Omkring 1350. Rostock


Rostocks byggeomkostninger i Skanør.

Tekst

Hec sunt exposita pro structura domus aduocati in Skanore: primo 21 mr. cum 4 sol. pro 1000 wagenschod, item 5 mr. pro 5 duodenis sparen, item 2 mr. pro 22 stendere, item 2 1/2 mr. pro uno magno duodeno stendere de 32 pedibus. Item magistro Conrado Carpenter et sociis suis pro precio et sarratoribus et fertoribus 11 mr. Item aduocato 6 mr. in parato pro schiplagh et pramlaghe. Item 6 mr. pro tribus milibus clavorum Jo[hanni] de Calmare, item 1 pund pro undecim paribus pendulorum, item 6 sol. pro 6 paribus sludiseren ad januas et fenestras.

Oversættelse

Dette er udgifterne til bygning af fogedens hus i Skanør: først 21 mark og 4 skilling for 1000 egestammer 5 mark for 5 dusin tagspær, fremdeles 2 mark for 22 pæle, fremdeles 2 1/2 mark for et dusin store pæle på 32 fod. Fremdeles til mester Konrad Tømrer og hans svende for løn, vogne og løftere 11 mark. Fremdeles til fogeden 6 mark mel for skibsfade og pramfade. Fremdeles 6 mark for 3000 nøgler til Johan fra Kalmar, fremdeles 1 pund for 11 par udhæng, fremdeles 6 skilling for 6 par låsebeslag til døre og vinduer.