[1333. 12. marts]. Lübeck


Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Albrecht, søn af Jens Kremere fra Åhus, skifter med sine slægtninge.

Tekst

Notum sit quod Albertus filius Iohannis Kremere de Aøs constitutus coram consilibus recognouerit se ab ipso suo patre et matre et ceteris fratribus et sororibus suis in omnibus bonis mobilibus et immobilibus diuisum et penitus separatum . et suam partem bonorum ac totaliter recepisse.

Oversættelse

Lad det være kendt, at Albrecht, søn af Jens Kremere fra Åhus, stående i rådmændenes nærvær anerkendte, at han var blevet udskiftet og fuldt ud havde fået dækning af sin fader selv, af moderen og af sine øvrige brødre og søstre i alt rørligt og urørligt gods, og at han fuldstændig havde fået sin del af godset.