[Omkr. 1259-1277. omkr. 2. februar].


Sorø kloster erhverver gods i Slaglille.

Tekst

f. 11v.♦

Preterea dedit et nobilis uir dominus Iohannes filius Syuendonis duas oras terras ibidem scotans in placito regionis Alstædeheret per cognatum suum Petrum Hemmingi monasterio in possessionem perpetuam. testante hoc per coapposicionem sigilli genero suo domino Tukone filio domini Iurysii militis.♦

f. 28r.♦

Johannes filius Siwendonis donauit deo et beate Marie in Sora duas oras terre in Slauelselitle ad possessionem perpetuam scotans in placito Alstæheret per cognatum suum Petrum Hemmingi ♦

Datum sub sigillo suo et sigillo generi sui domini Tukonis Jurisson

Oversættelse

1. Efter Sorø Gavebog f. 11v:

I øvrigt skænkede også den velbyrdige mand hr. Jens, søn af Sjunde, to øre skyldjord sammesteds, som han skødede klostret til evig besiddelse på Alsted herredsting ved sin frænde, Peder Hemmingsen, idet hans svoger, hr. Tyge, søn af ridderen hr. Juris, bevidnede dette ved medtilføjelse af sit segl. ♦

2. Efter Sorø Gavebog f. 28r:

Jens, søn af Sjunde, gav Gud og den hellige Maria i Sorø to øre jord i Slaglille til evig besiddelse, idet han skødede dem på Alsted herredsting ved sin frænde Peder Hemmingsen. Givet under hans og hans svoger hr. Tyge Jurissens segl.