Odense bytte gods i Dræby for jord i Odense

[1286-1319 eller 1396-1439] sprog: ældre nydansk

Erik 6. Menved eller Erik 7. af Pommern skøder en gård i Dræby til franciskanerklostret i Odense

[1304] sprog: ældre nydansk

Klaus Speck skøder sit gods i Turup til Sankt Knuds kloster i Odense

[1310-1325] sprog: ældre nydansk

Et afladsbrev af ærkebiskop Esger på 40 dage

[1318-1328] sprog: ældre nydansk

Et medlem af Krognosslægten vinder en sag mod hr. Ludvig Albertsen

[1320. 10. marts, tidligst] sprog: ældre nydansk

En ærkebiskop af Lund vidimerer den afdøde biskop Oluf af Roskildes brev om Vor Frue kloster i Roskildes fiskerirettigheder i Ramsø sø

1333 sprog: ældre nydansk

Notits fra tabt brev om Markvard Stove, høvedsmand over Sjælland

1335 sprog: ældre nydansk

Johan, Gerhard fra Holstens søn, er høvedsmand på Sjælland

1343 sprog: ældre nydansk

Referat af adkomstbrev vedrørende indtægten af Eskilstrup præstegård

1370 sprog: ældre nydansk

Tre adkomstbreve om Strøbys adkomst til Almindevænge og Grubberholm

1390. 26. december sprog: ældre nydansk

Ivan Nielsen skøder Aksel Mogensen sin del af Ellehavegård

[1395. juni-1412] sprog: ældre nydansk

Landstingsvidne angående skødning af gods til biskop Peder Jensen [Lodehat]

[1396-1439 eller 1286-1319] sprog: ældre nydansk

Franciskanerklostet i Odense mageskifter en gård i Dræby med et grundstykke i Odense, tilhørende Sankt Knuds kloster

1439. sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommern stadfæster, at ingen må stævne Vestervig klosters tjenere for andre end kongen og provsten i Vestervig

[1396-1439] sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommern tildømmer fru Bodil Gyldenstjerne (rettere: Lange) Heltborggård med mere gods

1397 sprog: ældre nydansk

Kong Erik af Pommern skænker Grimstrup til et kommende kloster

1401. 19. januarHelsingborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Arnold Stuke og fru Mette skøder Kajemose og Ørslev til kronen

1401. 20. januarHelsingborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Andersen i Bosarp skøder alt det gods, han arvede efter Peder Laxmand i Danmark, Norge og Sverige, til dronning Margrete med undtagelse af Brödåkra

1401. 24. januarHelsingborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Kong Erik 7. af Pommerns brev, at Bent Andersen skøder Törringe til dronning Margrete

1401. 24. januar sprog: ældre nydansk

Skødebreve og ejendomsbrev på Törringe

1401. 26. januar sprog: ældre nydansk

Trued Has bekender, at dronning Margrete har indløst Törringe fra ham

1401. 3. februar sprog: ældre nydansk

Troels Jul giver sin broder Ivar Jul fuldmagt til at forhandle med Jens Pedersen om godset i Løgismose

1401. 5. februar sprog: ældre nydansk

Esbern Pedersen af Ravnstrup overlader sit gods i Rejnstrup til hr. Anders Jakobsen Lunge mod landgilde i 10 år

1401. 1. marts sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jens Bjørn i Kippinge pantsætter sin halve hovedgård til Jens Troelsen

1401. 2. majVed Årøsund sprog: ældre nydansk

Forlig mellem Ivar Jul og Jens Pedersen angående Løgismose

1401. 7. juliRyde sprog: ældre nydansk

Mogens Munks brev, at dronning Margrete har indløst Beritzholm og Färs herred

1401. 21. juli sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at tre gårde i Vellev, Aptrup og Hvorslev var fru Ingeborg Andersdatters rette arvegods

1401. 25. juliÅrhus sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, giver og skøder sit gods i Hyllested i Djurs Sønder herred i Åbo syssel til domkirken i Århus

1401. 29. august sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at hr. Anders Uffesen af Tordrups arvinger samtykker i, at Essenbæk kloster beholder gods i Kastbjerg og Dalbyover

1401. 1. november sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Ove Hase pantsætter sit gods i Laven og Dynæs til hr. Elav Elavsen

1401. 22. novemberFlensborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Sivert Krog, borgmester i Flensborg, m.fl. skøder deres rettigheder i Løgismose til Iver Jul

1401. 22. november sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Iver Jul skøder Jens Pedersen al den ret i Løgismose, som hans moder fru Mette havde arvet efter sin fader og moder

1401. 7. december sprog: ældre nydansk

Biskop Peder af Roskilde oplader al sin rettighed i Dronningholm og gods i Skåne til dronning Margrete

1401. 21. decemberSakskøbing sprog: ældre nydansk

Fru Mechthild og Oluf Henningsen kvitterer hr. Aksel Mogensen for al tiltale angående Lille Reersø og Yderstved

[Omkr. 1401. 21. december] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Mechtild og hendes søn Oluf Hermansen skøder Yderstved til Aksel Mogensen

1401 sprog: ældre nydansk

Synsbrev om en fiskegård, der er flyttet på Vor Frue klosters grund i Randers

1401 sprog: ældre nydansk

Vidisse af et synsvidne om fiskegårde

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Elav Elavsen skøder det gods, der er tilfaldet ham efter Povl Glob, til dronning Margrete

1401Randers sprog: ældre nydansk

Fru Ellen Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo herrerne Hans og Predbjørn Podebusk samt Aksel Jakobsen oplader alle breve, de eller deres forfædre har fået på kronens gods

1401 sprog: ældre nydansk

Et brev om pantsat gods på Rügen

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Hartvig Limbæk skøder den faste gård Nebbe til kronen, fordi han havde slået Albert Rytter ihjel på Jerslev herredsting

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Rettertingsbrev, at Bent Ahlefeld sælger sit gods i Krønge til dronning Margrete

1401 sprog: ældre nydansk

Thomas Vestenis skøde på Lindegård

1401 sprog: ældre nydansk

Skødebrev på Lindegård i Fensten

1401 sprog: ældre nydansk

Anders Ovesens pantebrev på gods i Randrup

1401 sprog: ældre nydansk

Prioren i sankt Hans kloster i Viborg får pantsat et stykke skov mellem Torup mark og Ulstrup mark

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Thomas Ågesen pantsætter en gård i Skals til Niels Smed

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Thomas Ågesen skøder en gård i Skals til Niels Smed

1401 sprog: ældre nydansk

Skøde på Skovgård

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Hr. Niels Tagesen pantsætter sit gods i Ørum til hr. Jakob Larsen

1401Vendsyssel ting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at Margrete Svendsdatter og hendes søn Torkil sælger Kærgård med mere gods til prior Jens Asgotsen

1401Børglum herredsting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at Asgot Degnsen købte Peder Smeds del i Kærsgård

1401 sprog: ældre nydansk

Lovhævd på Ravnstrup og Ågård

1401 sprog: ældre nydansk

Fru Elisabeth af Hesselbæk sælger ødegården Pajhede til Børglum kloster

1401 sprog: ældre nydansk

Vidisse af

1401 sprog: ældre nydansk

Stadfæstelse af to gavebreve på gods i Sjørring

1401 sprog: ældre nydansk

Folmer Stampe forpligter sig til at fremskaffe nogle breve tilhørende Vestervig kloster

1401 sprog: ældre nydansk

Niels Mygs skøde på tre gårde i Sønder Hov

1401 sprog: ældre nydansk

Hr. Jens Thomsen skænker gods i Navtrup til Dueholm kloster

1401 sprog: ældre nydansk

Vidisse af Gertrud Gertsdatters gavebrev til Maribo kloster

1401 sprog: ældre nydansk

Brev om gods i Branderup by

1401 sprog: ældre nydansk

Fru Lucia, enke efter Reinert Barnekow, og sønnen Ravn oplader græs på Sjælland til biskop Peder af Roskilde

1401 sprog: ældre nydansk

1401 sprog: ældre nydansk

Lovhævd på en gård i Lille-Fuglede

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Mads Jakobsen Skrædder skøder sit gods i Kettinge til Jakob Brun

1401 sprog: ældre nydansk

Jakob Olsen i Slagelse sælger en gård i Ørsted til Peder Lykke

1401 sprog: ældre nydansk

Peder Lykke sælger sit gods i Ørsted til biskop Peder af Roskilde

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Valdemar Bydelsbak skøder Gavnø til dronning Margrete

1401 sprog: ældre nydansk

Jens Lykkes pantebrev

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Zabel Kerkendorp af Hørby pantsætter forskelligt gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Pedersen af Svanholm skøder sit gods i Krøjerup til biskop Peder af Roskilde

1401 sprog: ældre nydansk

Anders Pedersen af Svanholm giver biskop Peder af Roskilde fuldmagt til at indløse sig gods i Krøjerup

1401 sprog: ældre nydansk

Dronning Margrete oplader en slagterbod i Malmø til Henneke Dørsvend

1401 sprog: ældre nydansk

Ærkebiskop af Lund udsteder brev om noget gods i Årstad herred

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Bent Andersen skøder sin fædrene gård i Tyringe til dronning Margrete

1401 sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommeren tildømmer dronning Margrete gods i Tyringe

1401 sprog: ældre nydansk

Jens Jakobsen, Niels Eriksen og Morten Due sælger deres gods i Tyringe til dronning Margrete

1401 sprog: ældre nydansk

Vidisse af de fire foranstående breve om Tyringe

[1401] sprog: ældre nydansk

Optegnelse om flere breve anlangende Tyringe, cf. forrige nr

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Bonde Galt pantsætter sit gods i Tjære sogn til hr. Abraham Brodersen

1401 sprog: ældre nydansk

Peder Andersens breve til dronning Margrete på gods i Sverige

1401 sprog: ældre nydansk

Vidisse af hr. Niels Jensens, Fikke van Gestens og dennes broders brev til dronning Margrete på Sæby

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Bent Ahlefeld af Krønge skøder til sit gods i Danmark til kronen

1401 sprog: ældre nydansk

Hr. Niels Iversen sælger sin andel i Sæby til dronning Margrete

1401 sprog: ældre nydansk

Præsten Eskil Gris sælger sit gods i Danmark til dronning Margrete

1401 sprog: ældre nydansk

Vidisse af et brev, hvormed kong Valdemar tildømmer Antvorskov kloster gods i Holmegård

1401 sprog: ældre nydansk

Hans Jakobsen Scheff sælger et halvt bol jord i Sørby til Antvorskov kloster

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Peder Fæt pantsætter jord i Gunderslev til Jens Troelsen

1401 sprog: ældre nydansk

Hemming Tuesen sælger en gård i Slagelse til Peder Smed

1401 sprog: ældre nydansk

Oluf Troelsen i Skælskør sælger en gård i Slagelse til Jens Klausen

1401 sprog: ældre nydansk

Byen Århus bevidner, at Kirstine Hemmings og hendes søn Thomas har skødet Peder Vognmand deres gård

1401 sprog: ældre nydansk

Papirsbrev om jordstykket Korsager, som er frataget kirken (i Skrøbelev)

[1401] sprog: ældre nydansk

Kvittering, udstedt af Peder Nielsen af Kälkestad

[Omkr. 1401] sprog: ældre nydansk

Peder Nielsen af Kälkestad giver hr. Oluf Stigsen brev angående pantebreve

[1401-1411, 1412 eller 1413] sprog: ældre nydansk

Hr. Hans Podebusk og Aksel Jakobsen kvitterer hr. Folmer Jakobsen Lunge for deres andel i Tjæreby

[Efter 1401] sprog: ældre nydansk

Vidisse af Folmer Stampes pantebrev på to gårde på Mors

[1401-1406] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Nielsen af Visborgs skødebrev på en ålegård ved Hals bro

[1401-1409] sprog: ældre nydansk

Peder Gunnesen og hans søn Gunne Pedersen stadfæster, at Elsnab er skødet til Børglum kloster

1401 sprog: ældre nydansk

Tue Rye skænker jorder til Wrams kirke

1402. 27. marts sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Moltke skøder Anders Jakobsen Lunge, ridder, gods i Gunderslevlille og Rejnstrup

1402. 18. april sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Palle Brammel skøder Kålbækgård i Ellerup og en gård i Borris til Tyge Levring

1402. 18. april sprog: ældre nydansk

Kolbækgård i Ellerup tildømmes Tvilum kloster

1402. 2. maj sprog: ældre nydansk

Hr. Johan Olufsen af Søholm oplader gods i Storby til Fikke Moltke

1402. 16. maj sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Holk og hans søster Sofie skøder en gård i Næs til deres bror, Palle Kirt

1402. 24. maj sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Niels Brok af Häckeberga pantsætter forskelligt gods på Fyn til Gerhard Finke

1402. 24. juniSjællands landsting sprog: ældre nydansk

Landstingsvidne, at dronning Margrete indløste Bussjø fra Anders Pedersen af Svanholm

1402. 11. juliGalten herredsting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at Fruerlund fra arilds tid ligger til Næsfærgegård

1402 sprog: ældre nydansk

Kong Erik lader sit mageskifte med Næstved kloster besegle

1402 sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommeren giver sit samtykke til skiftet angående Gladsax og Gavnø

1402 sprog: ældre nydansk

Abbeden og klostersamfundet i Gavnø oplader deres rettighed i Gavnø til dronning Margrete

1402 sprog: ældre nydansk

Anders Pedersen, hr. Stig Ågesen og Gustav Madsen oplader deres ret til Bussjø til dronning Margrete

1402 Skånes landsting sprog: ældre nydansk

Landstingsvidne, at Bussjö tilhører kongen

1402 sprog: ældre nydansk

Fikke og Karsten v. Westen oplader deres ret til Sæby på Lolland til dronning Margrete

1402 sprog: ældre nydansk

Brev på jord i Halling og Randlev mark

1402 eller 1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Erik Jensen af Stadsgård skøder gods i Nebel til biskop Bo af Århus

1402 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Godskalk Rostrup pantsætter gods i Hads herred til biskop Bo af Århus

1402 eller 1432 sprog: ældre nydansk

Skødebrev på ovennævnte gods

1402Vendsyssels ting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at Cecilie, Hans Oms, oplader nogle breve på gods i Hørup til Niels Jonsen

1402 sprog: ældre nydansk

Hr. Erik Nielsens brev på en gård i Hovstrup

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Vidisse af skødning af gods til Børglum kloster

1402 sprog: ældre nydansk

Provsten i Børglum bekender indløsning af en gård i Stride

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Johan Skarpenberg skøder sit gods i Ljørslev sogn til Børglum kloster, jf. nr.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Fru Ellen Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, skøder sit gods Lywnxwetth til Børglum kloster

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens og Arild Madsen skøder en gård i Kalundborg til biskop Peder af Roskilde

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Pedersen af Svanholm skøder sit gods i Fensmark til biskop Peder af Roskilde

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hartvig Tralow skøder gods i Freerslev sogn til biskop Peder af Roskilde

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Landstingsvidne om Hartvig Tralows skødning af gods i Freerslev sogn til biskop Peder af Roskilde, jf. nr.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Kristine Pilemand skøder sin ejendom i Sigersholm til biskop Peder af Roskilde

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Pedersen af Svanholm skøder sin andel i Borsjø gård til dronning Margrete

1402 sprog: ældre nydansk

Hr. Hartvig Limbæk giver Jens Olufsen af Lykkesholm lov til at bygge en vejrmølle ved Jersore

1402 sprog: ældre nydansk

Niels Bosen sælger en gård i Slagelse til Niels Pedersen

1402 sprog: ældre nydansk

Brev om Stangerum og Mads Nielsen i Dalbyneder

1402 sprog: ældre nydansk

Optegnelse om et brev på latin

1402 eller 1403 sprog: ældre nydansk

Borgmester, råd og borgere i Fåborg skænker helligåndsklostret sammesteds et møllested nord for byen

[1402-1409] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Aksel Ubbesen skøder alt sit gods på Fyn, herunder hovedgården i Brembæk, til biskop Niels Jakobsen Lunge af Strängnäs

[1402-1409] sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Hr. Didrik Heest pantsætter tre gårde i Allese

1403. 29. januar sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommeren dømmer i en strid mellem hr. Elav Elavsen og hr. Ove Hase om gods i Hids og Hovlbjærg herreder

1403. 18. februar sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Tyge Basse i Nielstrup skøder en gård i Gunderslevlille til hr. Folmer Jakobsen Lunge

1403. 19. februar sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Anders Jakobsen Lunge i Gunderslevlille oplader og skøder alt sit gods i Rye i Voldborg herred til sin broder hr. Folmer Jakobsen Lunge i Rye

1403. 6. marts sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Folmer Jakobsen Lunge af Ryde skøder 8 gårde i Rørbæk til hr. Aksel Mogensen af Krenkerup

1403. 8. marts sprog: ældre nydansk

Skødebrev på en gård i Vellev

1403. 12. marts sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jens Sonnesen Skæg pantsætter fem gårde til Absalon Kjeldsen

1403. 24. marts sprog: ældre nydansk

Lovhævd på kirkegods i Håsum

1403. 22. april sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jens Pape pantsætter Mogenstrup gård samt gods i Tustrup og Vium til Johan Skarpenberg

1403. 24. juni sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jakob Larsen skøder tre gårde og et bol i Ellerup til Tvilum kloster

1403. 11. juli sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Henrik Prip og Niels Eriksen skøder en gård i Rejnstrup med mere gods til hr. Anders Jakobsen Lunge

1403. 29. juli sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Ingmar Nielsen skøder en gård i Gunderslevlille til hr. Anders Jakobsen Lunge

1403. 15. august sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Krabbe skøder gods til Håsum kirke

1403. 5. oktober sprog: ældre nydansk

Pantebrev på tre ødegårde i Torsted og en gård i Funder

1403. 6. oktober sprog: ældre nydansk

Officialens brev om gods i Vorup, der var kommet bort fra Essenbæk kloster

1403. 31. december sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Tage Nielsen pantsætter to gårde i Vester Grønning til hr. Johan Skarpenberg

1403 sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte,

Grubbe Jensen af Gunderslevmagle mageskifter seks skæpper jord med tilhørende eng til Jakob Rentaff

1403 sprog: ældre nydansk

Lars Nielsen skænker noget jord til Rynkeby kirke

1403 sprog: ældre nydansk

Niels, provst i Thy, erkender, at Henrik Knudsen har gjort ham fyldest for al skade

[Omkr. 1403] sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Henrik Knudsen pantsætter frem læster korn for 1000 mark lybsk til Niels Mikkelsen, provst på Thyholm, til gengæld for den skade, han har forvoldt provsten

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Kong Erik 7. af Pommerens rettertingsbrev, at fru Kristine Timmesdatter, enke efter hr. Henning Podebusk, d.Y., skøder Tangå til dronning Margrete

1403Sjællands landsting sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Landstingsvidne, at Peder Olufsen, borger i Køge, skøder tre gårde i Vester-Såby og andet gods til dronning Margrete

1403 sprog: ældre nydansk

Jakob Thomsen af Stensballe skænker gods til Øm kloster efter sin død til gengæld for, at han nu har klosterets gods i Ovsted

1403 sprog: ældre nydansk

Nævninges brev i en sag om skel

1403 sprog: ældre nydansk

Stadfæstelse på, at Lindgård(?) i Hjemslev herred til hører Ring kloster

1403 sprog: ældre nydansk

Troels Andersen i Galtens skøde på Nørretoft

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Godskalk Rostrup skøder sin jord i Rode til Øm kloster

1403 eller 1452 sprog: ældre nydansk

Peder Skrivers skødebrev på Hoved gods

1403 sprog: ældre nydansk

Peder Stærk bortskøder sig gods på Hoved mark

1403 eller 1430 sprog: ældre nydansk

Pantebrev på en gård i Nørreby i Glud sogn

1403 sprog: ældre nydansk

Pantebrev på to gårde i Nørby og to i Østrup

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Ingeborg af Højby pantsætter en gård i Halling til Mikkel Nielsen

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Jakob Lavesen af Starup skøder en gård i Gedsted til sin søn Lars Jakobsen

1403 sprog: ældre nydansk

Hr. Jakob Larsens skødebrev på en gård i Højslev

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Johan Skarpenberg skøder gods i Hjorthede og Hvidding til hr. Erik Nielsen af Tim

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Gris skøder gods i Hune og Pirup til biskop Svend af Børglum

1403 sprog: ældre nydansk

Johan Skarpenberg skænker en gård i Odby til Vestervig kloster

1403 sprog: ældre nydansk

Anders Kærs skøde på en gård i Sørup

1403Ommer sysselting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne af Ommer sysselting om halvdelen af Kovsted og Kovsted mølle

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Mortensen skøder Mads Nielsen af Beg en gård i Hvidsten

1403, 1419 og 1464 sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte,

Peder Larsens, Kristian Nielsens, Jens og Oluf Andersens mageskifter og gavebreve til Maribo kloster

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Fru Cecilie Nielsdatter pantsætter sin hovedgård i Stødby til hr. Folmer Jakobsen

1403 sprog: ældre nydansk

Fru Margrete Ovesdatter forhøjer biskop Peder af Roskildes pant i det gods i Stripperup, Tåstrup, (Tveje-)Merløse, Arnakke, Ågerup, Dragerup m.m., som hendes moder, fru Inger af Skærsø, havde pantsat biskop Niels af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Henrik Uffesen skøder sin rettighed i Paddeborg med mere gods til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Henning Gyncikesen skøder sin rettighed i Holte til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Ove Steg af Ølsemagle pantsætter gods i Tokkerup til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jakob Gyncikesen pantsætter sit gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Hans Lykke skøder gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk

Hr. Hans Lykke kvitterer biskop Peder af Roskilde for 100 lybsk mark

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Fru Inger Pallesdatter, enke efter Jens Grubbe, pantsætter gods i Nyrup til Peder Nielsen af Flinterup

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Sabel Kerkendorp pantsætter fire gårde i Eggeslev til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Sabel Kerkendorp pantsætter tre gårde i Tystrup til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Biskop Peder af Roskilde pantsætter en gård i Toremark (?) til hr. Anders Jakobsen af Egede

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jens Knudsen pantsætter sit gods i Himlingøje til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Tygesen skøder en gård i Køge til hr. Mads Larsen

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Sabel Kerkendorp skøder en gård på Tusenæs til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Olufsen Lunge af Næsby skøder sit gods i Stigs-Bjærgby til Sabel Kerkendorp

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Hartvig Bryske pantsætter sin hovedgård i Hørby til Kristian Holck