1310. 5. december.


Jakob fra Danmark omtales som kommendator for johanniterordenen i Utrecht.

Tekst

Iacobus de Deynemarken omtales som kommendator for johanniterordenen i Utrecht

Oversættelse

Jakob fra Danmark omtales som kommendator for johanniterordenen i Utrecht