Alt materiale på ordnet.dk og undersider derunder er beskyttet af ophavsret. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er indehaver af alle rettigheder til hjemmesiden. Alle data, navne, logoer, kode mv. tilhører Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og er beskyttet af gældende lovgivning, herunder Ophavsretsloven, Varemærkeloven og Markedsføringsloven. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab kan til enhver tid ændre, tilføje eller fjerne materiale på hjemmesiden. Det er ikke tilladt at ændre, skjule, fjerne eller distribuere materiale fra hjemmesiden. Der må printes og tages digital kopi af enkeltstående data til privat brug ved hjælp af hjemmesidens print- eller kopifunktion eller computerens indbyggede kopifunktion. Enhver anden kopiering er ikke tilladt uden forudgående skriftlig aftale med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Links Links til eksterne hjemmesider er tilføjet i god tro og i informationsøjemed. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har intet ansvar for materiale på eksterne hjemmesider der linkes til. Tilføjelse af hjemmesiden som søgeudbyder/søgetjeneste Det Danske Sprog- og Litteraturselskab stiller en tjeneste til rådighed hvor materialet kan tilføjes som søgetjeneste på hjemmesider og i browsere. Tjenesten må udelukkende bruges til ikke-kommerciel brug. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab kan til enhver tid ændre eller trække denne tjeneste tilbage. Ansvarsbegrænsning Det Danske Sprog- og Litteraturselskab stiller materialet til rådighed som det er, og giver ingen garanti for materialets tilgængelighed, informationsværdi eller fejlfrihed. Enhver brug sker på eget ansvar. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab fralægger sig ethvert ansvar for direkte såvel som indirekte skader eller tab som følge af brug af hjemmesiden.