1259. 19. februar. Anagni


Tilladelse til Tyge Pust (?) til at forblive i ægteskab med Gunhild på trods af dennes slægtskab i tredje og fjerde grad med Tyges afdøde hustru Kristine.

Tekst

Et si coniunctio copule coniugalis in quarto consanguinitatis uel affinitatis gradu sacris sit canonibus interdicta apostolice tamen sedis circumspectio rigorem nonnumquam mansuetudine temperans super hiis prouide dispensat interdum et quod negat iuris seueritas de gratia pietatis indulget. ♦

Serissime presentata nobis ex parte tua petitio continebat. quod tu ignotus quod quondam Cristina uxor tua dilectam filiam in Christo Gunild uxorem tuam ex una parte tertia et ex alia quarta linea consanguinitatis contingeret in facie ecclesie iterum eandem Gunild matrimonialiter copulasti carnali postmodum copula subsecuta. ♦

Quare nobis humiliter supplicasti ut prouidere tibi et eidem Gunild super hoc non obstante publice honestatis iustitia de benignitate sedis apostolice curaremus. ♦

Quia uero ex divortio si inter te et eandem Gunillam uxorem tuam fieret scandala plurima et graues inimicitie sicut accepimus orirentur. nos propter hoc et deuotionis affectum quem ad romanam geris ecclesiam tuis precibus inclinati ut impedimento non obstante predicto in matrimonio sic contracto tu cum eadem Gunild licite remanere ualeas tecum auctoritate predicta dispensamus. ♦

Nulli nostre dispensationis etcetera. ♦

Datum Anagnie xi kalendas martii. anno quinto.

Oversættelse

Til Tyge Pust (?), ridder i Roskilde stift.[A] Selv om ægteskabsforbindelse i fjerde blodsbånds eller svogerskabs grad er forbudt ifølge de hellige forskrifter, dispenserer Det apostoliske Sædes omsigt dog tit indsigtsfuldt angående dette under moderation af lovens strenghed med mildhed. Hvad lovens hårdhed nægter, tilstår Sædet af fromheds nåde. For nylig blev en ansøgning på dine vegne præsenteret for os. Det fremgik, at din afdøde hustru Kristine i tredje linjes blodsbånd fra én side og i fjerde linjes blodsbånd fra en anden var i familie med din nuværende hustru Gunhild, elsket datter i Kristus. Uvidende om dette forhold har du for kirkens ansigt atter indgået ægteskab med samme Gunhild med efterfølgende kødelig forening. Af den grund har du ydmygt ansøgt os om at sørge for af Det apostoliske Sædes godhed at give dig og samme Gunhild tilladelse hertil, idet den offentlige hæderligheds retfærd ikke er nogen hindring. Men fordi en voldsom skandale og alvorligt fjendskab vil opstå, sådan som vi har forstået, af en skilsmisse, hvis en sådan fandt sted imellem dig og samme din hustru Gunhild, tillader vi dig på førnævnte myndighed på grund af dette og på grund af din hengivenhed over for den romerske kirke, at du lovligt kan forblive i ægteskab således indgået med samme Gunhild, idet førnævnte hindring ikke står i vejen. For ingen skal det være muligt at bryde vor tilladelses og så videre. Givet i Anagni den 11. dag før kalendae i marts i vort femte år.

A. Navnet er forskrevet i den latinske tekst, som har Trico Pr.....st. Denne kan være identisk med Tyge Pust, der netop var fra Roskilde stift og gift med Gunhild Nielsdatter (Hvide), cf. Dipl. Dan. 2.II.54, men det kan ikke udelukkes, at der er tale om en ellers ukendt ridder. Tyge Pust af Hvideslægten identificeres ofte med Tyge Bost, kong Abels kammermester, også i Dipl. Dan. 2. rk., men identifikationen er formentlig forkert, cf. Kræmmer, Kongemordernes slægt, p. 228-29.