1324. 1. april. Gent


Jean af Flandern, greve af Namur og herre til Sluis pålægger alle sine fogeder og dommere i Flandern, at de skal beslaglægge alt gods tilhørende købmændene fra Danmarks rige og herved kompensere det tab, Lievin van Artevelde, borgmester af Gent, led, i klæder salt og øvrige varer beløbende sig til 40 pund gros tournois og ikke mere.

Tekst efter Kluit l.l.

Tekst

Iehans de Flandre cuens de Namur, à tous nos baills frans et iustice de notre terre de Flandre, ou à leurs lieus tenants salut ♦

Comme nous soions enformé par nos boines gens de no ville de l'Escluse, et par autres, que Lievins Darteuelde borghemaitre de Gant a esté damagié par les gens dou roy de Danemarche et par ceaus de Kandershus[1] en Danemarche jusques a le somme de xl livres de gros tourn. en draps, en sel, et en autres marchandises appartenant audit Lievin, qui furent pris et tolut à Hanekin Doumont varlet doudit Lievin enson havene que on apiele Copenhaven dont nos chiers nies li cuens de Flandre leur a plusieurs lettres envoyés par lesquelles il n'ont fait rescor nul ne response couvignable, nous qui volontiers vorions que ...... enfust fais audit Lievin nous mandons et a chascun de vous estroitement commandons que vous tous les biens des marcheans doudit roy et de ceus de Kandershuse que vous porez trouver en vos offices, arrestés et en delivrés audit Lievin ou a son commant jusques à le somme et value de xl livres de gros tourn. par le pris de le loy dou lieu la ou li arret sera fais, et bien vous prendez garde que li pris fait bien et justiement fais, et est no volantés et entente que quant restitutions sera faite audit Lievin de le dite somme de xl livres de gros tourn. que li remanans des biens par ce arrestes soit delivré as marchans à qui il apparteront. Donné a Gand sous notre scel le premier jour d'avril en l'an de grace mil trois cens vingt et quatre.

1. Kandershus] må være = Randershus .

Oversættelse

Jean af Flandern, greve af Namur, hilsen til alle vore fogeder og dommere.i vort land Flandern eller til deres stedfortrædere. Eftersom vi af vore gode folk i vor by Sluis og andre har fået at vide, at Lievin van Artevelde, borgmester i Gent, er blevet skadet af kongen af Danmarks folk og af dem fra Randers i Danmark for en sum à 40 pund tournois i klæder, i salt og i andre varer tilhørende nævnte Lievin: De blev beslaglagt og borttaget fra Hanekin Dumont, nævnte Lievins hjælper, i havnen kaldet København. Herom har vor kære nevø greven af Flandern skrevet til dem, hvorom han ikke modtog noget favorabelt svar. Vi som gerne havde været ......[A] i bedraget gjort imod førnævnte Lievin. Derfor befaler vi og pålægger strengt hver og én af jer, at I beslaglægger alt det gods, som I kan finde i jeres jurisdiktionsområder, tilhørende nævnte konges købmænd og dem fra Randers, og heraf overleverer nævnte Lievin eller hans stedfortræder en sum à 40 pund gros tournois i henhold til den lovfastsatte pris dér, hvor beslaglæggelsen finder sted. Tag jer vel i agt, at beslaglæggelsen sker godt og retfærdigt. Det er vor vilje og intention, at, når tilbageleveringen af den nævnte sum à 40 pund gros tournois til Lievin har fundet sted, da skal det resterende af det beslaglagte gods tilbagelveres de købmænd, det tilhører. Givet i Gent under vort segl den første dag i april i Nådens år 1324.

A. lakune i teksten.