Registre

Personregister

Stedregister

Sagregister

Registre til materialet frem til 1412.


Ordforklaringer


Arkivfortegnelse

Oversigt over arkiver, som nævnes i Diplomatarium Danicum


Litteraturfortegnelse

En liste over den litteratur, der refereres til i Diplomatarium Danicum


Manuskriptfortegnelse

En oversigt over de hyppigst citerede håndskrifter


Konkordans over 4. række, bind 8-12

Sammenlign løbenumrene i 4. række, bind 8-12 med deres nuværende numre