1401. 16. marts. Oslo


Gaute Eriksen, ridder, erklærer alle de breve, han har fået af kong Magnus af Sverige og kong Håkon 6. af Norge, for døde og magtesløse, medens de to breve, han har fået af kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete, samt det brev, han har givet dem om Nordmøre, skal stå ved magt.

Tekst efter A