Om projektet

Diplomatarium Danicum udgiver kilderne til Danmarks historie i middelalderen i tekstkritisk udgave og i nudansk oversættelse.

For tiden arbejdes med publicering af diplomer for perioden 1413 til 1439. Arbejdet forventes færdigt medio 2021. Bemærk, at der fra og med 2017 ikke vil blive udarbejdet oversættelser til diplomerne; de vil i stedet blive forsynet med en fyldig regest.

Redaktionen består af:

Markus Hedemann, ledende redaktør
Jonathan Adams, seniorredaktør
Maria Arvidsson, seniorredaktør
Sebastian Møller Bak, seniorredaktør
Peter Bruun Hansen, redaktør
Finn Gredal Jensen, seniorredaktør
Anders Leegaard Knudsen, seniorredaktør

Fagligt tilsyn varetages af:

Bent Jørgensen, professor emeritus, dr.phil.
Rikke Agnete Olsen, forfatter, cand.mag.
Bjørn Poulsen, professor, dr.phil.
Chr. Gorm Tortzen, lektor, cand.mag.
Helle Vogt, professor, ph.d.

Websitet er udviklet af: Thomas Hansen og Jonas Nielsen. Grafisk design ved Kathart Interactive ApS

Projektet finansieres af Carlsbergfondet og udgives af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Brug af udgaven

 • 1. Indhold
 • 2. Omfang
 • 3. Søgning
 • 4. Udgivelsesprincipper
  • 4.1 Interpunktion og linieskift
  • 4.2 Diakritiske tegn
  • 4.3 Lakuner
  • 4.4 Konjekturer
  • 4.5 Henvisninger

1. Indhold

De fleste tekster, de såkaldte diplomer, har juridisk indhold og handler om køb og salg af fast ejendom, andre handler om forholdet til landene omkring os og om kirkens indflydelse på dagligdagen. Tilsammen tegner de et alsidigt billede af datidens samfund og verdenssyn.

Teksterne er rige på oplysninger om danskerne, både i Danmark og i Europa, og er skrevet på latin, tysk og dansk.

2. Omfang

Bemærk, at udgaven af Diplomatarium Danicum er undervejs og derfor ufuldstændig. De fleste af teksterne fra perioden 732-1400, ca. 18.000 dokumenter, findes endnu kun i den trykte udgave af hhv. Diplomatarium Danicum og oversættelsesserien Danmarks Riges Breve.

3. Søgning

Søgefunktionen er fritekstsøgning i dokumenternes tekst, oversættelse og metadata, dvs. regest, arkivalske oplysninger m.m.

Følgende operatorer kan benyttes i søgningen:

 • En søgestreng omsluttet af dobbelte anførselstegn, "", søger efter den ordrette søgestreng. For eksempel finder søgningen Jens Andersen Lodehat alle forekomster af navnene Jens, Andersen og/eller Lodehat uden hensyn til hvor mange af ordene der optræder i det enkelte dokument (febr. 2019: 1523 forekomster). Søgningen "Jens Andersen Lodehat" finder derimod kun dokumenter hvor denne specifikke streng er til stede (febr. 2019: 42 resultater).
 • * erstatter nul, ét eller flere vilkårlige tegn. Søgestrengen hest* finder for eksempel både hest, heste og hestene.
 • ? erstatter præcis ét tegn. Søgestrengen h?st finder således hest og høst, men ikke hingst.

4. Udgivelsesprincipper

Selve principperne for tekstudgivelsen har med små ændringer holdt sig siden det første bind af Diplomatarium Danicum udkom i 1938. For en nøjere beskrivelse af disse principper henvises derfor til dette bind, dvs. 2. rk. I p. VII ff. Hovedpunkterne skal dog gentages her:

4.1 Interpunktion, linje- og sideskift

1. Middelalderlig interpunktion gengives på tre måder:

 1. punkt (.)
 2. opadgående skråstreg (/)
 3. nedadgående skråstreg (\)

Alle tegn, der ikke optræder som punkt '.', opadgående skråstreg '/' eller nedadgående skråstreg '\', normaliseres til '\'.

2. Til markering af periodeinddelinger suppleres teksten med rhombe (♦).

3. Interpunktion sættes med mellemrum før og mellemrum efter. Således fx Diplomatarium Danicum nr. 14231101001

Wir Sigmund von gotes gnaden Romischer kunig . zu allenczeiten merer des reichs / vnd zu Vngern zu Behem Dalmacien Croacien etcetera kunig . bekennen vnd tun kunt offenbar mit disem brieff allen den die in sehen / oder hören lesen / ♦

4. Linje- og sideskift angives ikke.

4.2 Diakritiske tegn

Overstillede tegn gengives, for så vidt der skønnes at være skrifttypeunderstøttelse herfor, som de fremtræder. Ellers sættes de to tegn i parentes: {}. Således kan det udbredte ů gengives, mens eksempelvis 'i' med overstillet 'e' gengives {ie}.

4.3 Lakuner

Lakuner angives med [ ]. Såfremt tekst optræder inden for disse tegn, er den at opfatte som et forsøg på at genetablere den bogstavering, man med rimelighed kunne forvente. Således http://diplomatarium.dk/dokument/14020514001: ”Per presens [publicum] instrumentum [c]untis appa[reat euidenter] quod anno ab incarnatione domini millesimo qu[adringentesimo secundo indictione decima]” etc.

4.4 Konjekturer

I tilfælde af fejl, der er forstyrrende for meningen, angives redaktionelle konjekturer med <> tilføjet en note med angivelse af den oprindelige læsning.

I tilfælde af mindre skriverfejl bibeholdes teksten, men under angivelse af den korrekte læsning i en tekstkritisk note.

Begge eksempler forekommer i http://diplomatarium.dk/dokument/14010312001 :

… ad ius nostrum spectantibus libera pariter et exempta precariis uero <que>2 nobis a communitate dantur saluis nobis et exeptis3 districte per graciam nostram prohibentes …

I noterne gengives disse:

2. <que>] uel Aa1; 3. exeptis] = exceptis]

I tilfælde af at en læsemåde umuligt lader sig rette, indrammes den med † †. Således http://diplomatarium.dk/dokument/12140301001:

… quasdam tam super matrimonio inter †Necui† . et N …

4.5 Henvisninger

Således som redaktionelle noter til lakuner og konjekturer angives med arabertal, angives også øvrige tekstkritiske bemærkninger. Citathenvisninger, typisk til Bibelen eller kanonisk ret, angives med bogstaver. Således http://diplomatarium.dk/dokument/14100417001:

… homo natus de muliere breui uiuens tempore repletur multis miseriis qui quasi flos egreditur et conteritur et fugit uelud umbra et numquam in eodem statu permaneta … ciuitatem manentem2 exstat transeundum ut homo …

Disse optræder i noteapparatet som:

a. homo natus … statu permanet] Iob 14, 1-2
og
2. ciuitatem manentem] manentem ciuitatem Aa