1355. 9. september.


Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer Lübeck for betaling af rigsskatten på 600 pund lybske sølvpenge.

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Waldemarus dei gratia danorum sclauorumque rex salutem in domino ♦

Constare uolumus uniuersis . presentibus et futuris . nos a uiris discretis dominis consulibus lubycensibus . sexcentas libras dictas pund denariorum lubycensium argentorum . de censu imperiali nobis annuatim debito . integraliter subleuasse ♦

Datum anno domini m° ccc° quinquagesimo quinto crastino beate uirginis Marie natiuitatis nostro sub secreto . presentibus apenso in testimonium premissorum.

Oversættelse

Til alle, der ser nærværende skrivelse, overbringer Valdemar af Guds nåde danernes og slavernes konge hilsen i Herren. Det er vor vilje, at det skal stå fast for nuværende såvel som kommende, at Vi fuldkommen har oppebåret 600 såkaldte pund lybske sølvpenge af rigsskatten, som skyldes Os, fra de gode mænd rådmændene i Lübeck. Givet i Herrens 1355nde år dagen efter den hellige jomfru Marias fødselsdag under vort segl vedhængt nærværende skrivelse til vidnesbyrd for førnævnte.