1401. 4. april. Rom


Biskop Jens af Odense lover at betale servispenge til kardinalkollegiet.

Tekst efter A

Tekst

Anno pontificatu loco et indictione predictis[1] die iiii mensis aprilis reuerendus pater dominus Iohannes electus in episcopum Ottaniensem[2] in Dacia per uenerabiles uiros dominos\ Torgilum et Iohannem <B>ranchini[3] canonicos Roschildenses obligantes se tamquam principales et priuatas personas promiserunt camere et collegio pro suo communi seruicio centum quinquaginta florenos auri de camera et quinque seruicia consueta[4] ♦ Item recognouit camere et collegio pro communi seruicio domini Volmari predecessoris sui centum et uigintiquinque similes florenos et quinque seruicia consueta[5] soluendo medietatem promissi usque ad festum resurrectionis domini nostri Ihesu Christi proxime futurum et aliam medietatem usque ad festum resurrectionis domini nostri Ihesu Christi extunc proxime subsecuturum et recognita in similibus terminis anno reuoluto ♦ Alioquin etcetera ♦ Iurauit etcetera.

1. Anno pontificatu loco et indictione predictis] = m°. iiiimo. primo pontificatus domini Bonifacii viiii pape duodecimo Roeme indictione viiii. 2. Ottaniensem] = Ottoniensem. 3. <B>ranchini] Eranchini A. 4. consueta] i marg. til højre Cardinales ix A. 5. consueta] i marg. til højre Cardinales xiii A.

Oversættelse

År, pontifikat, sted og indiktion som fornævnt[A] den 4. april lovede den ærværdige fader hr. Jens, udvalgt til biskop af Odense i Danmark, gennem de ærværdige mænd de herrer Troels og Jens Brynnekesen, kanniker i Roskilde, der forpligtede sig som hoved- og privatpersoner, over for kammer og kollegium som sit servitium commune[B] 150 kammerfloriner i guld og de fem sædvanlige servitier[C]. Fremdeles anerkendte han over for kammer og kollegium som sin forgænger hr. Valdemars servitium commune[D] 125 lignende floriner og de fem sædvanlige servitier, halvdelen af de lovede at betale til førstkommende vor Herre Jesu Kristi og opstandelsesdag og den anden halvdel til den derefter næstfølgende vor herre Jesu Kristi opstandelsesdag og det anerkendte til lignende terminer efter et års forløb. I modsat fald o.s.v.

A. 1401 i hr. Bonifacius, den 9. paves tolvte pontifikatsår i den 9. indiktion i Rom. B. jf. DRB. II 4 nr. 305 note 2. C. jf. DRB. II 4 nr. 305 note 3. D. jf. DRB. II 4 nr. 305 note 2.