1401. 17. august.


Kong Erik 7. af Pommern vidimerer kong Olufs brev af 1386 16. januar.

Tekst efter A:

Tekst

Ericusdei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gothorumque r[ex] et dux Pomarnensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mocdoprimo quarta feria proxima post diem assumpcionis beate uirginis litteras nobilis uiri domini Iohannis Andreede Æsendorpmilitis non rasas non ablitas sub suspicione carentes sub pendenti secreto illustrissimi progenitoris nostri domini Olauidei gracia regnorum Dacie et Norwegie regis etcetera tenorem qui sequitur. de uerbo. ad uerbum continentes uidisse et audiuisse. ♦ Olauus dei gracia Danorum Slauorum Gothorum et Norwegie rex necnon et uerus heres regni Swecie etc. = Dipl. Dan. 4. rk. I II nr. 5 ♦ In cuius uidisse testimonium sigillum nostrum ad causus presentibus duximus appendendum ♦ Datum anno die et loco supradictis teste Iohanne Swenonis Bryms iusticiario nostro \

Oversættelse

Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges rigers, de Venders og Goters konge og hertug af Pommern, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. I skal vide, at vi i det Herrens år 1401 første onsdag efter den hellige jomfrus himmelfart har set og hørt et brev af den velbyrdige mand hr. Jens Andersen af Essendrup, ridder, uskrabet, ustungent og umistænkeligt under det vedhængende sekret tilhørende vor berømmelige forfader hr. Oluf, af Guds nåde Danmarks og Norges rigers konge o.s.v. af følgende ordlyd ord til andet. Oluf, af Guds nåde de danskes, venders, goters og norskes konge og sand arving til Sveriges rige (o.s.v. = D RB. I V 3 nr. 5). Til vidnesbyrd om denne vidisse har vi ladet vort rettertingssegl hænge under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted med Jens Svendsen Brims, vor rettertingsspræsident, som vidne.