Udgivelsestemaer

Diplomatarium Danicum arbejder med at offentliggøre materiale fra perioden 1413-1439. For at opnå systematik bearbejder redaktionen materialet efter udgivelsestemaer.

Fordybelse i et ensartet materiale giver en fortrolighed, som højner kvaliteten af arbejdet. Derfor er arbejdet tilrettelagt efter hele arkivserier, eksempelvis flere årgange af pavebreve, hanserecesser og originaldiplomer.

Hvor man tidligere var nødt til at vente med at udgive materialet til hele bindet var færdigredigeret, er det med den digitale udgivelsesform muligt at udgive det straks det er færdigt.

Når alle stofområder er dækket er værket komplet.

Billede af Erik af Pommern