Omkr. 1290.


Kong Erik 6. Menved havde skænket et grundstykke i Roskilde til Sorø kloster.

Tekst

Discretus uir Petrus Martenssøn aduocatus in Roskildia constitutus propter hoc in placito ciuium ibidem anno domini 1421 feria quarta ante Dyonisii scotauit et assignauit ex parte illustris Erici Dacie Swecie Norwegieque regis et ducis Pomeranie/ fundum unum Roskildie situm in parochia ecclesie beate uirginis ad partem orientalem prope monasterium monialium cum pertinentiis suis omnibus in longum et in latum monasterio beate Marie de Sora in possessionem perpetuam/ ♦

Quem quidem fundum domina Margareta pie memorie regina illustris quondam edificari fecit, et in sua possedit/ ♦

Hunc ipsum fundum dederat eciam illustris Ericus rex filius Erici regis circa annum domini 1290.

Oversættelse

Den gode mand Peder Mortensen, foged i Roskilde, som var mødt på borgernes ting sammesteds i det Herrens år 1421 onsdag før sankt Dionysius' dag[A] af denne særlige grund, skødede og oplod på vegne af Erik, Danmarks, Sveriges og Norges berømmelige konge og hertug i Pommern, en grund i Roskilde, beliggende i den østlige del af Vor Frue kirkes sogn, tæt ved nonneklosteret, med alle sine tilliggender i længden og bredden, til Den hellige Marias kloster i Sorø til evig besiddelse. Denne grund lod den fordum berømmelige dronning, fru Margrete, salig ihukommelse, bebygge og besad den som sin ejendom. Denne samme grund havde også den berømmelige kong Erik, søn af kong Erik, givet omkring det Herrens år 1290.

A. 8. oktober.