1343. 23. april.


Biskopperne Hermann af Øsel og Oluf af Reval samt Livlands ridderskab og adel beretter i tre enslydende breve om en hedensk opstand.

Tekst

Item instrumentum per Egbertum dictum Korte subscriptum, habens in se litteras tres unius quasi tenoris - due ultime habent solum principium et finem - episcoporum Oziliensis, Revaliensis et nobilium, quomodo neophiti in Livonia redeuntes ad paganismum trucidarunt omnes Christianos. Actum anno Christi MCCCXLIII in profesto sancti Georgii martiris.

Oversættelse

Ligeledes et instrument underskrevet af Egbert Korte indeholdende biskopperne af Øsels og Revals og adelens og ridderskabets tre breve af næsten samme ordlyd - de to sidste har kun begyndelse og slutning - hvordan de nyligt omvendte, faldende tilbage i hedenskabet, myrdede alle kristne.