[1337, pinse].


Danskeren Stubæk bliver proskriberet, dvs. udvist af Rostock.

Tekst

Quidam dacus nomine Stubbeke abiuraverat ciuitatem pro eo quod precones percussit. Hoc constat aduocato et iudicibus supradictis.

Oversættelse

En vis dansker ved navn Stubæk svor at forlade byen for altid, fordi han havde såret herolderne. Dette står fast ved ovennævnte dommere og foged.