1401. 29. august.


Johan Skarpenberg, ridder, overdrager ridderen hr. Predbjørn Podebusk alt sit gods i Utterslev og andetsteds på Lolland.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus præsens scriptum cernentibus Iehan Skarpenberg, miles, salutem in domino. ♦ Noueri<tis>[1] me huic præsenti nobili uiro domino Predebero Podebusk, militi, omne ius, proprietatem et possessionem mihi in Ottersløf ac in aliis uniuersis bonis ubicunque infra terram Lolland quomodolibet contingens ex mera uoluntate et animo deliberato dedisse, alienasse et ad manus tradidisse, iure perpetuo possidend<a>[2] , nihil mihi iuris aut proprietatis in præmissis aliqualiter reseruato. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis dominæ Elenæ, relictæ domini Vendelbo, dominorum Petri Nicolai de Agaard, Erici Nilesen, militum, præsentibus est appensum. ♦ Datum anno domini mcd primo ipso die decollationis sancti Iohannis baptistæ.

1. Noueri<tis>] Nouerint Aa. 2. possidend<a>] possidendo Aa.

Oversættelse

Johan Skarpenberg, ridder, hilser alle, som ser nærværende brev, i Herren. I skal vide at jeg frivilligt og i velovervejet hu har givet, afhændet og overgivet den ædle mand Predbjørn Podebusk, ridder, al min ret, ejendom og besiddelse i Utterslev samt i alt andet gods hvorsomhelst i Lolland til evig retmæssig besiddelse, uden noget forbehold af ret eller ejendom i det forskrevne. Til vidnesbyrd om denne sag er mit segl sammen med fru Elenes, enke efter hr. (Kristian) Vendelbo, hr. Peder Nielsens af Ågård, hr. Erik Nielsens, riddere, vedhængt. Givet i det Herrens år 1401 på selve sankt Johannes Døbers henrettelsesdag.