Diplomatarium Danicum

Hvad er Diplomatarium Danicum?

Diplomatarium Danicum er et udgivelsesprojekt finansieret af Carlsbergfondet. Formålet er at udgive middelalderlige diplomer fra Danmark og sådanne fra udlandet, der vedrører danske forhold. Ved et diplom forstås et retsstiftende dokument. Teksterne er i overvejende grad på latin, nedertysk (plattysk) og dansk. Det danske sprog vinder indpas efter år 1400.

Materialet befinder sig i dag på arkiver over hele Europa; størsteparten er dog at finde på Rigsarkivet i København. Læs mere om diplomerne. Samtlige dokumenter oversættes til nudansk. Hensigten er at alle med interesse for sit lands og sin egns historie skal have adgang til materialet. Læs mere om oversættelserne. Supplement til de eksisterende trykte bind samt registre er tilgængelige via navigationsmenuen til venstre.

Projektet tog sin begyndelse i 1932 og har siden udgivet over 18.000 dokumenter, som indtil videre spænder fra år 789 til 1412. Redaktionen, som er et projekt under Det danske Sprog- og Litteraturselskab arbejder videre med at udgive diplomer i perioden 1413-1450.

Diplomatarium Danicum og Danmarks Riges Breve foreligger i:

Bogform: materialet som dækker årene 789-1400 er udkommet på tryk (C.A. Reitzels forlag).
Elektronisk udgivelse: materialet som dækker årene 1401-1412. Denne praksis satser man også på for fremtiden. Det hele er gratis og kan læses her på denne portal for dansk middelalder og renæssance.

Siden er sidst opdateret: 01-05-2009