1338. 25. april.


Kong Magnus af Sverige skænker Halsten Petersson Gäddegöl, Svarthöfdaryd, Ulvsmåla, Eringsboda og Broddamåla.

Tekst efter Svenskt Dipl. l.l.

Tekst

Magnus dei gracia, rex Svecie, Noruegie et Scanie, omnibus presens scriptum cernentibus, salutem in domino sempiternam ♦

Nouerint uniuersi quod nos dilecto et fideli nostro Halstano Pætherson presenti exhibitori intuitu sui fidelis[1] seruicij nobis impensi et adhuc impendendi predia[2] infrascripta, videlicet Geddugyll, Swarthoffdarydh, Vlffsmaala, Eringislabodha, et Bruddamaala, cum eorundem prediorum adiacenciis quibuscumque procul uel prope positis, quomodolibet nominatis[3] , nullis penitus exceptis, quocumque nomine censeantur, in possesionem perpetuam, damus et concedimus per presentes, translato in ipsum et heredes suos pleno proprietatis iure, ac possesionis dominio predicta predia cum adjacencijs suis predictis, occupandi, uendendi, commutandi, ac pro libito suo, quomodolibet aliter libere ordinandi ♦

In cuius rei et donacionis[4] testimonium sigillum nostrum[5] presentibus est appensum ♦

Datum Skæningie anno domini M.CCC.XXX.VIII die beatis Marchi evangeliste.

1. fidelis] fideli Aa. 2. predia] predicta Aa. 3. nominatis] nominati Aa. 4. rei et donacionis] rei donacionis Aa. 5. nostrum] meum Aa.

Oversættelse

Magnus af Guds nåde konge af Sverige, Norge og Skåne til alle der ser nærværende skrivelse hilsen i Herren evindelig. Lad alle vide, at vi til vor tro og elskede mand Halstan Petersson ved nærværende brev giver og overdrager følgende gods for hans tro tjeneste anvendt og fremdeles at anvendes for vores skyld: nemlig Gäddegöl, Svarthöfdaryd, Ulvsmåla, Eringsboda og Broddamåla med alle disses tilligender, hvad end de måtte være, fjernt- eller nærliggende, under hvilket navn det end måtte være, intet undtaget. Dette skal være til evigt eje, idet den fulde ejendoms- og herskerret til at besidde førnævnte gods med tilligender, til at sælge det, til at mageskifte det og på en hvilken som helst måde i øvrigt at bestyre det overdrages ham selv og hans arvinger. Til denne sags og gaves vidnesbyrd er vort segl vedhæftet nærværende skrivelse. Givet i Skänninge i Herrens 1338te år på evangelisten Sankt Markus' dag.