1367. 27. september. Grevesmühlen


Hertug Heinrich 3. af Mecklenburg erkender at have modtaget 800 mark lybske penge af borgmestre og rådmænd i staden Lübeck til krigsudrustninger.

Tekst

Wy Hinrik van der gnade godes hertoge to Mekelenborch greue to Zwerin to Stargarden vnd to Rozstok here bekennen vnd betůgen openbare in desseme breue dat de erbaren lude borgermester vnd raetlůde der stad to Lubeke vs gegeuen hebben in vrůntscop vnd vmb vorderinghe willen achte hundert mark lubescher penninghe to hůlpe der vthverdinghe ghoder lude na vnseme vadere hern Alberte hertogen Alberte van Mekelenborch in desser wys als hir na geschreuen is: Were dat vnse vader vorbenomet eder wi jenige voreninghe anghinghen mid deme koninghe van Denemarken tůschen hir vnd sunte Nicolaus dage de negest kumpt dat wi denne scolen vnd willen sunder voretoch den vorbenomeden raetmannen de vorbenomeden achtehundert lubesche mark to willen vnd to gude wedder geuen To tůge desser dingh hebbe wi vse ingesegel hanghen laten vor dessen bref de geuen is to Grewesmolen na godes bord drutteynhundert jar in deme souen vnd sostigesten jare, des maendages vor sunte Mychelis dage.

Oversættelse

Vi Heinrich af Guds nåde hertug af Mecklenburg, greve af Schwerin, herre til Stargard og Rostock erkender og bevidner åbenbart i dette brev, at de hæderlige folk borgmestre og rådmænd i staden Lübeck i venskab og på grund af vores krav har givet os 800 mark lybske penge til hjælp til udrustning af gode folk efter vor fader hr. Albrecht, hertug af Mecklenburg, på den måde, som står skrevet herefter. Skulle det ske, at vor førnævnte fader eller vi indgik nogen overenskomst med kongen af Danmark mellem nu og næstfølgende sankt Nikolaus dag, at vi da uden udsættelse til vilje og for det gode skal og vil give de førnævnte rådmænd de førnævnte 800 mark. Til vidnesbyrd om disse ting har vi ladet vort segl hænge på dette brev, som er givet i Grevesmühlen efter Guds fødsel 1300 år i det 67. år, mandag før Sankt Mikkels dag.