[1282-1286].


Biskopperne Peder af Viborg og Jens af Odense afsiger dom i striden mellem biskoppen af Ribe og arvingerne efter Mogens Hågensen om godset i Jerlevskov.

Tekst

Item sunt ibi acta et littere iudicium ex communi consensu utriusque partis in arbitros electorum scilicet fratris Petri Wibergensis et Iohannis Ottoniensis episcoporum.

Oversættelse

Fremdeles er der sammesteds aktstykker og dombrev af de af begge parter i enighed udvalgte voldgiftsmænd, nemlig bisperne broder Peder af Viborg og Jens af Odense.