1351. 15. juni. Lübeck


Biskop Bertram af Lübeck vidimerer kong Valdemars brev af 15. juli 1341 (Dipl. Dan. 3. rk. I nr. 186)

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Bertramus dei gratia ecclesie lubicensis episcopus salutem in domino et subscriptorum agnoscente ueritatem ♦

Noueritis nos litteras magnifici principis ac excellentis domini domini Woldemari danorum slauorumque regis / non abolitas nec rasas neque in aliqua sue parte uitiatas set prorsus omni suspicione carentes sub eius sigillo integro appendente / uidisse et audiuisse / formam uerborum infrascriptam continentes / ♦

Nos Woldemarus Dipl. Dan. 3. rk. I nr. 186 ♦

Inde et nos episcopus supratactus in huius nostre uisionis testimonium sigillo nostro sub anno domini m°ccc° quinquagesimo primo / in uigilia corporis Christi appenso fecimus communiri presens scriptum.

Oversættelse

Alle der får nærværende brev at se biskop Bertram af Guds nåde biskop i domkirken i Lübeck hilsen i Herren og ham, der kender sandheden af nedenstående. I skal vide, at vi har set og hørt strålende fyrstes og fremragende herres hr. Valdemars, danernes og slavernes konge, brev, ubeskadiget, uskrabet, ufordærvet i enhver del og fuldstændig uden for mistanke, under hans vedhæftede, ubeskadigede segl, med følgende ordlyd: Vi Valdemar o. s. v. = DRB 3. rk. I nr. 186. Og herom har vi ovennævnte biskop ladet nærværende skrivelse befæste med vort segl til vidnesbyrd for vort gennemsyn af dette i det 1351nde år på aftenen for Guds legeme.