1401. 13. januar.


Eufemia, grevinde af Eberstein, og Elisabeth, Albert Andersens hustru, søstre og døtre af afdøde Henning Podebusk den yngre, sælger deres fædrene og mødrene arv til Predbjørn Podebusk for 2800 stralsundske mark.

Tekst efter Kausche

Tekst

Eufemia, grevinne van Eversten unde des landes tho Neugarden vrowe, unde Elsebe, her Albrecht Andersones husvrowe, suster der vorscrevenen grevinnen, dochtere hern Henninghes van Pudbutzke, ridders, deme got gnedich si, sælger med samtykke fra deres ægtemænd, Ludwig greve af Eberstein og herre til Naugard og hr. Albert Andersen, ridder, og deres arvinger for 2800 Mark i stralsundsk mønt til her Pridbor van Pudbutzke, ridder, unseme leven vedderen, og dennes arvinger al deres fædrene og mødrene arv med alle rettigheder. De vil overlade det til ham for landsherren, da det fra gammel tid har været dennes len og samhånd. Vidner: her Wulf Wulflam, borghermester to deme Stralessunde, her Nicolaus Horst, kerkher to der Vilmenitze, her Kersten Sellentyn, vicarius darsulves, prestere, Bertold Wusseke, Sander Bonowe unde Otto Horst, knapen. Beseglere: Lodewich, greve [van Everstene unde here tho Neugharden], unde Albrecht Andersone, ridder. An deme achten daghe der hilghen drye koninghe.

Oversættelse

Eufemia, grevinde af Eberstein og frue til Naugard, og Elisabeth, hr. Albert Andersens hustru, søster til førnævnte grevinde, begge døtre af salig hr. Henning von Podebusk, ridder, sælger med samtykke fra deres ægtemænd, Ludvig, greve af Eberstein og herre til Naugard og hr. Albert Andersen, ridder, og af deres arvinger for 2800 i stralsundsk mønt al deres fædrene og mødrene arv samt alle rettigheder til hr. Predbjørn von Podebusk, ridder, vor kære fætter, og til dennes arvinger. De vil overlade det til ham for landherren, da det fra gammel tid har været dennes len og samhånd. Vidner: hr. Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, hr. Nicolaus Horst, kirkeforstander i Vilmnitz, hr. Kristian Sellentyn, kapellan samme sted, præster, Bertold Wusseke, Aleksander Bonow og Otto Horst, væbnere. Beseglere: Ludvig [greve af Eberstein og herre til Naugard] og Albert Andersen, ridder. Den ottende dag efter helligtrekonger.