30. maj - 19. november 1345.


Under udgifter omtales betaling for at hente 6 heste, som var blevet opholdt fra Danmark.

Tekst

Under udgifter omtales betaling van 6 paerden te houden, die wt Denemarken ophouden waren

Oversættelse

Under udgifter omtales betaling for at hente 6 heste, som var blevet opholdt fra Danmark.