[1368. Slutn. af april]. [Breslau]


[Breslau] meddeler [Thorn], at man har erfaret, at kongen af Danmark opholder sig hos starosten i Posen og har til hensigt at klage over Preussen og søstæderne hos den polske konge.

Tekst efter Preuss. UB l.l.

Tekst

Seruiciosa salutacione nutuque amicabilis complacencie prelibatis. Amici karissimi, iuxta uestrarum peticionum intencionem nuper uestris literis nobis intimatam laboriosi fuimus scrutiniis hincinde diversimodis inuestigatis, quamuis ad inuictissimi domini nostri presenciam imperatoris statim nostrum nuncium direximus inter cetera uestri ob amorem indaganda, nobis relatum extitit, quod dominus rex Dacie peruenisset in Pozenania<m> ciuitatem ad dominum starostam, capitaneum regis Polonie generalem, et ibidem moram secum continuando bene per xi dies et adhuc perseverans et capitaneo proposuisse querimoniis, <quod> timore perplexus de Prussia et mari annexis ciuitatibus ipsum regnum suum et partes Dacie exire opporteret, petens ab eodem capitaneo super hiis consilium et iuuamen oportunum; eciam quod similia niteretur querulari regi Polonie, sed, ut intelleximus, nec dominus rex nec capitaneus sint aduertentes dictis suis uerbis. Ideo, quid uobis consultum super hiis fore uidebitur, animo poteritis deliberare consultiuo. Ceterum dei suffragante consilio et auxilio, si qua perceperimus, vobis sine mora referemus.

Oversættelse

Tjenstvillig hilsen og venskabelig velvilligheds samhørighed forudskikket. Kæreste venner, i henhold til intentionen i jeres bønskrifter, for nylig gjort bekendte for os ved jeres brev, har vi anstrengt os med overvejelser og heraf forskellige former for undersøgelser: vi har til vor herre, den særdeles uovervundne kejsers nærvær straks sendt vores bud blandt de øvrige ting, der skal opsøges på grund af kærlighed til jer, og vi har fået det svar, at hr. kongen af Danmark var nået til byen Posen til hr. starosten, den polske konges generalhøvedsmand, og han opholdt sig der uophørligt gennem 11 dage og fremsatte vedvarende klager for høvedsmanden, fordi han havde nødvendigt at forlade sit rige og Danmarks egne, slået af frygt for Prøjsen og de forbundne stæder på havet, idet han søgte råd og gunstig hjælp fra samme høvedsmand angående dette. Ligeledes anstrengte han sig for at bringe de samme klager for den polske konge, men, efter hvad vi har forstået, giver hverken hr. kongen eller høvedsmanden opmærksomhed til disse hans taler og ord. Derfor, hvad der synes at skulle rådslås om angående dette, kan I granske i jeres sjæl. Vi vil berette øvrigt for jer uden nølen, hvis vi hører noget, med Guds gunstige råd og hjælp.