1387. 19. september. Stralsund


Rådmændene i staden Stralsund meddeler, hvilke betingelser der i 1386 i Lübeck under mægling hos dronning Margrete og stæderne Hamburg, Lüneburg, Rostock, Wismar og Stralsund blev aftalt for et forlig i striden mellem greverne af Holsten og Lübeck.

Tekst

Alle den yenen de desse yeghenwardeghe scrift zeen edder horen lesen begehre wy ratmanne der stad tů deme Stralessunde Witlik tů wesende vnde betůghen openbare dat de beschedene manne her Johan Rughe borghermester vnde her Albrecht Ghildehůs ratman vser stad de in deme jare neghest gheleden weren tů [Lubeke] ouer den deghedinghen vmme de twidracht vnde maninghe de de van Lubeke hadden tyeghen een deel der holsten heren manne alze vmme de schicht dat ze weren mit Detlef vnde Goschalk Godendorpe vor erer stad vnde wolden en de af ghewunnen hebben vnde ze lyues vnde gůdes vorderuet hebben vnde vmme den dotslach de an eren vogheden vnde deneren ghescheen was der de heren greue Clawes greue Aleff vnde greue Ghert van Holsten vnde de van Lubeke an beyden siden bleuen by der hochebornen vorstinnen Margareten koninghinnen to Norweghen vnde by den steden Hamborch Luneborch Rostok Wysmer vnde by den vorschreuenen borghermester vnde ratman vser stad. Des hebben de sulue vnse borghermester vnde ratman vns ghezecht vnde berichtet dat en des vordenke dat yd ghedeghedinghet vnde ghesproken wart in desser wys alze hyr na gheschreuen steyt: (= Dipl. Dan. 4. rk. III nr. 244).) Vnde des tů tůghe dat vnse borghermester vnde ratman vorbenomen alle desse vorschreuenen stucke vns ghesecht vnde berichtet hebben so hebbe wy ratmanne der stat tů deme Stralessunde vnse grote ingheseghel vor dessen yeghenwardigen bref ghehenghen laten de gheuen vnde screuen is na godes bort dusent iar dre hundert iar in deme souen vnde achtenteghesten iare des neghesten dunredaghes vor der hochtyd sunte Mathewes des hilghen apostels vnde ewangelisten.

Oversættelse

Vi rådmænd i staden Stralsund begærer og bevidner åbenbart, at det skal være vitterligt for alle dem, der ser dette brev eller hører det læse, at de kloge mænd hr. Johan Ruge, borgmester og hr. Albrecht Gildehus, rådmand i vor stad, som i sidst forgangne år var til stede ved forhandlingerne om striden og retskravene, som de fra Lübeck havde mod en del af de holstenske herrers mænd, nemlig angående den tvist, som de havde med Detlev og Godskalk Gotendorp ved deres stad, hvor de ville have erobret den fra dem og have ødelagt dem på liv og gods, og angående det drab, som var sket på deres fogeder og tjenere, i hvilken sag de herrer grev Klaus, grev Adolf og grev Gert af Holsten og de fra Lübeck på begge sider søgte en afgørelse hos den højbårne fyrstinde fru Margrete, dronning af Norge, og stæderne Hamburg, Lüneburg, Rostock, Wismar og førnævnte borgmester og rådmand i vor stad. Dertil har de samme, vor borgmester og rådmand sagt os og berettet, at de huskede, at det blev aftalt og fastlagt på den måde, som står skrevet herefter = DRB 4. rk. III nr. 244. Og til vidnesbyrd om, at vor førnævnte borgmester og rådmand har sagt og berettet os alle disse førnævnte punkter, så har vi rådmænd i staden Stralsund ladet vort store segl hænge på dette nærværende brev, som er givet og skrevet efter Guds fødsel 1300 år derefter i det 87nde år torsdagen før den hellige apostel og evangelist sankt Matthæus' dag.