1277. 7. marts.


Biskop Stephan af Paris fordømmer 221 påstande fremsat bla. af Boetius de Dacia.

Tekst