1281. 5. april.


Indførsel i Kölns Schreinsbuch om salg af en arv tilfaldet Henrik og Godtfred, brødre og borgere i Næstved, fra deres afdøde forældre, borgere i Köln.

Tekst

Notum quod Iohannes dictus de Bunna emit sibi erga Henricum et Elyzabet uxorem suam Godefridum et uxorem suam Luciam duas quintas partes et areas in mansionibus et areis predictis ita quod predictus Iohannes predictas duas quintas partes in mansionibus et areis predictis iure et sine contradictione obtinebit et divertere poterit quocumque voluerit quia scabini et ciuitas de Nesterwith protestaverunt sub sigillo ipsorum ♦

Acta sunt hec ante palmas anno domini M.°CC. LXXX°[1]

1. M.°CC. LXXX°] Tidsregningen i Köln tog udgangspunkt i årets begyndelse og afslutning ved påske.

Oversættelse

Vid, at Johan, kaldet fra Bonn, har tilkøbt sig hos Henrik og Elisabeth, hans hustru, og Godtfred og dennes hustru Lucia to femtedele i de ovennævnte boliger og grunde, således at den ovennævnte Johan vil eje de ovennævnte to femtedele i de ovennævnte boliger og grunde på lovmæssig vis og uden modsigelse og vil kunne afhænde dem, hvorhen han vil, fordi rådmændene og borgerskabet i Næstved har bevidnet dette under deres segl. Dette er skrevet dagen før palmesøndag i Herrens 1280nde år.[A]

A. Tidsregningen i Köln tog udgangspunkt i påsken som årets begyndelse og afslutning.