1401. 1. juni. Lund


Ærkebiskop Jakob af Lund tildømmer kapitlet i Lund den halve gård i Malmø, hvorom det har ligget i strid med Åstred, rådmand sammesteds og værge for Kristine, enke efter Albrecht Nielsen, borgmester sammesteds, og Mikkel Jensen, bymand sammesteds.

Tekst efter Aa:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iacobus dei gracia archiepiscopus Lundensis Suecie primas. et apostolice sedis legatus salutem in domino ♦

Nouerint uniuersi presentes et futuri. quod sub anno domini mcd primo in profesto corporis Christi in camera nostra Lundensi. constituti in iudicio coram nobis et aliis pluribus fidedignis. prepositus. totumque capitulum nostre Lundensis ecclesie. parte ex una. et Astradus. consul uille Malmøghe tutor Cristine relicte Alberti Niclessøn quondam proconsulis uille predicte et Michael Ionssøn uillanus ibidem parte ex altera. super quadam dimidia curia in ipsa uilla Malmøghe sita. curie Radechini Parchentini ad partem orientalem contigua litigantes. nos in uerum iudicem super huiusmodi causa iudicialiter terminanda unanimiter elegerunt. promittentes se ratum et gratum habituros quidquid per nos sentencialiter diffinitum fuerit in premissis. ♦

Nos igitur. documentis et litteris partis utriusque productis diligenterque inspectis et examinatis. inuenimus predictam mediam curiam ad ipsum capitulum secundum tenorem litterarum protunc productarum. pleno et mero iure pertinere quare in iudicio sedentes. ipsi capitulo dictam dimidiam curiam in Malmøghe per nostram diffinitiuam sentenciam adiudicauimus et adiudicamus. perpetuo possidendam. parti alteri perpetuum silencium imponentes. ♦

In cuius rei testimonium. secretum nostrum presentibus est appensum ♦

Datum Lundis anno et die quibus supra.

Oversættelse

Jakob, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og det apostoliske sædes legat, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

Alle nulevende og fremtidige skal vide, at i det Herrens år 1401 dagen før Kristi legemsdag fremstod for domstolen i vort kammer i Lund i nærværelse af os og adskillige andre troværdige mænd provsten og hele kapitlet ved vor kirke i Lund på den ene side og Åstred, rådmand i byen Malmø, værge for Kristine, enke efter Albrecht Nielsen, fordum borgmester i fornævnte by, og Mikkel Jonsen, bymand sammesteds, på den anden side, som stredes om en halv gård i denne by Malmø, der mod øst grænser op til Radike Berckentins gård, og valgte endrægtigt os til ret dommer, som ved dom skulle bringe denne sag til afslutning, idet de lovede, at de ville anerkende og godkende alt, hvad der bliver afsagt om slutdom af os i fornævnte sag.

Efter at dokumenter og breve var blevet fremført fra begge sider og omhyggeligt efterset og undersøgt, finder vi altså, at fornævnte halve gård med fuld og klar ret tilhører dette kapitel i overensstemmelse med ordlyden af fornævnte brev, hvorfor vi - siddende på dommersædet - har tildømt og tildømmer dette kapitel nævnte halve gård i Malmø ved vor slutdom, at besidde evindeligt, idet vi pålægger den anden part evig tavshed.

Til vidnesbyrd herom er vort sekret hængt under dette brev.

Givet i Lund år og dag som ovenfor.