1326. 14. april. Flensborg


Reineke Skrædder oplader i nærvær af rådmændene i Flensborg helligåndshuset dersteds et præbende på visse betingelser.

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus consules ceterique ciues flensborgenses salutem in domino sempiternam ♦

Notum facimus uniuersis presentibus et futuris publice protestando / quod discretus uir Reinekinus Sartor conciuis noster consentiente sibi uxore sua dilecta Alækæ nomine coram nobis constitutus anno domini m°ccc xxvj° in festo beatorum martirum Tyburti et Ualeriani pro salute anime sue et uxoris sue predicte contulit ac in placito Uggellheret legaliter scotauit domui sancti spiritus in Flensborg pro una prebenda infirmorum ibidem in perpertuum duratura unam curiam cum domibus in ea constructis sitam in campo Taartorp et habentem iiiior marchas auri in terris / quam curiam de quodam Kally Frelleffsen emerat pro xvi libris sterlingorum assignans eam in Flensborg predicte domui libere possidendam cum omnibus suis attinentiis sub condicione subsequenti uidelicet quod predictus Reinekinus et uxor sua predicta necnon et posteri eorundem qui fuerint legittimi heredes et ab utriusque directa linea si ad inopiam uergeant et necesse habeant dictam prebendam separaliter et singulariter pro se percipiant impedimento quolibet non obstante uerum si ad dictam necessitatem non uenerint tunc liberam habeant facultatem cum consilio consulum dictam prebendam aliis pauperibus conferre prouiso tamen quod non de domo spiritus sancti set de communi ciuitate cessante omni specialitate et commodo temporali pauperes eligant successiue hoc adiuncto quod in domo quam predictus Raynerus iuxtam capellam sancti spiritus in fundo sibi a communitate assignato edificauerat ad commodum infirmorum distinctis et ordinatis cameris infirmorum et illius qui ipsam prebendam percipiat idem Raynerus et uxor sua predicta post mortem eiusdem / si tum in statu uiduitatis permaneat necnon quod posteri eorum predicti unam cameram specialem pro se retineant et in qua abitent seu alias pro usibus suis disponeant saluo in omnibus commodo infirmorum ♦

Cum autem generatio predictorum ad eo decresceret quod nullus legittimus superstes proueniatur / extunc predicta ipsorum camera ad utilitatem domus predicte cedat et consules ciuitatis cum consilio prouisorum domus sancti spiritus supradictam prebendam prouideant secundum formam superius assignandam ♦

In cuius rei testimonium sigillum ciuitatis nostre presentibus est appensum ♦

Datum loco et tempore supradictis. /

Oversættelse

Alle der ser nærværende skrivelse hilser rådmændene og de øvrige borgere evindelig i Herren. Vi bekendtgør ved offentlig fremsigelse for nuværende og kommende, at Reineke Skrædder, vor medborger, med sin hustru Alekes samtykke i vort nærvær i Herrens 1326nde år på festen for martyrerne Tiburtus og Valerianus, for sin og sin førnævnte hustru Alekes sjælsfrelse, har opladt og på Ugle herredsting lovligt skødet en gård til helligåndshuset i Flensborg for et præbende sammesteds. Gården, som ligger i Tarp mark[A], er med de herpå opførte huse, og den har 4 guldmark skyldjord. Gården købtes af en vis Kalle Frillesen for 16 pund sterling.

Denne medsamt alle tilliggender overlod han i Flensborg til førnævnte helligåndshus til fri besiddelse på følgende betingelse: nemlig at førnævnte Reineke og hans førnævnte hustru og endvidere de sammes efterkommere, som vil være lovlige arvinger fra begges lige linie; hvis imidlertid fattigdom vender sig mod dem, og de vil få nød, skal hver og én for sig modtage nævnte præbende uden nogen som helst forhindring. Men hvis de ikke kommer ud for nævnte nød, da skal de have fri mulighed til med rådmændenes råd at overdrage andre fattige nævnte præbende, dog forudsat at de efterfølgende ikke vælger fattige fra helligåndshuset, men fra hele byen, idet al særskilt hensyn og tidslig begunstigelse udebliver. Det skal ske med denne tilføjelse, at i huset, som førnævnte Reineke har bygget ved siden af helligåndskapellet på den til ham fra byen overladte grund til gavn for de syge, med anordnede og indrettede værelser tilhørende de syge og den, der skal oppebære selve præbendet; i dét hus skal samme Reineke og hans hustru efter hans død, hvis hun da forbliver i enkestand, og endvidere alle deres førnævnte efterkommere bevare et særligt værelse for sig. Og i dette kan de bo eller råde over det på anden vis til deres nytte, idet de syges tarv forbliver uantastet i alle ting.

Men når de førnævntes efterslægt i den grad er svundet ind, så at ingen legitime efterkommere kan fremdrages, da overgår disses værelse til førnævnte hus' nytte, og byens rådmænd skal med husets forstanderes råd sørge for, at ovennævnte præbende tildeles ifølge den ovenfor angivne form.

Til vidne om denne sag er vor bys segl vedhæftet nærværende brev.

Givet ovennævnte tid og sted.

A. Oversø sogn (Sdrjl.).