Du har søgt på:

Sprog: Gammeldansk

1383 Resultater:
Vis 100 pr. side
1408. 9. november sprog: gammeldansk

Biskop Peder af Roskilde kvitterer hr. Erik Bydelsbak for 1813 lybske mark, som han har oppebåret af ham på dronning Margretes vegne.

1408. 13. december sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Fjäre herredsting om, at Hågen Simonsen, Alvar, Oluf, Tolv og Torsten Isaksønner er de rette arvinger efter Svend Pedersen Krog, og at de har overladt denne deres arv til hr. Abraham Brodersen.

1409. 24. februar sprog: gammeldansk

Henrik Nielsen, søn af den afdøde ridder hr. Niels Thomsen af Enggård, sælger sit gods i Rostrup til ridderen hr. Johan Olufsen til gengæld for dennes gods i Egense.

1409. 2. aprilSkedala sprog: gammeldansk

Tule Bøge og Synde Jensen tillader hr. Abraham Brodersen at indløse gården Ottarp og en mølle i Stoby sogn i (Västra) Göinge herred med fem tilliggende gårde og endnu en mølle fra hr. Aksel Pedersen.

1409. 23. aprilLödöse sprog: gammeldansk

Svend Båd, væbner, kvitterer dronning Margrete for de 200 lødige mark, for hvilke hun havde pantsat ham gods i seks svenske sogne. - Og for at jeg fornævnte Svend Båd således skal holde og gøre alle disse fornævnte stykker og artikler på mig og min hustrus og vore arvingers vegne uden enhver svig og udflugt i alle måder, som det foran står skrevet, da har jeg fornævnte Svend Båd til yderligere sikkerhed ladet mit segl hænge under dette brev og til vidnesbyrd Torkil Brahes, Hans Krøpelins, Povl Stigsens, Fikke Zisendorps, Markvard Buk, væbnere, og Tideke Scrapenmeyers, borger og byfoged i Lödöse, og Lambert Swalenbergs, borgmester i samme stads segl.

1409. Før 1. majRibe sprog: gammeldansk

Tingsvidne fra Ribe byting, at rådmand Anders Henriksen skødede Kristian Frellevsen til hans børns hånd en del gods i Ribe, hvilket var pantsat til forskellige.

1409. 14. majBorgen Bohus sprog: gammeldansk

Garder Toresen i Gauto Tolghø i Ryfylke, tillidsmand for arvingerne efter hr. Amund Finsens hustru fru Katrine, oplader al ret til Hæstby i Ryfylke til dronning Margrete.

1409. 18. majVarberg landsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Varberg landsting om at hr. Trotte Pedersen, så vidt man vidste, ingensinde havde haft jordegods der i landet.

1409. 21. majBaholm ved Bohus sprog: gammeldansk

Biskop Jakob af Oslo, Hans Krøpelin, Amund Lang og Jens Jakobsen bevidner, at dronning Margrete har givet Garder Toresen valget mellem rettergang eller mindeligt forlig om arven efter hr. Amund Finsens hustru fra Katrine, og at han valgte den sidste mulighed.

1409. 4. juniKalundborg sprog: gammeldansk

Hagbard, bymand i Kalundborg, skænker sin eng Abildgårds made ved Ubberup til franciskanerklostret i Kalundborg.

1409. 17. juniÅrhus sprog: gammeldansk

Kong Erik stadfæster Odense sankt Knuds klosters privilegier.

1409. 19. juli sprog: gammeldansk, emne: pant,

Peder Rød pantsætter 84 læs eng til Jakob Jensen, bymand i Varde, for en gæld på 23 lybske mark og 1 skilling sterling.

1409. 3. augustVadstena sprog: gammeldansk, emne: mageskifte,

Hr. Abraham Brodersen mageskifter med Vadstena kloster, således at han oplader klostret 3 gårde i Øster götland og betaler desuden 200 tyske mark og får så til gengæld Vapnö og Tostorp i Søndre Halland.

1409. 3. augustVadstena sprog: gammeldansk, emne: testamente

Biskop Brynjolf af Skara og tre svenske riddere, vidimerer Peder Sevidsens testamente af 1379 13. april.

1409. 3. septemberSvartsjö sprog: gammeldansk

Hans von Podebusk, ridder, erkender, at have sluttet forlig med hr. Abraham Brodersen, ridder, om retten til dennes døtres arv.

1409. 3. septemberSvartsjö sprog: gammeldansk

Hr. Hans Podebusks og hr. Abraham Brodersens forlig om den søsterdel i Skjern, der tilkom hr. Abrahams datterbørn, hvorved der aftales ægteskab mellem hr. Hans Podebusks søn Henning Podebusk og hr. Abrahams datterdatter, hr. Jens Falks datter Kristine.

1409. 9. septemberGummetorp sprog: gammeldansk

Birger Skalle sælger sit gods i Ödhult, Lekeryd og Foglevik til ridderen hr. Abraham Brodersen for 24 mark svensk.

1409. 8. novemberTranekær sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern tager borgerne i Svendborg under sin beskyttelse og giver dem samme privilegier, som borgerne i Odense har.

1409. 13. novemberLund sprog: gammeldansk

Jakob Pedersen, official i Lund, kvitterer på ærkebiskop Jakobs vegne for 1000 lybske mark, som dronning Margrete har ladet betale gennem hr. Erik Bydelsbak.

1409. 18. novemberLund sprog: gammeldansk

Bytingsvidne, at Peder Smed og hans datter Kristine solgte og skødede en gård i sankt Budolfi sogn i Lund til Hemming Suder.

1409. 25. novemberStockholm sprog: gammeldansk

Erik Jakobsen oplader og overdrager sin mulige ret til Annisse på Sjælland til dronning Margrete.

[1409]Kolding sprog: gammeldansk

Protokol over forhandlinger ført mellem kong Erik og hertuginde Elisabeth af Holsten.

1410. 1. februarÖrebro sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern tager på forbøn af dronning Margrete Julita kloster under sin beskyttelse.

1410. 14. februar sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hågen Hågensen skøder Aksel Pedersen en halv gård i Fjälkinge.

1410. 22. februar sprog: gammeldansk, emne: pant,

Jens Lunge i Falkerslev kvitterer sin fætter hr. Folmer Jakobsen Lunge for seks lødige mark, hvormed dennes pant i Vester Såby forhøjes fra 24 lødige mark til 30 lødige mark.

1410. 22. februar sprog: gammeldansk

Anders Jensen af Særslev kvitterer Sankt Gertrudsgildet i Kalundborg for 30 lødige mark.

1410. 6. martsSlet herredsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne afgivet på Slet herredsting, at Fader og Jakob Neb dømtes til at bo på deres arvegods i Outrup.

1410. 25. aprilSkanør sprog: gammeldansk

Sognepræsten og rådet i Skanør lader på kongens fogeds opfordring de ældste mænd vidne om grænserne for kongens jord på Skanør.

1410. 3. majRødding herredsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Rødding herredsting om, at Jens Eriksen af Langtind gjorde Grumme og dennes søn Niels Grummesen bod, fordi han havde været medskyldig i, at Grumme mistede sin hånd og fod.

1410. 6. majLindholm? sprog: gammeldansk

Sivert Krag kvitterer hr. Erik Bydelsbak for betalingen af 100 lybske mark, som dronning Margrete var ham skyldig.

1410. 8. maj sprog: gammeldansk

Brødrene Fikke og Radike Kerkendorp sælger det gods i Danmark, som de har arvet efter deres broder Zabel Kerkendorp, til biskop Peder i Roskilde.

1410. 18. majHelsingborg slot sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern tager Sankt Jørgens hospital i Åhus under sin beskyttelse.

1410. 24. juni sprog: gammeldansk

Cecilie Larsdatter, enke efter Jens Jonsen af Solbjerg, lejer sit gods i Egemarke i Skippinge herred til Anders Jensen af Vallekilde for 10 år.

1410. 18. juli sprog: gammeldansk

Niels Olufsen Lunge i Falkerslev skylder sin fætter hr. Folmer Jakobsen Lunge ti lødige mark, hvormed dennes pant i Vester Såby forhøjes fra 30 lødige mark til 40 lødige mark.

1410. 14. augustSønderborg sprog: gammeldansk

Klaus von Thienen, høvedsmand på Nordborg, oplader slottet til kong Erik 7. af Pommern mod at denne inden mortensdag betaler de 1100 lybske mark, som slottet var ham pantsat for af hertuginde Elisabeth.

1410. 19. augustLödöse sprog: gammeldansk, emne: skøde

Esger Gris, sognepræst i Lerum, oplader og skøder alt sit gods i Danmark til dronning Margrete.

1410. 4. septemberRoskilde sprog: gammeldansk

Edel Jakobsdatter, enke efter hr. Barnum Eriksen, kvitterer dronning Margrete for betalingen af Skarsholm med mere gods, både for de tidligere modtagne beløb og for de 400 lybske mark, som skal betales til sankt Mortens dag

1410. 4. septemberRoskilde sprog: gammeldansk

Edel Jakobsdatter beder biskop Peder i Roskilde og 6 andre gode mænd om at besegle det brev, hvormed hun har kvitteret dronning Margrete for betalingen for Skarresholm.

1410. 3. oktoberNyborg sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern giver Jakob Jensen kaldet Portner til evig besiddelse den jord, han bor på sydøst for Nyborghus.

1410. 15. oktoberRingsted sprog: gammeldansk, emne: skøde

Vidne af Sjællands landsting, at biskop Peder af Roskilde afhænder og skøder Falkendal i Sømme herred og sin ret til Knabstrup i Merløse herred til landsdommeren Jens Gyrstinge på dronning Margretes vegne.

1410. 11. novemberSønderherreds ting på Mors sprog: gammeldansk

Tingsvidne, at Inge Torkilsdatter har skødet en mølle til Dueholm kloster på Mors.

1410. 17. november sprog: gammeldansk, emne: pant,

Hr. Evert Moltke af Veksø pantsætter sit gods i Atterup i Bavelse sogn i Tybjerg herred til landsdommeren Jens Gyrstinge for en gæld på 20 lødige mark.

1410. 30. november sprog: gammeldansk, emne: pant,

Niels Pedersen Griis pantsætter Peder Jensen, guldsmed i Kalundborg, fem ørtug skyldjord i Kærby i Ars herred.

1410. 12. decemberÅrhus sprog: gammeldansk

Hr. Hans Podebusk kvitterer dronning Margrete for 1200 lybske mark, hvoraf han har haft Sønderlyng herred i pant for de 1000 mark.

1410-1418 sprog: gammeldansk

Ærkebiskop Peder, biskop Peder af Roskilde og herrerne Tord Bonde og Ivar Nielsen vidimerer hr. Knut Bossons brev af 23. februar 1401.

1411. 25. april sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Tage Henriksen skøder og oplader til biskop Peder af Roskilde al rettighed og arv i Hørby i Tuse herred, som han fik med sin hustru Elisabeth, og som denne havde fået efter hr. Zabel Kerkendorp.

1411. 10. majKrenkerup sprog: gammeldansk

Hr. Oluf Akselsen får Krenkerup og hr. Mogens Akselsen en gård i Musse herred som arv efter hr. Aksel Mogensen Gøye.

1411. 29. juli sprog: gammeldansk, emne: pant,

Gunver Bosdatter, enke efter hr. Erland Kalf, pantsætter til Lave Kristensen, kaldet Rød, en hovedgård og 3 andre gårde i Tønning sogn i Tyrsting herred for 200 lybske mark.

1411. 31. oktoberHelsingborg sprog: gammeldansk, emne: pant,

Kong Erik pantsætter alt sit gods i Glimåkra sogn i Göinge herred til hr. Trued Has.

1411. 10. november sprog: gammeldansk, emne: pant,

Hr. Henrik Daa pantsætter Jens Andersen gods i Ods og Volborg herreder for en gæld på 10 lødige mark.

1411. 30. november sprog: gammeldansk, emne: mageskifte,

Hr. Aksel Andersen mageskifter med Hans Krøpelin på dennes hustrus fru Katrines, hans broders enkes vegne, således at han skal have alt pantegods, der kunne tilkomme hende.

1411. 30. november sprog: gammeldansk

Hr. Aksel Andersen tilkendegiver, at, hvis hr. Hans Krag har efterladt sig gods udover det opregnede, så skal det deles mellem ham og Niels Krags datter fru Katrine, Hans Krøpelins hustru.

1411. 8. decemberKalundborg sprog: gammeldansk

Biskop Peder og kapitlet i Roskilde modtager 16.337½ lybske mark af dronning Margrete til uddeling blandt fattige kirker og klostre samt fattige og værgeløse mennesker, desuden til pilgrimsrejser, til lys ved forskellige altre og endelig til opførelse af et kapel i Sankt Lucius kirke i Roskilde.

1411. 8. decemberKalundborg sprog: gammeldansk, emne: arveret,

Abbederne Salomon af Esrom og Niels af Sorø samt søster Kristine Jensdatter, priorinde i Vor Frue kloster i Roskilde, erkender at have modtaget 6000 lybske mark af dronning Margrete og forpligter sig i tilfælde af dronningens død til inden et år at anvende pengene i overensstemmelse med de trufne aftaler.

1411. 8. decemberKalundborg sprog: gammeldansk

Abbed Salomon af Esrom og abbed Niels af Sorø kvitterer dronning Margrete for modtagelsen af 2000 lybske mark, som skal uddeles til pilgrimsrejser.

1411. 8. decemberKalundborg sprog: gammeldansk

Abbed Peder og klostersamfundet i Ringsted kloster erkender at de har tilbagegivet dronning Margrete 1000 nobler og i stedet modtaget 2000 lybske mark i rede penge, hvoraf klosterets bygningsfond skal have de 1500, bl.a. til tækning af klosterkirken, og til gengæld herfor skal der afholdes årtid for dronning Margrete og hendes slægt. For de resterende 500 lybske mark skal 9 værdigt trængende personer hjælpes til deres daglige brød.

1411. 15. december sprog: gammeldansk

Hr. Anders Jakobsen Lunge og hans hustru Ingeborg Nielsdatter oplader gods i Sigerslev og Lille Heddinge til dronning Margrete.

1411. 17. december sprog: gammeldansk

Roskilde kapitel bekendtgør, at dronning Margrete med biskop Peders samtykke har indstiftet et alter og en årtid i Roskilde domkirke til sjælebod for hr. Abraham Brodersen, og til opretholdelsen heraf har hun skænket forskelligt gods i Stevns og Tune herreder samt 300 lybske mark.

1412. 23. januarRoskilde sprog: gammeldansk

Hr. Peder Nielsen af Vollerup forpligter sig til at give 12 mark sølv i årlig afgift af det gods i Bavelse og Stigsnæs m. fl. steder, som han har til leje af Sankt Clara kloster for sin og sin hustrus livstid.

1412. 26. januarLund sprog: gammeldansk, emne: skøde

Dronning Margrete indstifter en evig messe og en årtid i Lunds domkirke til frelse for hr. Abraham Brodersens sjæl, således som hun havde lovet ham til gengæld for de penge, hun skyldte ham.

1412. 26. januarÅrhus sprog: gammeldansk

Oluf Jensen kvitterer dannemændene i Århus for 50 mark lybsk af deres årlige skat.

1412. 11. februar sprog: gammeldansk, emne: pant,

Biskop Peder af Roskilde pantsætter en gård i Ølsemagle og to i Kirke-Skensved til Kristine, Ove Steegs enke, for en gæld på 36 lødige mark.

1412. 17. februar sprog: gammeldansk, emne: pant,

Mogens Bryning pantsætter en gård i Jølby til Niels Tagesen for en gæld på seks lødige mark.

1412. 19. februar sprog: gammeldansk

Dorothea, enke efter Tyge Grubbe af Tersløse, sælger med sin søn Niels Grubbes samtykke al den ret til Børby, som hun havde fået efter fru Maren, Bo Paris' hustru, til biskop Peder i Roskilde.

1412. 10. majKalmar sprog: gammeldansk

Gotlands indbyggere indgår forlig med kong Erik vedrørende øens afgifter til kongen.

1412. 21. maj sprog: gammeldansk, emne: pant,

Anders Jensen, kaldet Brun, i Næstebølle, pantsætter hr. Fin Ågesen i Løjtved en øde jord i Pederstrup i Longelse sogn for 10 lybske mark.

1412. 29. majBorgholm sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern giver Jens Jakobsen af Lund frelsebrev.

1412. 24. juni sprog: gammeldansk

Cecilie Jensdatter i Gunderslev, enke efter Henneke Grubendal, kvitterer hr. Ove Hase for 20 lødige mark, for hvilke Henneke Grubendal havde haft gods i Holbo herred i pant.

1412. 6. septemberMalmø sprog: gammeldansk

Borgmestre og rådmænd i Malmø tildeler byens rebvindere lavsartikler.

1412. 8. september sprog: gammeldansk, emne: pant,

Svend Udsen pantsætter alt sit gods på Langeland, som han har arvet sammen med sin hustru Kristine Andersdatter, til hr. Fin Ågesen for 300 lybske mark.

1412. 24. oktoberFlensborg sprog: gammeldansk

Borgmestre, rådmænd og alle menige indbyggere i Flensborg hylder kong Erik og dronning Margrete.

[1412. Omkr. 25. oktober] sprog: gammeldansk, emne: skøde

Iver Jul og hans hustru Berta, datter af Timme Limbek, skøder og afhænder deres gård nord for Flensborg by til dronning Margrete.

1412. 31. oktoberRoskilde sprog: gammeldansk

Anne Pedersdatter, hr. Mikkel Ruds enke, lejer en gård i Roskilde af Sankt Clara kloster for en årlig afgift af én mark sølv.

1413. 22. januarLødøse sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern giver byen Skagen samme privilegier og friheder, som andre købstæder i Danmark har. Desuden tager han byen og bymændene under sin beskyttelse.

1413. 25. januar sprog: gammeldansk

Peder Gris' anerkendelse af sine stedbørns ret til at indløse gods, som var pantsat til ham.

1413. 28. januarHalmstad sprog: gammeldansk

Peder Jensen i Danstorp sælger en gård i Fyllinge samt de godser i Halland og Sverige, som han havde arvet efter Peder Stensen, til Jens Henriksen.

1413. 12. marts sprog: gammeldansk

Hr. Evert Moltkes enke, Kristine Bosdatters fuldmagt til hr. Anders Jakobsen Lunge til indløsning af pantegods i Hassing herred.

1413. 20. marts sprog: gammeldansk, emne: skøde

Erik Bang skøder en gård i Åsum herred til hr. Johan Olufsen.

1413. 20. martsStockholm sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern tager borgerne i Landskrona, som han selv har anlagt, under sin beskyttelse og tillader dem at bruge birkeretten og giver dem tillige de samme privilegier som Lund og Malmø samt øvrige købstæder i Skåne. Kongen tilstår borgerne ret til at vælge to borgmestre og 12 rådmænd og endvidere ret til at holde marked en gang om året fra sankthansaften og otte dage frem.

1413. 4. aprilTvede sprog: gammeldansk, emne: pant,

Jens Lunge pantsætter gods i Bjæverskov herred til fru Elisabeth Hansdatter [Podebusk], hr. Folmer Jacobsens enke.

1413. 16. aprilStockholm sprog: gammeldansk

Kong Erik udsteder privilegier til bjergmændene ved jernværket i Värmland.

1413. 25. aprilStockholm sprog: gammeldansk

Kong Eriks frihedsbrev til ridderen Ture Stensson og hans hustru Birgitta på gods efter ridderen Abraham Brodersen.

1413. 26. april sprog: gammeldansk

Skifte mellem Sidsel [Tygesdatter Impe] og hendes søn Oluf Bille.

1413. 5. juni sprog: gammeldansk

Magistraten i Malmøs brev på en gård, som borgmestrene Åstred Jensen, Niels Albrektsen og Jens Dæne solgte til hr. Jakob Pedersen, kannik i Lund.

1413. 23. juni sprog: gammeldansk, emne: pant,

Hr. Jeppe Jensen og Ellen Palnesdatter pantsætter gods i Volborg herred til hr. Aksel Pedersen.

1413. 23. juni sprog: gammeldansk, emne: pant,

Hr. Jeppe Jensen og Ellen Palnesdatter pantsætter gods i Volborg herred til hr. Aksel Pedersen.

1413. 6. juli Roskilde sprog: gammeldansk

Ærkebiskop Peders samt andre biskoppers indulgensprivilegium til Bosjö kloster.

1413. 9. augustKolding sprog: gammeldansk

Kong Erik af Pommern stadfæster Viborg domkapitels privilegier.

1413. 9. septemberFlensborg sprog: gammeldansk

Kong Eriks frihedsbrev på gods i Ods herred til Jeppe Andersen [Grubbe]

1413. 14. septemberMarieborg (ty. Marienberg) ved Flensborg sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern stadfæster Flensborgs privilegier og giver borgmestre og råd ret til at vælge byfogeden. Når krigen er overstået, må de give sikkerhed og lejde i byen til alle dem, de vil, undtagen kongens fjender. Borgerne må købe fødevarer til eget forbrug på årsmarkederne i Nørrejylland og føre dem toldfrit til Flensborg.

1413. 18. september Malmø sprog: gammeldansk

Borgmester og råd i Malmø udsteder et vidneskrift, som indeholder Katarina Englikasdotters skødebrev til Bosjö kloster på en gård på Västergatan i Malmø.

1413. 22. september sprog: gammeldansk

Hr. Peder Mogensen overdrager sine rettigheder i Høvdelund, Horns herred til Jeppe Jonsen.

1413. 27. september Flensborg sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern udsteder regler om salget af lærred, reb, klæde, humle, salt og stål i Svendborg og om udsejling og eksport af varer.

1413. 11. oktober sprog: gammeldansk, emne: skøde

Jens Andersen skøder gods i Merløse herred til Oluf Bille.

1413. 14. oktoberSkånes landsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Skånes landsting om ridderen hr. Niels Brok i Häckebergas skødning af gods i Hagesta, Löderup og Valleberga, Skåne til ærkebiskop Peder af Lund.

1413. 2. november Ålborg sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern stadfæster Ålborg bys privilegier.

1413. 10. novemberFlensborg sprog: gammeldansk

Peder (Nielsen) Hase af Vellum, væbner, kundgør et mellem ham og Niels (Pedersen) Hvas (af Ormstrup) mæglet forlig, hvorefter det brev, denne gav ham, skal være ugyldigt.

1413. 11. novemberHindsgavl sprog: gammeldansk

Kannik Navne Jensen (Gyrstinge) i Roskilde kvitterer for Århusborgernes skat.

1414. 1. januarRoskilde sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern stadfæster de privilegier, som de tidligere konger har givet bymændene i Køge.

1414. 17. januarHelsingborg sprog: gammeldansk

Vidne i en arvesag.