1401. 22. februar. Lübeck


Rådmændene i Lübeck giver anbefalingsbrev til hr. Abraham Brodersen angående nogle borgeres gods, der er reddet fra Tideman Kulens skib.

Tekst efter A

Tekst

Notandum quod domini consules dederunt litteras suas respectiuales ad dominum Abraham Broderssøn pro bonis conciuium suorum utpote[1] Ludekini[2] Boytin Wolteri Heysen Alberti van Vlssen Iohannis Ranke/ Iohannis van dem Croge/ et Andree Bullen\ que per naufragium[3] nauis Tidemanni Kulen[4] . recuperata et adducta fuerunt ad manus dicti[5] domini. Abrahe Broderssøn/ ♦ Pro quibus litteris respectiualibus promiserunt Reyneke Ratelbant et Hinricus Gherwer quod non sequenda alia monicione.

1. utpote] med t (1.) tilf. o.l. A. 2. Ludekini] Ludekinii A. 3. naufragium] herefter et overstreget langt bogstav A. 4. Kulen] herefter overstreget bogstav A. 5. dicti] tilf. o.l. A.

Oversættelse

Det skal være vitterligt, at de herrer rådmænd har givet deres anbefalingsbrev til hr. Abraham Brodersen angående gods tilhørende deres medborgere, nemlig Lydeke Boitin, Walter Heyse, Albrecht van Ulsen, Johan Ranke, Johan van dem Kroge og Andreas Bulle, som blev reddet og bragt i hænderne på nævnte hr. Abraham Brodersen ved Tideman Kules skibs forlis. Reineke Ratelbant og Heinrich Gerwer har afgivet løfte angående dette anbefalingsbrev om, at der ikke skal følge yderligere påmindelse.