[1254-1277].


Biskop Peder af Roskilde afstår forskellige biskoppelige rettigheder til Næstved Sankt Peders kloster mod en årlig ydelse af en læst mel.

Tekst efter SRD l.l.

Tekst

Petrus episcopus Roskildensis precipit, ut sicut dudum antiquiori ecclesie decime persolvebantur, ita nunc, et in omne tempus futurum, utrique ecclesie, quicquid decimarum et oblationum, fidelium devotione, provenerint, predicte ecclesie specialiter pertinere et monachorum esse censet. Omne eciam jus episcopale decimarum et alleciorum in omni diocesi sua, et festorum dierum violationes in villicos monasterii et colonos in perpetuum condonat. Cujus donationis gratia, marcam circiter farine fratres ei annuatim persolvant.

Oversættelse

Peder, biskop af Roskilde, befaler, at således som der tidligere ydedes tiende til den gamle kirke således nu og i al fremtid til begge kirker[A]. Han afgør, at alt, hvad der ved de troendes fromhed måtte indkomme af tiende og offergaver, skal tilkomme førnævnte kirke i særdeleshed og være munkenes. Ligeledes skænker han i al evighed al biskoppelig ret til tiender og sildetiende i hele hans stift af klostrets bryder og landboer og retten til helligbrøde af samme. Som følge af denne nåde skal brødrene yde ham årligt omkring en læst mel.

A. Sankt Mortens kirke i Næstved blev bygget i 13. århundredes 2. halvdel. Biskop Peder af Roskilde er derfor sandsynligvis Peder Bang (1254-1277), jf. Helms, Næstved Sankt. Peders kloster s. 227.