[1362].


Burchhard Plotze og Gerhard Kanemakers regnskab for udgifter ved belejringen af Helsingborg.

Tekst

<1> Sciendum quod nos Borchardus Plotze et Gherardus Kanemaker emimus ante Helsingborch Ceruisiam, primo uidelicet a Thiderico Baggendorp 9 lastas, quamlibet lastam pro 12 marcis sundensibus.

<2> Item emimus a Petro Lunigk 4 lastas, quamlibet pro 10 marcis.

<3> Item a Benekino Kuster 2 lastas ceruisie, quamlibet pro 10 marcis, et 4 tunnas salis pro 3 marcis.

<4> Item a seruo Conradi Scriver 3 lastas, quamlibet pro 9½ marcis.

<5> Item a Gotschalco Spechamer 2½ lastas ceruisie, quamlibet pro 10 marcis.

<6> Item a Hermanno de Strunkeden[1]

<7> Item emimus et recepimus a Hinrico dicto Ravensbergh 13 tunnas dorsch pro 16 marcis sundensibus minus 5 solidis.

<8> Item recepimus a Iohanne Pampow nauclero de Lubeke 4 lastas farine grosse minus 2½ naualibus talentis, quam sibi exsoluere promisimus, sicut domini de Lubeke exsoluent farinam quam ab eodem receperunt.

<9> Item recepimus a Thiderico de Bůren, ciue Gripeswaldensi, 5 lastas ceruisie, quamlibet lastam pro 10 marcis.

<10> Item a Ludekino Medow, ciue sundensi, 4 lastas ceruisie minus 3 tunnis, quamlibet lastam pro 9½ marcis

<11> Item emimus ab Arnoldo Walsen 22 tunnas ceruisie pro 19 marcis et 4 solidis sundensium denariorum

<12;> Item a Syfrido Steynwch 2 lastas ceruisie, quamlibet lastam pro 10½ marcis sundensibus.

<13> Item a Bertoldo de Lynow, seruo Iohannis Paruus, 3 lastas ceruisie, quamlibet lastam pro 10 marcis sundensium denariorum.

<14> Item a thiderico de buren, ciue Gripeswaldense, 6 lastas ceruisie minus 2 tunnis et 2 saccos farine pro 72 marcis et 6 solidis.

<15> Item a Thiderico Hoghedorp et Thiderico Vlynt 4 lastas ceruisie et 4 tunnas, quamlibet lastam pro 10 marcis.

<16> Item recepimus a Hinzen Westfaal 1 lastam pro 10 marcis sundensibus.

<17> Item a Tzabello Man et Hintzekino Vleysch, ciuibus gripeswaldensibus, 7½ lastas ceruisi minus 1 tunna, qumlibet lastam pro 10 marcis sundensibus, et 3 saccos farine, quemlibet saccum pro 1 marca.

<18> Item a Hinrico Reyseheghen de Gripeswalde 1 lastam ceruisie pro 10 marcis sundensibus

<19> Item a Go[t]schalco Spekhamer 2½ lastas, quamlibet pro 10 marcis.

<20> Item a Wilkino Lebbeke et Kerstiano Schutten 18 tunnas ceruisie pro 15 marcis, et panes pro 12½ solidis lubicensibus.

<21> Item emit nobis Goldevitze 4 lastas ceruisie minus 4 tunnis pro 44 marcis sundensibus

<22> Item emimus ab uno uiro 2 tunnas cum panibus pro 1 talento lubicensium denariorum.

<23> Item a Hermanno Breband 1 tunnam aceti pro 1 marca sundensi; item 5 solidos pro panibus[2]

<24> Item concess<e sunt nobis>[3] a Iohanne Oldenborgh 43 marce denariorum sundensium in prompto, quas debebimus nomine dicti Iohannis exsoluere Thidemanno de Ruye.

<25> Ceterum unus anglicus concessit nobis in prompto 24 marcas lubicenses.

<26> Item recepimus a nauclero Michaele 2 tunnas butiri et 2 tunnas farine, necnon 1 tunnam alecum et 1 tunnam carnium pro 15 marcis sundensium denariorum.

1. Strunkeden] herefter overstreget den tekst, der findes i <7> A. 2. item 5 solidos pro panibus] tilføjet med andet blæk A. 3. concess<e sunt nobis>] concessimus A.

Oversættelse

<1> Man skal vide, at vi Burchard Plotze og Gerhard Kanemaker købte øl foran Helsingborg, først nemlig af Dietrich Baggendorp 9 læster[A], hver læst for 12 mark stralsundsk.

<2> Fremdeles købte vi 4 læster af Peter Lünig, hver for 10 mark

<3> Fremdeles af Bennike Küster 2 læster øl, hver for 10 mark, og 4 tønder salt for 3 mark.

<4> Fremdeles af Konrad Skrivers tjener 3 læster, hver for 91 mark.

<5> Fremdeles af Godskalk Speckhammer 2½ læst øl, hver for 10 mark.

<6> Fremdeles af Herman van Strunkeden.

<7> Fremdeles har vi købt og modtaget 13 tønder torsk af Heinrich, kaldet Ravensberg, for 16 mark stralsundsk minus 5 skilling.

<8> Fremdeles har vi modtaget 4 læster groft mel minus 2½ skippund af Johan Pampow, skipper fra Lübeck, hvilket vi har lovet at betale ham, således som de herrer fra Lübeck skal betale det mel, som de har modtaget af samme.

<9> Fremdeles har vi modtaget 5 læster øl af Dietrich van Büren, borger i Greifswald, hver[B] læst for 10 mark.

<10> Fremdeles 4 læster øl minus 3 tønder af Lydeke Medow, borger i Stralsund, hver læst for 9½ mark.

<11> Fremdeles har vi købt 22 tønder øl af Arnold Walsen for 19 mark og 4 skilling stralsundske penge.

<12< Fremdeles 2 læster øl af Sigfred Steynwech, hver læst for 10½ mark stralsundsk.

<13> Fremdeles 3 læster øl af Bertold van Lunow, Johan Kleins tjener, hver læst for 10 mark stralsundske penge.

<14> Fremdeles af Dietrich van Büren, borger i Greifswald, 6 læster øl minus 2 tønder og 2 sække mel for 72 mark og 6 skilling.

<15> Fremdeles har vi købt 4 læster og 4 tønder øl af Dietrich Hogedorp og Dietrich Flint, hver læst for 10 mark.

<16> Fremdeles har vi modtaget 1 læst af Henze Westfal for 10 mark stralsundsk.

<17> Fremdeles 7½ læst øl minus 1 tønde af Zabel Man og Henzeke Fleisch, borgere i Greifswald, hver læst for 10 mark stralsundsk, og 3 sække mel, hver sæk for 1 mark.

<18> Fremdeles 1 læst øl af Heinrich Reiseke fra Greifswald for 10 mark stralsundsk.

<19> Fremdeles 2½ læst af Godskalk Speckhammer, hver for 10 mark[C].

<20> Fremdeles 18 tønder øl af Wilken Lebbeke og Kristian Skytte for 15 mark og brød for 12½ skilling lybsk.

<21> Fremdeles købte Goldevitze os 4 læster øl minus 4 tønder for 44 mark stralsundsk.

<22> Fremdeles har vi købt 2 tønder med brød af en mand for 1 pund lybske penge.

<23> Fremdeles af Herman Braband 1 tønde eddike for 1 mark stralsundsk, fremdeles 5 skilling for brød.

<24> Fremdeles blev der overladt os 43 mark stralsundske penge i rede penge af Johan Oldenburg, som vi skal betale Tideman van Rügen i nævnte Johans navn.

<25> I øvrigt har en englænder overladt os 24 mark lybsk i rede penge.

<26>[D]) Fremdeles har vi modtaget 2 tønder smør og 2 tønder mel samt 1 tønde sild og 1 tønde kød af skipper Mikkel for 15 mark stralsundske penge.

A. en læst regnes for 14 tønder. B. <9> er gennemstreget hertil. C. <19> er gennemstreget. D. <26> er gennemstreget.