1379. 18. november. Aalborg


Rådet i Ålborg skriver til rådet i Lübeck angående en dersteds opbevaret arv efter Klaus Loman.

Tekst

An de eerborn heren borgermesteren unde raadlude to lubeke vruntlike grot . Witlik sy iuwer erbarheyt dat na godes gebord . d . jaar dre hundert iaar in dem neghen unde seuentixten iaar an sunte Elizabed auende vor us raadluden to Alborgh ghewesen heft eyn bedderue man unse medeborgher Iohan Hoghe unde heft dat myt trwenwerdighen luden rechtlyken bewyset dat he van synes wyues weghen deze Clawes Lomans echte suster was negest erfname sy also dat dar nement negher ofte allyke na erfname des zuluen Claweses vorbenomyt sy unde hebbet to uns des gantzen tovorzicht dat van des ghudes weghen dat Tuken Vresen myt iu gheantwordet wert van desses breues weghen noch iu noch iemande van luden deze syn in ieghenwardiger tiid ofte tokomende maninghe ofte schuldinge scal wedder varen iengherleye wis . Ghe screuen under unser stad inghesegel to rugghe up ghe drukket an iare unde daghe unde stede vor ghe screuen.

Oversættelse

Til de hæderværdige herrer borgmestre og rådmænd i Lübeck venlig hilsen. Det skal være vitterligt for Eders hæderlighed, at efter Guds fødsel 1300 år i det 79 år på hellig Elisabeths aften har en brav mand, vor medborger Johan Hoghe, været hos os rådmænd i Aalborg og har med troværdige folk retteligt bevist, at han på vegne af sin kone, som var Klaus Lomans ægte søster, er nærmeste arving, således at der ikke er nogen nærmere eller lige så nær arving til førnævnte Klaus, og har bekræftet for os, at vedrørende det gods, som blev overdraget Tuke Fris med Eder, skal der i henhold til dette brev ikke vederfares hverken Eder eller nogen folk, som er nu eller vil komme i fremtiden, nogen rykning eller anklage på nogen måde. Skrevet under vor stads segl trykt bag på i året og på dagen og stedet som nævnt ovenfor.