[1216-1220].


Skatmesteren William skænker gods til St. Mary Clerkenwell for en årtid. Blandt vidnerne Walter fra Danmark.

Tekst

Skatmesteren William skænker gods til St. Mary Clerkenwell i London for en årtid. Blandt vidnerne Waltero de Dacia

Oversættelse

Skatmesteren William skænker gods til St. Mary Clerkenwell for en årtid. Blandt vidnerne Walter fra Danmark