1341. 22. maj. Stockholm


Kong Magnus pantsætter Tierps og Wåla herred til Gisle Elinason. Blandt vidnerne Johan Kristianson, foged over Skåne.

Tekst

Kong Magnus pantsætter Tierps og Wåla herred til Gisle Elinason. Blandt vidnerne Johannes Cristinæson terre Scanie aduocatus

Oversættelse

Kong Magnus pantsætter Tierps og Wåla herred til Gisle Elinason. Blandt vidnerne Johan Kristianson, foged over Skåne